[ { "Identifier": "11723", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-06-18T14:09:01+02:00", "Published": "2019-06-18T11:40:35+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Driftstörningar i Tele2:s telenät", "Description": "Uppdatering 23 juni 15.10: Teleoperatören Tele2 hade tidigare i veckan stora störningar i sitt telenät. Sedan i onsdags i eftermiddag ska dock felet vara avhjälpt. Störningarna medförde att det var svårt att nå nödnumret 112. Vid svårigheter att nå 112 uppmanades abonnenterna att ta ur SIM-kortet ur mobilen och sedan försöka igen.", "SenderName": "SOS Alarm, Tele2", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/juni/storningar-tele2/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11701", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-06-10T13:22:44+02:00", "Published": "2019-06-10T13:22:44+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Härnösand", "Description": "Uppdatering 10 juni kl. 15.05 : Det viktiga meddelandet till allmänheten om brand i Härnösand gäller inte längre. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/juni/vma-harnosand/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] }, { "AreaDesc": "Härnösand", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.933333,62.633333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11699", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-06-10T16:24:03+02:00", "Published": "2019-06-10T13:03:43+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Avspärrning av Malmö Central", "Description": "Uppdatering 10 juni kl 17.53: Polisens tidigare avspärrningar kring Malmö Central är hävda. Även tågstoppet på Malmö C är hävt. Dock kan tågförseningar och eventuellt inställda avgångar  kvarstå under hela måndagskvällen i hela södra Sverige, meddelar Trafikverket.", "SenderName": "Malmö stad, polisen, SR P4", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/juni/malmo-c-avsparrad/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Malmö", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.033333,55.583333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11695", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-06-07T11:28:27+02:00", "Published": "2019-06-07T11:28:27+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för höga flöden", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för höga flöden i Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/juni/varning-for-hoga-floden/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11690", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-06-08T12:47:39+02:00", "Published": "2019-06-07T10:20:03+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Explosion i Linköping", "Description": "Uppdatering 9 juni kl 15:40: En kraftig explosion inträffade i centrala Linköping på fredagsmorgonen och ett antal personer fördes till sjukhus. Samtliga personer har nu fått lämna sjukhuset.", "SenderName": "Regionen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/juni/explosion-linkoping/", "Area": [ { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] }, { "AreaDesc": "Linköping", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.616667,58.4" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11686", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-06-06T20:31:34+02:00", "Published": "2019-06-06T20:31:34+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Vilsta och Eskilstuna kommun, Södermanlands län", "Description": "Uppdatering 7 juni kl. 06.45: Det viktiga meddelandet till allmänheten om brand i Vilsta gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-eskilstuna-kommun/", "Area": [ { "AreaDesc": "Södermanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.843261442554,58.9919145844318" } ] }, { "AreaDesc": "Eskilstuna", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.512778,59.370556" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11682", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-05-31T16:43:10+02:00", "Published": "2019-05-31T16:43:10+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Köping, Västmanlands län", "Description": "Uppdatering 1 juni kl 09.50: Det viktiga meddelandet på grund av brand i Köping gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/maj/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-koping/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] }, { "AreaDesc": "Köping", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.998611,59.513056" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11679", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-05-30T11:07:08+02:00", "Published": "2019-05-30T11:07:08+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Kvarntorp, Örebro län", "Description": "Uppdatering 30 maj, kl 13.50: Det viktiga meddelande som utfärdades på grund av branden gäller inte längre. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/maj/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-kvarntorp-orebro-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Örebro län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.9718554020539,59.3575530215656" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11673", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-05-23T22:07:18+02:00", "Published": "2019-05-23T22:07:18+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Asarum, Blekinge län", "Description": "Uppdatering 24/5 kl. 03.53: Det VMA som utfärdades för en brand i Asarum gäller inte längre.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/maj/vma-asarum/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11667", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-05-17T15:39:48+02:00", "Published": "2019-05-17T15:39:48+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Gislaved", "Description": "Uppdatering 17/5 kl 22.50: Det VMA som utfärdades för brand med kraftig rökutveckling i Gislaved gäller inte längre.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/maj/vma-gislaved/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] }, { "AreaDesc": "Gislaved", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.533333,57.3" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11643", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-29T10:50:59+02:00", "Published": "2019-04-29T10:50:59+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Om Valborg och eldningsförbud", "Description": "Det torra och varma vädret har gjort att brandrisken i skog och mark är stor i delar av Sverige. I många kommuner råder eldningsförbud.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/om-valborg-och-eldningsforbud/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11641", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-27T17:43:08+02:00", "Published": "2019-04-27T17:43:08+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Påryd, Kalmar län", "Description": "Uppdatering 27/4 kl 19.17: Det VMA som utfärdades för en brand i Påryd gäller inte längre. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/vma-paryd-kalmar-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11639", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-25T18:29:20+02:00", "Published": "2019-04-25T18:29:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Sävar, Västerbottens län.", "Description": "Uppdatering 25/4 kl 21.15: Det VMA som utfärdades för en brand i Sävar gäller inte längre. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/vma-savar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11636", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-25T14:19:00+02:00", "Published": "2019-04-25T14:19:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SGU: ”Risk för besvärlig sommar med låga grundvattennivåer”", "Description": "Grundvattenläget inför sommaren har försämrats efter den senaste tidens torka. Det visar den senaste månadsrapporten från SGU, Sveriges geologiska undersökning.", "SenderName": "SGU", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/sgu-risk-for-besvarlig-sommar-med-laga-grundvattennivaer/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11629", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-24T17:20:12+02:00", "Published": "2019-04-24T17:20:12+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Så stärker MSB beredskapen för skogsbränder", "Description": "Helikoptrar som kan vara i luften inom 90 minuter. Fler skogsbrandsdepåer med extra släckutrustning. Bättre förmåga att ta emot stöd från utlandet. Det är några av åtgärderna som ska stärka beredskapen för skogsbränder, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterade på onsdagen. ", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/sa-starker-msb-beredskapen-for-skogsbrander/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11619", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-23T19:14:22+02:00", "Published": "2019-04-23T19:14:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Hässleholms kommun, i Skåne län", "Description": "Uppdatering 24/4, 09.55: Det VMA som utfärdades för en brand i Åbuamossen utanför Hässleholm gäller inte längre.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-hassleholms-kommun-i-skane-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Hässleholm", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.766667,56.166667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11618", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-23T18:46:40+02:00", "Published": "2019-04-23T18:46:40+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Hög brandrisk i södra och mellersta Sverige", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar för att det torra och varma vädret som råder i södra och mellersta Sverige har lett till stor brandrisk i skog och mark. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/hog-brandrisk-i-sodra-och-mellersta-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11616", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-29T09:36:39+02:00", "Published": "2019-04-21T12:27:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Flera explosioner i Sri Lanka", "Description": "Uppdatering 29/4, 09.30: Med anledning av att flera sprängdåd inträffade i Sri Lanka den 21 april 2019 avråder UD från icke-nödvändiga resor till landet.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/flera-explosioer-i-sri-lanka/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sri Lanka", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "80.6672357493165,7.70053441724811" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11613", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-18T06:52:54+02:00", "Published": "2019-04-18T02:01:39+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Luleå, Norrbottens län", "Description": "Uppdatering 18/4 kl 06:50. Det viktiga meddelandet till allmänheten på grund av en brand i Luleå, gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/vma-lulea/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Luleå", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "22.153889,65.584444" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11612", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-18T06:52:45+02:00", "Published": "2019-04-17T21:50:28+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Mjölby, Östergötlands län", "Description": "Uppdatering 18/4 kl 06:50: det viktiga meddelandet till allmänheten som utfärdades för en brand i Sya, Spångsholms bruk i Mjölby kommun gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/vma-mjolby/", "Area": [ { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] }, { "AreaDesc": "Mjölby", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.130556,58.325" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11603", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-09T15:07:50+02:00", "Published": "2019-04-09T14:56:01+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Sölve, Sölvesborg", "Description": "Uppdatering 9/4 kl 17.30: Det viktiga meddelandet som utfärdades till allmänheten i Sölve, Sölvesborgs kommun, gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/vma-solve/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] }, { "AreaDesc": "Sölvesborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.583333,56.05" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11600", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-09T14:03:50+02:00", "Published": "2019-04-09T12:16:31+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Limhamn, Malmö", "Description": "Uppdatering 9/4 kl 14.01: Det viktiga meddelandet som utfärdades till allmänheten i Limhamn, Malmö, gäller inte längre. Faran är över.\n", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/vma-malmo/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Malmö", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.033333,55.583333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11597", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-07T22:25:48+02:00", "Published": "2019-04-07T22:25:48+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Klass 2-varning för mycket lågt vattenstånd i Bottenviken", "Description": "SMHI utfärdar en klass 2-varning för mycket lågt vattenstånd i hela Bottenviken från måndag kväll och natt mot tisdag.", "SenderName": "smhi", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/klass-2-varning-for-lagt-vattenstand-i-bottenviken/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11595", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-04-05T19:22:36+02:00", "Published": "2019-04-05T19:22:36+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Varberg, Hallands län", "Description": "Uppdatering 5/4 kl 22.58: Det VMA som utfärdades på grund av rök från en industribrand i Varberg har återtagits. Branden är under kontroll och ingen fara råder längre, enligt räddningstjänsten. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-varberg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11581", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-03-28T00:06:17+01:00", "Published": "2019-03-27T22:44:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Skultuna", "Description": "Uppdatering 27/3 klockan 23:55. Det viktiga meddelandet som utfärdades till allmänheten i Skultuna under kvällen gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "Sveriges Radio, Västerås kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/mars/vma-skultuna/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11579", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-03-23T10:19:39+01:00", "Published": "2019-03-23T10:19:39+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för storm i Lapplandsfjällen", "Description": "SMHI har under lördagsmorgonen utfärdat en klass 2-varning, som är den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen, för storm i Lapplandsfjällen. Varningen gäller lördag eftermiddag till söndag.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/mars/stormvarning-lapplandsfjallen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11578", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-03-22T11:30:43+01:00", "Published": "2019-03-22T11:30:43+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen: Oförändrad terrorhotnivå i Sverige", "Description": "Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) konstaterar att den sammantagna terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på nivå tre på en femgradig skala. Beslutet baserar sig på NCT:s helårsbedömning för 2019, som presenterades idag. Islamistisk terrorism utgör fortfarande det främsta hotet, enligt NCT.", "SenderName": "Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/mars/sakerhetspolisen-oforandrad-terrorhotniva-i-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11553", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-03-18T16:19:48+01:00", "Published": "2019-03-18T14:25:11+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om skottlossning i Utrecht", "Description": "Uppdatering 18/3 kl 19.30: Terrorhotnivån för provinsen Utrecht har återställts till nivå 4 på en femgradig skala. Detta sedan den misstänkte gärningsmannen gripits, skriver Sveriges ambassad i Nederländerna.\n\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/mars/sveriges-ambassad-om-skottlossning-i-utrecht/", "Area": [ { "AreaDesc": "Nederländerna", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "5.5122171009654,52.2987003744418" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11551", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-03-16T11:47:02+01:00", "Published": "2019-03-16T11:47:02+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för stora snömängder i Västernorrlands län", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stora snömängder i Västernorrlands län. Varningen gäller från söndag eftermiddag till natten mot måndag.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/mars/varning-for-stora-snomangder-i-vasternorrland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11550", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-03-12T16:38:04+01:00", "Published": "2019-03-12T11:48:18+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Halmstad", "Description": "Uppdatering 12 mars kl. 16.35: Det viktiga meddelande som tidigare under dagen utfärdades till allmänheten i Halmstad gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/mars/vma-halmstad/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Halmstad", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.85,56.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11547", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-03-08T20:15:36+01:00", "Published": "2019-03-07T11:08:24+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stormvarning i Skåne", "Description": "Uppdatering 8/3 kl 20.10: Vindarna i Skåne har avtagit, men på lördag eftermiddag blåser det upp på nytt. De tidigare klass 2-varningarna för Skåne län gäller inte längre, men SMHI har utfärdat nya klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar för Skåne och Hallands län. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/mars/stormvarning-for-skane/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11531", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-03-01T08:33:01+01:00", "Published": "2019-02-28T14:56:04+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD: Anmäl dig till Svensklistan om du befinner dig nära Indien eller Pakistan", "Description": "Den senaste tiden har spänningarna mellan Indien och Pakistan ökat och enligt Utrikesdepartementet riskerar läget att förvärras ytterligare. Sveriges ambassad i Indien uppmanar svenskar som befinner sig i området till stor försiktighet samt att anmäla sig till den så kallade Svensklistan.", "SenderName": "UD", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/februari/ud-om-att-resande-till-gransomradet-mot-indien-och-pakistan-bor-anmala-sig-till-svensklistan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Indien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "79.5937037632538,22.9250064074085" } ] }, { "AreaDesc": "Pakistan", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "69.4139980631813,29.9734600255474" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11529", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-02-27T18:17:10+01:00", "Published": "2019-02-27T10:22:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Borås", "Description": "Uppdatering 27/2 kl. 18.15: Det viktiga meddelande som tidigare under dagen utfärdades till allmänheten i Borås gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio, Polisen i Västra Götaland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/februari/vma-boras/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Borås", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.933333,57.716667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11526", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-02-26T20:39:54+01:00", "Published": "2019-02-26T20:39:54+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Smygehamn, Skåne län", "Description": "Uppdatering 26/2 kl 21.45: Det viktiga meddelande som tidigare under kvällen utfärdades till allmänheten i Smygehamn gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/februari/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-smygehamn-skane-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11505", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-02-25T08:57:35+01:00", "Published": "2019-02-23T13:28:01+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för storm i norra Sverige", "Description": "SMHI utfärdade på lördagen flera klass 2-varningar för storm i fjällen, från Norrbotten ner till Jämtland, och stormbyar för Norrbottens inland, Västerbottens inland- och kust, Jämtlands inland och hela Västernorrlands län.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/februari/smhi-varnar-for-storm-i-norra-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11490", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-02-15T11:21:47+01:00", "Published": "2019-02-15T11:21:47+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för orkan och storm i norr", "Description": "SMHI utfärdade på fredagen ett flertal klass 2-varningar för blåsigt väder i norra Sverige. I norra Lapplandsfjällen väntas vädret bli som hårdast, med orkanvindar på minst 33 meter per sekund.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/februari/klass-2-orkan-storm-och-stormbyar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11484", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-02-14T22:12:07+01:00", "Published": "2019-02-14T22:12:07+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stormbyar i Norrbottens läns inland", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormbyar i Norrbottens läns inland. Varningen gäller under natten och fram till fredag morgon.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/februari/smhi-varnar-for-stormbyar-i-norrbottens-lans-inland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11482", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-02-14T10:44:34+01:00", "Published": "2019-02-14T10:44:34+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för storm i norra Lapplandsfjällen", "Description": "SMHI utfärdade på torsdagen en klass 2-varning för storm i norra Lapplandsfjällen.\nFrån torsdag mitt på dagen väntas sydvästliga vindar på 21-24 m/s. Under torsdagskvällen ökar vindstyrkan med västlig vind och på kalfjället är det risk för storm med vindar på 25-30 m/s.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/februari/smhi-varnar-for-storm-i-lapplandsfjallen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11458", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-02-07T13:59:14+01:00", "Published": "2019-02-07T13:59:14+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Utredning om sommarens skogsbränder klar", "Description": "Under sommaren 2018 drabbades Sverige av de mest omfattande skogsbränderna i modern tid. Nu är utredningen där hanteringen av skogsbränderna har granskats klar. Utredningen överlämnades till inrikesminister Mikael Damberg igår. ", "SenderName": "Regeringskansliet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/februari/utredning-om-sommarens-skogbrander-klar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11432", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-01-19T05:12:46+01:00", "Published": "2019-01-19T05:12:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Snöveltorp, Öbonäs, Kårtorp i Norrköpings kommun", "Description": "Uppdatering 19/1 kl. 18:00: Det viktiga meddelandet till allmänheten i Snöveltorp, Öbonäs, Kårtorp i Norrköpings kommun gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/januari/viktigt-meddelande-till-allmanheten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11417", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-01-10T09:58:43+01:00", "Published": "2019-01-10T09:58:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stormbyar i Jämtlands län", "Description": "Uppdatering 12/1 klockan 16.30: SMHI har under lördagen gått ut med en ny klass 1-varning för hård eller mycket hård nordvästlig vind i fjälltrakterna i Jämtlands län från söndag middag. Varningen gäller både Jämtlands- och Härjedalsfjällen.", "SenderName": "SMHI, Trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/januari/smhi-varnar-for-stormbyar-i-jamtlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11413", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-01-13T11:33:38+01:00", "Published": "2019-01-09T12:33:39+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stormvarning i fjällen", "Description": "Uppdatering 13/1 klockan 09.30: SMHI har nu även utfärdat en klass 2-varning för stora snömängder i Norrbottens län.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/januari/klass-2-varning-for-storm-i-fjallen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11409", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-01-08T16:10:38+01:00", "Published": "2019-01-07T10:59:22+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för snöfall med kraftig drivbildning", "Description": "Uppdatering 8/1 kl 21.50: SMHI har tagit bort de klass 2-varningar som tidigare rått för snöfall med drivbildning för Stockholms,Gävleborgs län och Uppsala läns kust.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/januari/smhi-varnar-for-kraftiga-snofall/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Uppsala län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.8253812620681,60.1972857507136" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11406", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-01-09T08:54:50+01:00", "Published": "2019-01-03T13:02:30+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Många hushåll utan el och dricksvatten efter stormen ", "Description": "Här hittar du länkar till de drabbade kommunernas och de största elbolagens information om strömavbrott och andra störningar efter snöovädret Alfrida.", "SenderName": "Eon, Vattenfall, Värmdö kommun, Region Gotland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/januari/myndigheterna-om-storningarna-efter-stormen-alfrida/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Uppsala län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.8253812620681,60.1972857507136" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11403", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-01-03T12:25:11+01:00", "Published": "2019-01-02T21:33:37+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten på Gotland", "Description": "Uppdatering 3/1 klockan 12.00: Det viktiga meddelandet till allmänheten på Gotland gäller inte längre. Telefonin fungerar igen. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/januari/viktigt-meddelande-till-allmanheten-pa-gotland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Gotland", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "18.280556,57.615278" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11391", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-01-02T08:31:55+01:00", "Published": "2019-01-02T08:31:55+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Söderbärke, Dalarna", "Description": "Uppdatering 2/1 kl. 16:40: Det viktiga meddelandet till allmänheten i Söderbärke, Dalarna, gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/januari/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-soderbarke-dalarna/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11379", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2019-01-02T14:53:17+01:00", "Published": "2018-12-31T19:15:06+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för storm på ostkusten", "Description": "Uppdatering 2 januari 2019 kl 13.00: De flesta klass 2-varningarna har tagits bort i och med att det inte blåser så kraftigt längre. Följ aktuellt väderläge hos SMHI. Se länk nedan. ", "SenderName": "SMHI, Krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/december/varning-for-storm-pa-ostkusten/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11367", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-12-26T00:50:09+01:00", "Published": "2018-12-25T22:14:20+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Rödeby i Karlskrona", "Description": "Uppdatering 26/12 kl. 00.44: Faran är över och det viktiga meddelandet till allmänheten gäller inte längre.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/december/vma-rodeby-karlskrona/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11364", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-12-20T09:47:22+01:00", "Published": "2018-12-20T09:47:22+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Cert-SE varnar för sårbarhet i Internet Explorer", "Description": "Alla som använder Windows 7, 8 eller 10 uppmanas av Cert-SE att omgående uppdatera datorn. Detta beror på att Microsoft har upptäckt en sårbarhet som påverkar Internet Explorer.", "SenderName": "CERT-SE", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/december/cert-se-varnar-for-sarbarhet-i-internet-explorer/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11344", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-12-05T13:04:46+01:00", "Published": "2018-12-01T20:14:30+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Frankrike om demonstrationer i Paris", "Description": "Med anledning av demonstrationer och oroligheter i Paris uppmanar Sveriges ambassad allmänheten att undvika platser där det förekommer oroligheter och att följa lokala myndigheters råd och rekommendationer.", "SenderName": "Utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/december/svenska-ambassaden-i-frankrike-om-demonstrationer-i-paris/", "Area": [ { "AreaDesc": "Frankrike", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "2.644522,46.072223" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11337", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-11-21T12:52:06+01:00", "Published": "2018-11-21T10:26:11+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Gävle", "Description": "Uppdatering 21/11 kl 12.47: Det viktiga meddelandet till allmänheten, VMA, som utfärdades för Hemlingby, Sörby, Andersberg och Hemsta i Gävle kommun, Gävleborgs län, gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/november/vma-gavle/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Gävle", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.166667,60.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11324", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-11-15T15:35:16+01:00", "Published": "2018-11-15T15:35:16+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för storm i Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen", "Description": "SMHI varnar för storm klass 2 i Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen. Vindarna väntas bli hårda på fredag eftermiddag och nå stormstyrka sent på fredag kväll. \n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/november/varning-for-storm-i-norrbottens-lan-norra-lapplandsfjallen/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11166", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-11-07T22:47:09+01:00", "Published": "2018-11-07T22:47:09+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Luleå", "Description": "Uppdatering 8/11 klockan 00:20: Det VMA som utfärdades för Luleå i Norrbottens län gäller inte längre. Faran är över. \n\n", "SenderName": "Sverigesradio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/november/vma-lulea/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Luleå", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "22.153889,65.584444" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11158", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-11-02T11:58:37+01:00", "Published": "2018-11-02T11:29:57+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Mora", "Description": "Uppdatering 2/11 klockan 17.50: Det viktiga meddelandet till allmänheten i Mora, Dalarnas län, gäller inte längre.", "SenderName": "SverigesRadio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/november/vma-mora/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Mora", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.533333,61.016667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11125", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-10-19T10:35:53+02:00", "Published": "2018-10-18T14:42:40+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Dricksvattnet i Östersund måste kokas", "Description": "Uppdatering 19/10: Kokningsrekommendationen har upphört, vattnet kan nu drickas och användas som vanligt. Alla med kommunalt vatten i Östersunds kommun samt delar av Krokoms kommun uppmanades att koka dricksvattnet innan det används till dryck eller matlagning. Enligt kommunerna fanns tecken på att vattnet innehöll bakterier.", "SenderName": "Östersundskommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/oktober/dricksvattnet-i-ostersund-maste-kokas/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Östersund", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.666667,63.183333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11105", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-10-12T11:05:18+02:00", "Published": "2018-10-12T11:05:18+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Militärövningen Trident Juncture 18 kan påverka trafiken", "Description": "En större NATO-övning, Trident Juncture 18, genomförs i Norge från och med den 25 oktober. Eftersom förband från flera länder förflyttas genom Sverige inför och under övningen kan vägtrafiken påverkas.", "SenderName": "försvarsmakten, trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/oktober/militarovningen-trident-juncture-18-kan-paverka-trafiken/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11101", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-10-11T12:08:42+02:00", "Published": "2018-10-11T12:08:42+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Perstorp", "Description": "Det Viktiga meddelandet till allmänheten i Perstorps tätort, i Perstorps kommun, gäller inte längre. Faran är över. Meddelandet gällde att det hade läckt ut salt i det kommunala dricksvattnet. Vuxna uppmanades att smaka på vattnet innan de gav det till sina barn.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/oktober/vma-perstorp/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11070", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-09-26T20:50:47+02:00", "Published": "2018-09-26T10:52:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Klass 2-varning för storm", "Description": "Uppdaterad 26/9 kl 20.49: Klass 2-varningen för storm som gällde Jämtlandsfjällen och södra Lapplandsfjällen har dragits tillbaka.", "SenderName": "SMHI, Länsstyrelsen Västerbottens län", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/september/klass-2-varning-for-storm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11065", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-09-22T14:52:20+02:00", "Published": "2018-09-22T08:28:52+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Gnesta", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Gnesta, Gnesta kommun, i Södermanlands län, gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/september/vma-gnesta/", "Area": [ { "AreaDesc": "Södermanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.843261442554,58.9919145844318" } ] }, { "AreaDesc": "Gnesta", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.312222,59.0475" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11059", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-09-21T22:49:41+02:00", "Published": "2018-09-20T11:23:53+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Klass 2-varning för stormbyar", "Description": "Uppdaterad 21/9 22.30: Vindarna i samband med stormen Knud väntas kulminera under natten mot lördag. På fredagskvällen finns en klass 2-varning för stormbyar utfärdad i Bohuslän och i området sydväst om Vänern. Dessutom en klass 2-varning för storm på Skagerack. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/september/klass-2-varning-for-stormbyar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11053", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-09-15T21:55:48+02:00", "Published": "2018-09-15T21:53:26+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Färgelanda", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Stigen, Färgelanda kommun, gäller inte längre. Faran är över. \n", "SenderName": "Sändningsledningen Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/september/vma-farjelanda/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Färgelanda", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.983333,58.566667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11050", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-09-13T19:08:42+02:00", "Published": "2018-09-13T10:56:58+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Norra Hässlegården, Karlskrona kommun", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Norra Hässlegården, Karlskrona kommun gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/september/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-karlskrona/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11047", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-09-10T12:13:57+02:00", "Published": "2018-09-09T21:03:46+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Valmyndighetens webbplats låg nere", "Description": "På valdagens kväll den 9 september gick Valmyndighetens webbplats ner på grund av många besökare, men rösträkningen påverkades inte.", "SenderName": "Valmyndigheten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/september/val.se-ligger-nere/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11043", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-09-07T08:38:10+02:00", "Published": "2018-09-07T01:50:06+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Dals Långed i Bengtsfors kommun, Västra Götalands län", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten, VMA, som utfärdades i Dals Långed gäller inte längre. Faran är över. Det brann i en skolbyggnad vid Ekhagsskolan. Räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/september/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-dals-langed-i-bengtsfors-kommun-vastra-gotalands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Bengtsfors", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.216667,59.033333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11028", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-09-04T15:31:13+02:00", "Published": "2018-08-31T16:12:31+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Arvidsjaur", "Description": "Uppdatering 4 september: Det viktiga meddelandet till allmänheten, VMA, som utfärdades i Arvidsjaurs kommun i Norrbottens län den 31/8 gäller inte längre. Nya provsvar har visat att det inte finns några föroreningar i dricksvattnet. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/vma-arvidsjaur/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11016", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-09-03T18:59:38+02:00", "Published": "2018-08-22T22:34:25+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Lidköping", "Description": "Uppdatering 28 augusti 14.30: Det viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades med kokningsrekommendation för dricksvatten i Lidköping och Grästorp gäller inte längre. Vattnet behöver inte längre kokas. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-lidkoping/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Grästorp", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.666667,58.333333" } ] }, { "AreaDesc": "Vara", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.95,58.266667" } ] }, { "AreaDesc": "Lidköping", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.183333,58.5" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11012", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-08-12T11:46:36+02:00", "Published": "2018-08-12T09:51:02+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Pajala", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades för Pajala, Norrbottens län, gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-pajala/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Pajala", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "23.366667,67.183333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "11006", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-08-10T15:25:17+02:00", "Published": "2018-08-10T14:52:55+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Fortfarande viktigt att spara på dricksvattnet", "Description": "Den långvariga värmen och bristen på regn har försämrat tillgången på dricksvatten i Sverige. Under augusti har det regnat på flera håll i landet, men det räcker inte för att fylla på grundvattnet.", "SenderName": "Livsmedelsverket, SGU", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/fortfarande-viktigt-att-spara-pa-dricksvattnet/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10999", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-08-09T11:50:21+02:00", "Published": "2018-08-09T11:31:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stormbyar vid Bohuskusten", "Description": "Uppdatering 10/8 09.00: SMHI har nedgraderat varningen till klass 1 för hårda vindbyar för Göteborg och Bohuskusten samt klass 1 för kuling på Skagerack.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/smhi-varnar-for-stormbyar-pa-bohuskusten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Göteborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.933333,57.7" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10998", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-08-07T19:40:22+02:00", "Published": "2018-08-07T17:23:26+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Halmstads kommun, i Hallands län", "Description": "Det VMA som utfärdades för Halmstads kommun i Hallands län gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-halmstads-kommun-i-hallands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Halmstad", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.85,56.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10990", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-08-06T08:23:27+02:00", "Published": "2018-08-05T19:03:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten på Björkö, Öckerö kommun, Västra Götalands län", "Description": "Det VMA som utfärdades för Björkö på söndagen gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-bjorko-ockero-kommun-vastra-gotalands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Öckerö", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.647222,57.711111" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10989", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-08-06T00:02:32+02:00", "Published": "2018-08-05T18:55:01+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Uddevalla, Västra Götalands län", "Description": "Det VMA som utfärdades för Uddevalla gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-uddevalla-vastra-gotalands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Uddevalla", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.916667,58.35" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10986", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-08-03T10:14:52+02:00", "Published": "2018-08-03T10:09:53+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB varnar för extrem brandrisk i södra och mellersta Sverige", "Description": "I helgen väntas brandriskvärdet nå mycket höga nivåer i södra och mellersta Sverige. MSB meddelar att läget är extremt allvarligt och uppmanar allmänheten till stor försiktighet.", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/msb-varnar-for-extrem-brandrisk-i-sodra-och-mellersta-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10983", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-08-02T08:24:37+02:00", "Published": "2018-08-01T18:38:10+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Boden", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Boden, Bodens kommun, Norrbottens län, gäller inte längre. Faran är över.\n", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/augusti/vma-till-allmanheten-i-boden/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Boden", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "21.716667,65.833333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10981", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-30T18:07:55+02:00", "Published": "2018-07-30T17:57:36+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Västerviks och Valdemarsviks kommuner, i Östergötlands och Kalmars län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Västerviks och Valdemarsviks kommuner gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-vasterviks-och-valdemarsviks-kommuner-i-ostergotlands-och-kalmars-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] }, { "AreaDesc": "Valdemarsvik", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.601944,58.205556" } ] }, { "AreaDesc": "Västervik", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.633333,57.75" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10979", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-30T17:23:20+02:00", "Published": "2018-07-30T17:01:04+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB ändrar rekommendation om skärpt eldningsförbud", "Description": "MSB tar bort rekommendationen om ett skärpt eldningsförbud. Myndigheten uppmanade tidigare kommuner och länsstyrelser att utöka gällande eldningsförbud till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt.", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/msb-om-andrade-rekommendationer-for-eldningsforbud/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10974", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-30T09:02:35+02:00", "Published": "2018-07-29T23:06:08+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Göteborg, Västra Götalands län.", "Description": "Det viktiga meddelande som gick ut till allmänheten på Hisingen i Göteborg på söndagskvällen gäller inte längre. Faran är över. \n\n", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-goteborg-vastra-gotalands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Göteborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.933333,57.7" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10972", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-31T10:14:00+02:00", "Published": "2018-07-29T12:37:10+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Västerviks och Valdemarsviks kommuner, i Kalmar och Östergötlands län", "Description": "Detta viktiga meddelande till allmänheten gäller inte längre men ett nytt viktigt meddelande om oljeutsläppet gick ut kl 17.52 den 30 juli 2018.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-vasterviks-och-valdemarsviks-kommuner-i-kalmar-och-ostergotlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] }, { "AreaDesc": "Valdemarsvik", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.601944,58.205556" } ] }, { "AreaDesc": "Västervik", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.633333,57.75" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10944", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-28T16:10:16+02:00", "Published": "2018-07-25T12:44:21+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB: Information om eldningsförbud på olika språk", "Description": "Det finns ett stort behov av att informera om eldningsförbud, skriver MSB idag. Myndigheten har därför tagit fram texter och formgivna pdf-filer på 25 olika språk som kan användas av alla som har behov av att informera om eldningsförbud. ", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/information-om-eldningsforbud-pa-olika-sprak/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10930", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-23T13:38:16+02:00", "Published": "2018-07-23T13:26:21+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB: Läget är extremt allvarligt – följ eldningsförbuden", "Description": "Brandrisken når under veckan extrema nivåer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går därför ut med ett myndighetsmeddelande för att uppmana allmänheten att följa eldningsförbuden.", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/myndighetsmeddelande-msb-folj-eldningsforbuden/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10926", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-29T16:02:03+02:00", "Published": "2018-07-22T15:30:41+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Trängslet i Älvdalens kommun, Dalarnas Län.", "Description": "Det viktiga meddelande som gick ut till allmänheten i Trängslet i Älvdalens kommun gäller inte längre. Faran är över. \n\n", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-trangslet-i-alvdalens-kommun-dalarnas-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Älvdalen", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.033333,61.233333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10918", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-21T16:36:52+02:00", "Published": "2018-07-21T16:29:18+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Rundvik, Nordmalings kommun, Västerbottens län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Rundviks och Nordmalings kommun som utfärdades den 21/7 gäller inte längre.", "SenderName": "SOS Alarm, P4 Västerbotten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-rundvik-nordmalings-kommun-vasterbottens-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Nordmaling", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "19.5,63.566667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10916", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-21T12:49:48+02:00", "Published": "2018-07-21T12:43:25+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Varbergs kommun, Hallands län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i centrala Varberg som utfärdades den 21 juli gäller inte längre. Faran är över. \n\n", "SenderName": "SOS Alarm, SR P4 Halland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-varberg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Varberg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.25,57.1" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10905", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-26T17:09:55+02:00", "Published": "2018-07-19T14:03:50+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Huskölen i Ljusdals kommun, Gävleborgs län", "Description": "Det viktiga meddelande som gick ut till allmänheten i Huskölen i Ljusdals kommun den 19 juli gäller inte längre. Faran är över. Det var på grund av en skogsbrand som räddningsledaren uppmanade alla i byn att lämna området. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-huskolen-i-ljusdals-kommun-gavleborgs-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Ljusdal", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.083333,61.833333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10902", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-27T19:48:30+02:00", "Published": "2018-07-19T12:50:26+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Finneby, Ljusdals kommun, i Gävleborgs län", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten i Finneby i Ljusdals kommun som utfärdades den 19 juli gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-finneby-ljusdals-kommun-i-gavleborgs-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Ljusdal", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.083333,61.833333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10897", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-20T21:38:29+02:00", "Published": "2018-07-19T00:43:39+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Gällö i Bräcke kommun, Jämtlands län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Gällö, Bräcke kommun, som utfärdades den 19 juli gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-gallo-i-bracke-kommun-jamtlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Bräcke", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.416667,62.75" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10895", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-29T12:17:34+02:00", "Published": "2018-07-18T20:03:17+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Kårböle, Ljusdals kommun i Gävleborgs län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Kårböle gäller inte längre. Det har ersatts av ett så kallat myndighetsmeddelande:", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-tio-almanheten-i-karbole/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Ljusdal", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.083333,61.833333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10893", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-18T14:29:12+02:00", "Published": "2018-07-18T14:26:30+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Nordmalings kommun, i Västerbottens län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Nordmaling som utfärdades den 18 juli gäller inte längre. Faran är över.\n", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-nordmalings-kommun-i-vasterbottens-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Nordmaling", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "19.5,63.566667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10892", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-18T12:06:37+02:00", "Published": "2018-07-18T11:59:09+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Vägavspärrningar i Härjedalens och Ljusdals kommuner", "Description": "Bekämpningen av skogsbränder påverkar trafiken i flera områden. Vägavspärrningar förekommer. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/vagavsparrningar-i-harjedalens-och-ljusdals-kommuner/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10889", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-20T20:41:52+02:00", "Published": "2018-07-18T09:43:35+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Älvdalens kommun, i Dalarnas län", "Description": "De boende i området mellan Trängslets skjutfältet och Lillhärdalsvägen från Kryptjärn till Haftorsbygget kan återvända. Uppmaningen om utrymning av området gäller inte längre. \n", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-alvdalens-kommun-i-dalarnas-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Älvdalen", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.033333,61.233333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10881", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-21T09:22:48+02:00", "Published": "2018-07-17T11:52:32+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Härjedalens kommun, i Jämtlands län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Härjedalens kommun som utfärdades den 17 juli gäller inte längre. Faran är över och evakueringen upphävd.\n\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-harjedalens-kommun-i-jamtlands-lan2/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10876", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-21T09:24:23+02:00", "Published": "2018-07-17T11:14:23+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Härjedalens kommun, i Jämtlands län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Härjedalens kommun som utfärdades den 17 juli gäller inte längre. Faran är över och evakueringen upphävd.\n\n\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-harjedalens-kommun-i-jamtlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10875", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-22T22:18:21+02:00", "Published": "2018-07-17T11:03:52+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Kårböle, Ljusdals kommun, i Gävleborgs län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten, VMA, för Kårböle från den 17 juli om att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation är återkallat.\nDäremot kvarstår VMA om utrymning av samma område. (Uppdatering 22 juli kl 21.35)\n\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-karbole-ljusdals-kommun-i-gavleborgs-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10870", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-17T09:25:15+02:00", "Published": "2018-07-17T09:22:55+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Bohus och Surte, i Västra Götalands län", "Description": "Uppdatering 17 juli 13.25: Det viktiga meddelande som gick ut till allmänheten i Bohus och Surte gäller inte längre. Faran är över.\n\nEfter ett utsläpp av ammoniak vid Ale Arena uppmanade räddningsledaren alla som befann sig i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.\n\n", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-bohus-och-surte-i-vastra-gotalands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10869", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-16T17:51:45+02:00", "Published": "2018-07-16T17:47:11+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Trängslet och Dalarnas län", "Description": "Det viktiga meddelandet som utfärdades 16 juli är inte längre aktivt. Se i stället ny uppmaning från 22 juli.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-trangslet-och-dalarnas-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Härjedalen", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.35,62.033333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10868", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-31T10:36:02+02:00", "Published": "2018-07-16T16:35:51+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Enskogen i Ljusdals kommun, i Gävleborgs län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Enskogen gäller inte längre. Det har ersatts av ett myndighetsmeddelande:", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-enskogen-och-ljusdals-kommun-i-gavleborgs-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10860", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-20T21:41:45+02:00", "Published": "2018-07-15T21:28:03+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Pålgård och Bispgården i Ragunda kommun, i Jämtlands län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Pålgård och Bispgården i Ragunda kommun som utfärdades den 15 juli gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-palgard-och-bispgarden-i-ragunda-kommun-i-jamtlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10859", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-31T10:39:23+02:00", "Published": "2018-07-15T18:18:01+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Ängra i Ljusdals kommun, i Gävleborgs län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Ängra gäller inte längre. Det har ersatts av ett myndighetsmeddelande:", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-angra-och-ljusdals-kommun-i-gavleborgs-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10858", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-18T14:38:15+02:00", "Published": "2018-07-14T12:42:02+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för extremt höga temperaturer", "Description": "Uppdatering 18 juli 14.40: SMHI:s klass 2-varning för extremt höga temperaturer omfattar nu också Gotlands och Östergötlands län. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/varning-for-mycket-hoga-temperaturer/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Södermanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.843261442554,58.9919145844318" } ] }, { "AreaDesc": "Uppsala län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.8253812620681,60.1972857507136" } ] }, { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] }, { "AreaDesc": "Örebro län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.9718554020539,59.3575530215656" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10854", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-11T16:51:02+02:00", "Published": "2018-07-11T11:51:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Hov, Västra Karup, Rammsjö och Torekov i Båstads kommun, Skåne län", "Description": "Uppdatering 14/7 kl 08.00: Dricksvattnet i Hov, Västra Karup, Rammsjö och Torekov behöver inte längre kokas, meddelar kommunen.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-hov-vastra-karup-rammsjo-och-torekov-i-bastad-skane-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Båstad", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.866667,56.416667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10835", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-06T11:14:42+02:00", "Published": "2018-07-05T14:24:09+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB varnar för extrem brandrisk", "Description": "Det råder fortfarande extremt stor brandrisk i delar av landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går därför återigen ut med ett myndighetsmeddelande för att varna allmänheten.", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/msb-varnar-for-extrem-brandrisk/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10830", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-02T13:46:49+02:00", "Published": "2018-07-01T20:54:55+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Mellingerum och Oskarshamns kommun i Kalmar län", "Description": "Det viktiga meddelande som gick ut till allmänheten i Mellingerum och Oskarshamns kommun i Kalmar län på söndagen gäller inte längre. Räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Det på grund av skogsbranden nordväst om Mellingerum. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-mellingerum-och-oskarshamns-kommun-i-kalmar-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Oskarshamn", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.45,57.266667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10828", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-02T21:35:16+02:00", "Published": "2018-07-01T18:46:32+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Hagfors kommun i Värmlands län", "Description": "Det viktiga meddelande som gick ut till allmänheten i Hagfors kommun gäller inte längre. Faran är över. Meddelandet utfärdades på grund av en skogsbrand i Hagfors kommun, norr om Ekshärad, i Värmlands län. ", "SenderName": "Sveriges Radio, Länsstyrelsen i Värmland, Hagfors kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-hagfors-kommun-i-varmlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Värmlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.152652971376,59.7738125765499" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10826", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-01T07:05:13+02:00", "Published": "2018-07-01T07:02:31+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Oskarshamn", "Description": "Det viktiga meddelande som gick ut till allmänheten i centrala Oskarshamn gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juli2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-oskarshamn/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Oskarshamn", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.45,57.266667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10802", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-06-16T08:11:47+02:00", "Published": "2018-06-15T18:43:29+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Skogsbrand i Nacka", "Description": "Branden i ett skogsområde norr om väg 222 i Nacka kommun är släckt. Räddningstjänstens uppmananing till boende i rökdrabbade områden att stänga fönster, dörrar och ventilation gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juni2/skogsbrand-i-nacka/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Nacka", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "18.166667,59.316667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10801", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-06-16T08:14:30+02:00", "Published": "2018-06-15T17:45:43+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Sköllersta, Örebro län", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten som utfärdades Kvarntorp i Örebro län fredag kväll gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juni2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-orebro/", "Area": [ { "AreaDesc": "Örebro län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.9718554020539,59.3575530215656" } ] }, { "AreaDesc": "Örebro", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.213333,59.273889" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10714", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-06-11T21:20:31+02:00", "Published": "2018-06-11T17:54:45+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Umeå", "Description": "Det viktiga meddelande som utfärdades till allmänheten i Umeå gäller inte längre. Faran är över. Meddelandet berörde boende i stadsdelarna Mariehem, Ersboda och Tomtebo. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juni2/vma-brand-umea/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Umeå", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "20.25,63.833333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10712", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-06-08T17:04:21+02:00", "Published": "2018-06-08T16:43:51+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB påminner om eldningsförbuden", "Description": "På grund av det fortsatt torra och varma vädret manar nu MSB allmänheten att följa eldningsförbuden och vara mycket försiktig i skog och mark.", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juni2/msb-paminner-om-eldningsforbudet/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10710", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-06-07T18:31:04+02:00", "Published": "2018-06-07T10:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brandläget i Sala", "Description": "Uppdatering 9 juni 14.30:\n\nSamtliga bränder är nu bekämpade. Räddningstjänsten har avslutat sina insatser och lämnat över ansvaret för områdena till fastighetsägarna.\n", "SenderName": "Länsstyrelsen Västmanland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juni2/uppdatering-skogsbrander-i-sala/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] }, { "AreaDesc": "Sala", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.6,59.916667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10711", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-06-07T14:57:33+02:00", "Published": "2018-06-05T21:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ytterligare bränder i Sala", "Description": "Under tisdagen upptäcktes nya bränder norr om Sala, en i närheten av Ulvsbo och en i riktning mot Saladamm. Ett tiotal hushåll har evakuerats från Ulvsbo och evakuering pågår på flera platser i brandens riktning, bland annat Nilsbo och Nötbo.", "SenderName": "Länsstyrelsen Västmanland, Polisen i Västmanlands län", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juni2/fler-brander-i-sala-kommun/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] }, { "AreaDesc": "Sala", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.6,59.916667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10696", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-06-07T09:55:17+02:00", "Published": "2018-06-04T20:05:32+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Kraftig skogsbrand i Sala kommun", "Description": "Det rasar en kraftig skogsbrand i Rörbo utanför Sala i Västmanland. Ett stort antal brandmän, poliser och många andra arbetar med att bekämpa branden. Flera helikoptrar deltar också i släckningsarbetet.", "SenderName": "Polisen, Sala kommun, Länsstyrelsen Västmanland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/juni2/polisen-evakuerar-manniskor-i-samband-med-kraftig-skogsbrand-i-sala/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] }, { "AreaDesc": "Sala", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.6,59.916667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10680", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-05-25T18:48:01+02:00", "Published": "2018-05-25T18:17:30+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB manar till försiktighet på grund av den extrema brandrisken", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, manar allmänheten i hela landet till stor försiktighet i skog och mark.", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/msb-manar-till-forsiktighet-pa-grund-av-extremt-stor-brandrisk/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10668", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-05-24T08:53:05+02:00", "Published": "2018-05-24T00:03:25+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Sundsvall", "Description": "Det viktiga meddelande som utfärdades till allmänheten i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län, gäller inte längre. Faran är över.\n\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-sundsvall/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] }, { "AreaDesc": "Sundsvall", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.316667,62.4" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10648", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-07-10T13:33:13+02:00", "Published": "2018-05-17T14:58:51+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Eldningsförbud i delar av Sverige", "Description": "På grund av brandrisken råder eldningsförbud på flera håll i landet. ", "SenderName": "Länsstyrelsen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/eldningsforbud-pa-flera-hall-i-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10630", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-05-16T21:16:13+02:00", "Published": "2018-05-13T16:58:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI utfärdar klass 3-varning för höga flöden i Jämtland", "Description": "Uppdatering 16/5: SMHI:s klass 3-varning för extremt höga flöden gäller för Rörströmsälven/Näsån i Jämtland. Varningen för Ammerån har nedgraderats till klass 2.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/smhi-utfardar-klass-3-varning-for-hoga-floden-i-jamtland/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10629", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-05-11T16:13:50+02:00", "Published": "2018-05-11T15:57:05+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varningar för höga flöden", "Description": "SMHI har nedgraderat den tidigare klass 3-varningen för Norrbotten till en klass 2-varning för höga flöden. \n", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/ny-klass-3-varning-extremt-hoga-floden/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10628", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-05-10T16:08:12+02:00", "Published": "2018-05-10T15:52:38+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Klass 3-varning för extremt höga flöden", "Description": "Uppdatering 11/5: Klass 3-varningen för extremt höga flöden i norra Dalarnas län och sydvästra Jämtlands län gäller inte längre, på grund av mindre regn än förväntat.", "SenderName": "smhi", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/klass-3-varning-for-extremt-hoga-floden/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10624", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-05-09T15:20:02+02:00", "Published": "2018-05-09T14:46:22+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Klass 2-varningar för höga flöden i stora delar av landet", "Description": "SMHI har utfärdat klass 2-varningar för mycket höga flöden för delar av Norrbottens och Värmlands län. Det betyder att varningsområdet nu omfattar stora delar av Svealand och Norrland. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/klass-2-varningar-for-hoga-floden-i-stora-delar-av-landet/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Värmlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.152652971376,59.7738125765499" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10613", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-05-06T12:42:24+02:00", "Published": "2018-05-06T12:37:07+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för höga flöden i Jämtlands län", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i östra Jämtlands län och Härjedalsfjällen. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/smhi-varnar-for-hoga-floden-i-jamtlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10612", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-05-05T19:58:54+02:00", "Published": "2018-05-05T19:55:51+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Delsbo", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades för Delsbo i Gävleborgs län gäller inte längre. Faran är över. Det brann i en industri i centrala Delsbo med kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/viktigt-meddelande-delsbo/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10610", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-05-04T22:40:38+02:00", "Published": "2018-05-04T20:54:45+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Eslöv", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades i Eslöv gäller inte längre. Faran är över. Det brann i en skola på Repslagargatan i Eslöv på fredagskvällen med kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.\n\n", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/maj/vma-eslov/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Eslöv", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.3,55.833333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10606", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-04-24T06:53:39+02:00", "Published": "2018-04-23T17:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Kalmar", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades i Kalmar gäller inte längre. Faran är över. Branden i industrilokalen är under kontroll, det är inte längre rekommenderat inomhusvistelse och man kan vistas utomhus.\n", "SenderName": "Kalmar kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/april/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-kalmar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.366667,56.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10605", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-04-26T20:43:53+02:00", "Published": "2018-04-23T12:13:53+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Klass 3-varning för extremt höga flöden i Norralaån", "Description": "Uppdatering 26/4: Den klass 3-varning för extremt höga flöden i Norralaån i Gävleborgs län som SMHI utfärdade 23 april gäller inte längre. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/april/extremt-hoga-floden-i-norralaan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10603", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-04-19T13:19:52+02:00", "Published": "2018-04-19T13:03:53+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för höga flöden", "Description": "Torsdagen den 19 april utfärdade SMHI en klass 2-varning för höga flöden i delar av följande län: Örebro, Västmanland och Gävleborg samt Dalarna utom fjällen. Varningen gällde mindre vattendrag.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/april/smhi-varnar-for-hoga-floden/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] }, { "AreaDesc": "Örebro län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.9718554020539,59.3575530215656" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10597", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-04-13T10:36:54+02:00", "Published": "2018-04-13T10:34:15+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Örkelljunga", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades i Örkelljunga gäller inte längre. Faran är över. Det brann i en industri i Örkelljunga i Skåne län och rökutvecklingen var kraftig. Räddningstjänsten utfärdade därför ett Viktigt meddelande till allmänheten.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/april/vma-orkelljunga/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Örkelljunga", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.283333,56.283333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10595", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-04-13T13:26:50+02:00", "Published": "2018-04-12T10:32:45+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stor risk för gräsbrand", "Description": "SMHI varnar för att risken för gräsbrand är hög i stora delar av Götaland och i snöfria delar av södra Svealand under torsdag den 12 april och fredag 13 april. Risken är störst på eftermiddagen, när solen har torkat upp det fuktiga nattgräset.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/april/risk-for-grasbrand/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10572", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-03-28T07:02:00+02:00", "Published": "2018-03-27T22:13:38+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Kalmar", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades för Kalmar gäller inte längre. Faran är över. Det brann i en industrilokal på Engelska vägen i Kalmar med kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. ", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/mars/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-kalmar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.366667,56.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10569", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-03-22T16:43:11+01:00", "Published": "2018-03-22T16:37:54+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Åsele", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades för Åsele i Västerbotten gäller inte längre. Faran är över. En brand med kraftig rökutveckling gjorde att räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Detta på grund av en brand med kraftig rökutveckling.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/mars/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-asele/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Åsele", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.35,64.15" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10487", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-03-06T11:06:40+01:00", "Published": "2018-03-06T09:46:04+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Trångsviken", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades för Trångsviken, Jämtlands län gäller inte längre. Faran är över. Det brann i en verkstad med rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.\n", "SenderName": "Sveriges Radio P4 Jämtland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/mars/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-trangsviken/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Krokom", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5,63.316667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10480", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-03-01T15:26:10+01:00", "Published": "2018-03-01T13:38:07+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Hör du tutan?", "Description": "I dag, måndag den 5 mars, klockan 15.00 testas ”Hesa Fredrik”, tutsignalen som kan användas vid Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Titta gärna in här då och svara på om du hörde tutan eller inte. Resultatet visas på en karta. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/mars/hor-du-tutan/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10420", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-02-28T15:22:44+01:00", "Published": "2018-02-28T15:20:09+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Omfattande trafikstörningar på grund av snöoväder", "Description": "Väg- och tågtrafiken i delar av södra Sverige drabbades av omfattande störningar den 28 februari och 1 mars på grund av stora snömängder och hård vind. \nTrafikverket och andra myndigheter uppmanade allmänheten i de drabbade områdena att följa väderläget och att undvika onödiga bilresor. ", "SenderName": "Trafikverket, Polisen, Länsstyrelsen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/februari/omfattande-trafikstorningar-pa-grund-av-snoovader/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10370", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-02-25T20:16:16+01:00", "Published": "2018-02-25T20:11:07+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Hammar, Askersund", "Description": "Uppdatering 25/2 kl. 20.22: Det viktiga meddelande till allmänheten i Hammar, Askersunds kommun i Örebro län, som utfärdades tidigare ikväll gäller inte längre. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/februari/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-askersund/", "Area": [ { "AreaDesc": "Örebro län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.9718554020539,59.3575530215656" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10369", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-02-22T12:54:18+01:00", "Published": "2018-02-22T12:39:14+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisens årsbok 2017", "Description": "Säkerhetsläget har försämrats och hoten mot Sverige är större än tidigare, skriver Säkerhetspolisen i sin senaste årsbok. ", "SenderName": "Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/februari/sakerhetspolisens-arsbok-2017/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10357", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-02-22T10:16:33+01:00", "Published": "2018-02-02T10:20:39+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Rekommendationer om Adobe Flash Player", "Description": "Uppdatering 22/2 10.15. CERT-SE, som hanterar och förebygger IT-incidenter, uppmanar de som använder Adobe Flash Player att uppdatera programmet. De som efter tidigare varning avinstallerade programmet kan hämta en ny version.", "SenderName": "CERT-SE, MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/februari/cert-se-rekommenderar-att-avinstallera-adobe-flash-player/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10354", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-02-02T08:38:54+01:00", "Published": "2018-01-31T09:27:43+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stora snömängder i Västernorrland och Gävleborg", "Description": "Uppdatering 2/2 08.36: Varningen för stora snömängder och drivbildning har nu nedgraderats till en klass 1-varning för både Gävleborgs och Västernorrlands län. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/smhi-varnar-for-stora-snomangder-i-vasternorrland-och-gavleborg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10343", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-19T12:56:28+01:00", "Published": "2018-01-19T12:53:42+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Landskrona", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten, VMA, som utfärdades för Landskrona i närheten av Boliden Bergsöe gäller inte längre.\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-landskrona/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Landskrona", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.85,55.866667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10340", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-15T22:56:17+01:00", "Published": "2018-01-15T22:46:02+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Trafikverket uppmanar till försiktighet i trafiken på grund av strängt vinterväder", "Description": "Trafikverket uppmanar trafikanter att följa aktuella väderprognoser och trafikinformation då det väntas strängt vinterväder i större delen av landet de närmaste dagarna.", "SenderName": "Trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/trafikverket-uppmanar-till-forsiktighet-i-trafiken-pa-grund-av-vintervadret/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10339", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-15T09:50:46+01:00", "Published": "2018-01-14T20:58:03+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för storm i Jämtlandsfjällen", "Description": "Uppdatering 15/1 09.00: Varningen har nu uppdaterats till att gälla också norra Lapplandsfjällen. ", "SenderName": "smhi", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/smhi-varnar-for-storm-i-jamtlandsfjallen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10337", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-12T21:00:31+01:00", "Published": "2018-01-12T20:46:52+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ambassaden i Zambia uppmanar svenskar att undvika folksamlingar i Lusaka", "Description": "Sedan lunchtid den 12 januari 2018 pågår det oroligheter i Zambias huvudstad Lusaka. Ambassaden uppmanar svenska resenärer att undvika folksamlingar och demonstrationer. Man uppmanar även svenskar att iaktta försiktighet i centrala Lusaka, särskilt på marknadsplatser och andra allmänna platser. ", "SenderName": "UD", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/ambassaden-i-zambia-uppmanar-svenskar-att-undvika-folksamlingar-i-lusaka/", "Area": [ { "AreaDesc": "Zambia", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "27.7275919399822,-13.3950675200576" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10336", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-11T14:36:41+01:00", "Published": "2018-01-11T14:27:08+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ambassaden uppmanar svenskar i Tunisien att anmäla sig till svensklistan", "Description": "Sveriges ambassad i Tunis uppmanar alla svenskar som bor i eller tillfälligt vistas i Tunisien att anmäla sig till svensklistan.", "SenderName": "Svenska ambassaden i Tunis", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/ambassaden-uppmanar-svenskar-i-tunisien-att-anmala-sig-till-svensklistan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Tunisien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "9.53471612069584,34.1729390368824" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10330", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-07T14:37:49+01:00", "Published": "2018-01-07T11:38:13+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen om explosion i Vårby gård", "Description": "En explosion skedde strax efter 11.00 söndagen den 7 januari utomhus utanför tunnelbanan i Vårby gård. Enligt uppgifter till polisen hade en man plockat upp ett föremål från marken, som exploderade.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/polisen-om-explosion-i-varby-gard/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10329", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-07T10:13:36+01:00", "Published": "2018-01-07T09:50:52+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stor lavinfara i Jämtlands- och Härjedalsfjällen", "Description": "Naturvårdsverket varnar för stor lavinfara i Södra Jämtlandsfjällen och Västra Härjedalsfjällen söndag den 7 januari. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/stor-lavinfara-i-jamtlands--och-harjedalsfjallen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10328", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-10T14:29:00+01:00", "Published": "2018-01-06T12:57:38+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Kokningsrekommendationer gällande Lidingö", "Description": "Uppdatering 10/1 kl. 14.27: Analyserna av dricksvattnet på Lidingö visar att det inte finns några skadliga bakterier (koliforma eller E.coli bakterier) i vattnet. Den tidigare rekommendationen om kokning av dricksvatten gäller alltså inte längre. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/lidingo-stad/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10327", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-06T12:38:42+01:00", "Published": "2018-01-06T11:56:57+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för storm och stormbyar i Jämtlands och Västernorrlands län", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm eller stormbyar i hela Jämtlands län och hela Västernorrlands län, gällande söndag den 7 januari. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/smhi-varnar-for-storm-och-stormbyar-i-jamtlands-och-vasternorrlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10301", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-03T15:33:01+01:00", "Published": "2018-01-03T15:17:56+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheterna om det pågående utbrottet av mässling", "Description": "Den senaste tiden har ett antal fall av mässling upptäckts i Västra Götaland. Myndigheterna arbetar för att begränsa spridningen av den mycket smittsamma sjukdomen. ", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten, Region Västra Götaland, 1177 Vårdguiden", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/myndigheterna-om-det-pagaende-utbrottet-av-massling/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10287", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-02T01:53:35+01:00", "Published": "2018-01-02T01:43:15+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tågtuta förväxlades med VMA i Stockholm", "Description": "Den signal som hördes över delar av Stockholm från 23:30-tiden under måndagskvällen - och som gjorde många människor oroliga - kom från ett tåg som backade från Värtahamnen mot Stockholms Central. Det var alltså ingen VMA-signal. \nDet meddelar SOS Alarm och Trafikverket.\n\n", "SenderName": "SOS alarm, trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/tagtuta-stockholm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10284", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2018-01-01T02:20:35+01:00", "Published": "2018-01-01T02:14:37+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Halmstad", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten, VMA, som utfärdades för Halmstad, Hallands län gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "Sveriges Radio, Halmstads kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-halmstad-hallands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Halmstad", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.85,56.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10281", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-12-27T13:44:55+01:00", "Published": "2017-12-27T13:26:25+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Oro för vattenbrist ledde till minskad vattenförbrukning", "Description": "Inför sommaren 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier. Vattenbristen blev inte så illa som befarat, men i tolv län var den allmänna vattenförsörjningen ansträngd för flera kommuner. Omkring ett 40-tal kommuner införde bevattningsförbud eller andra begränsningar. Det visar en nationell enkät som Havs- och vattenmyndigheten gjort. ", "SenderName": "Havs- och vattenmyndigheten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/december/oro-for-vattenbrist-ledde-till-minskad-vattenforbrukning/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10278", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-12-19T12:24:05+01:00", "Published": "2017-12-19T12:19:19+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Kallinge, Blekinge", "Description": "Det viktiga meddelande till allmänheten, VMA, som utfärdades för Kallinge gäller inte längre. Faran är över.\n\n\n", "SenderName": "sveriges radio P4 blekinge", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/december/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-kallinge-blekinge/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10277", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-12-18T15:33:24+01:00", "Published": "2017-12-18T15:26:40+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för plötslig ishalka i Västerbotten", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för plötslig ishalka i Västerbotten. Under tisdag eftermiddag den 19 december är det risk för underkylt regn med plötslig ishalka som följd. \n\n", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/december/varning-for-plotslig-ishalka/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10273", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-12-18T00:19:42+01:00", "Published": "2017-12-18T00:09:50+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Ängelholm", "Description": "Det Viktiga meddelande till allmänheten, VMA, som utfärdades för Ängelholm gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "SR P4, Ängelholms kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/december/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-angelholm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Ängelholm", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.85,56.25" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10264", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-12-13T14:41:47+01:00", "Published": "2017-12-07T09:16:49+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnade för storm i norra Lapplandsfjällen", "Description": "SMHI utfärdade torsdagen 7 december en klass 2-varning för storm i norra Lapplandsfjällen, Norrbottens län. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/december/klass-2-varning-for-storm-i-norra-lapplandsfjallen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10259", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-12-06T11:07:13+01:00", "Published": "2017-12-01T13:50:15+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Hörde du ”Hesa Fredrik” i måndags?", "Description": "Måndagen den 4 december klockan 15.00 testades ”Hesa Fredrik”, tutsignalen som kan användas vid Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Svarade du på vår enkät om du hörde tutan? Här kan du se slutresultatet på en karta. ", "SenderName": "MSB, Krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/december/horde-du-tutan-dec-2017/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10256", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-11-29T08:47:10+01:00", "Published": "2017-11-27T13:48:50+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om vulkanutbrottet på Bali", "Description": "Vulkanen Mount Agung på Bali har ett pågående utbrott som inleddes lördagen den 25 november. Svenskar på plats bör hålla sig informerade om utvecklingen och följa lokala myndigheters rekommendationer, skriver Sveriges ambassad i Indonesien. ", "SenderName": "Sveriges ambassad i Indonesien", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/november/sveriges-ambassad-om-vulkanutbrottet-pa-bali/", "Area": [ { "AreaDesc": "Indonesien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "117.423407562274,-2.22173793652054" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10248", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-11-24T07:51:22+01:00", "Published": "2017-11-22T09:34:01+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI utfärdade klass 2-varningar för snöfall och storm", "Description": "SMHI utfärdade på onsdagen en klass 2-varning för kraftigt snöfall med drivbildning i Jämtlands län utom fjällen, Västernorrlands län och i Västerbottens och Norrbottens kustland. En andra klass 2-varning för storm utfärdades för norra Lapplandsfjällen. Båda varningarna gällde för torsdagen.", "SenderName": "smhi", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/november/klass-2-varningar-sno-och-storm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10244", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-11-15T11:51:40+01:00", "Published": "2017-11-15T11:33:45+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Trafikstörningar väntas under EU-toppmötet i Göteborg", "Description": "Myndigheter räknar med stora trafikstörningar under toppmötet i Göteborg. Viss vård- och skolverksamhet kommer också att beröras.", "SenderName": "Länsstyrelsen Västra Götaland, Polisen, Trafikverket, Göteborgs Stad", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/november/trafikstorningar-vantas-under-eu-toppmotet-i-goteborg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Göteborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.933333,57.7" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10229", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-11-02T14:40:05+01:00", "Published": "2017-11-01T02:14:22+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Kokningsrekommendation i Göteborg", "Description": "Göteborgs stad meddelar att det kommunala dricksvattnet i Bergsjön, Eriksbo, Gunnilse och Bergum kan vara förorenat och bör kokas före förtäring. Uppdatering 6/11: Du behöver inte längre koka kranvattnet. Prover visar att vattnet har bra kvalitet i hela Göteborg", "SenderName": "Göteborgs Stad", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/november/vma-goteborg-lokalt/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Göteborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.933333,57.7" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10225", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-10-30T09:46:45+01:00", "Published": "2017-10-29T16:21:47+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Klass 2-varning för mycket högt vattenstånd", "Description": "Uppdatering: Klass 2-varningen avsåg söndag kväll och gäller inte längre. Vattenståndet i Öresund sjunker under måndag morgon, enligt SMHI.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/oktober/klass-2-varning-for-mycket-hogt-vattenstand/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10207", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-10-17T15:47:04+02:00", "Published": "2017-10-17T14:16:33+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Ånge, Västernorrlands län", "Description": "Det Viktiga meddelande som utfärdades på grund av rök från en brand i Akzo Nobels fabrik utanför Ånge gäller inte längre. Faran är över. \n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/oktober/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-ange-vasternorrlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10201", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-10-15T23:12:26+02:00", "Published": "2017-10-15T23:05:21+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om orkanen Ophelia", "Description": "Under måndagen den 16 oktober väntas orkanen Ophelia nå Irland. Sveriges ambassad rekommenderar svenskar som vistas på Irland att följa lokala myndigheters råd och anvisningar, hålla sig uppdaterade samt ha kontakt med anhöriga hemma.", "SenderName": "Sveriges ambassad, Europa", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/oktober/sveriges-ambassad-om-orkanen-ophelia/", "Area": [ { "AreaDesc": "Irland", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-8.01023654487702,53.1805912099501" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10189", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-10-09T20:57:09+02:00", "Published": "2017-10-09T17:21:30+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Växjö kommun", "Description": "Det VMA, viktigt meddelande till allmänheten, som utfärdades i Växjö kommun i Kronobergs län gäller inte längre. Faran är över. Varningen utfärdades på grund av en brand vid en byggarbetsplats i stadsdelen Öjaby. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/oktober/vma-vaxjo/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Växjö", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.8,56.883333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10168", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-30T22:00:20+02:00", "Published": "2017-09-29T13:35:34+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Trafikstörningar på grund av demonstration", "Description": "Lördagen den 30 september gjorde planerade demonstrationer och evenemang i centrala Göteborg det svårare att ta sig fram än vanligt. ", "SenderName": "Polisen i Västra Götaland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/trafikstorningar-pa-grund-av-demonstration/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Göteborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.933333,57.7" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10167", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-28T22:30:41+02:00", "Published": "2017-09-28T20:08:26+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Bjuv", "Description": "Det VMA, viktigt meddelande till allmänheten, som utfärdades i Bjuv och Bjuvs kommun i Skåne län gäller inte längre. Faran är över. Varningen utfärdades på grund av en brand i en villa med en kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.", "SenderName": "Sveriges Radio P4 Malmöhus, Bjuvs kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-bjuv/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Bjuv", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.916667,56.083333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10164", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-28T07:03:14+02:00", "Published": "2017-09-27T23:24:27+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Vellinge", "Description": "Det VMA, viktigt meddelande till allmänheten, som utfärdades för Vellinge, Skåne län gäller inte längre. Faran är över. VMA utfärdades då det brann i en fastighet i centrala Vellinge med kraftig rökutveckling. Räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.", "SenderName": "Sveriges Radio P4 Malmöhus", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-vellinge/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Vellinge", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.016667,55.466667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10163", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-28T12:52:22+02:00", "Published": "2017-09-27T19:13:45+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Nässjö kommun", "Description": "Det VMA, Viktiga meddelande till allmänheten, som utfärdades i Nässjö kommun, Jönköpings län, gäller inte längre. Faran är över. Varningen utfärdades på grund av en brand med kraftig rökutveckling i en återvinningsanläggning på Tuvegatan i Nässjö. Alla i området uppmanades att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.\n\n", "SenderName": "Sveriges Radio Jönköping", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-nassjos-kommun/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] }, { "AreaDesc": "Nässjö", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.683333,57.65" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10159", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-21T16:45:53+02:00", "Published": "2017-09-21T15:14:44+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Örnsköldsvik", "Description": "Det VMA, Viktigt meddelande till allmänheten som utfärdades i Örnsköldsvik, Västernorrlands län, på torsdagseftermiddagen gäller inte längre. Faran är över.\n\nEn brand i Domsjö fabriker i Hörnettområdet orsakade kraftig rökutveckling.\nRäddningsledaren uppmanade alla som befann sig i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/viktigt-meddelande-till-boende-i-ornskoldsvik/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10156", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-20T22:26:47+02:00", "Published": "2017-09-19T22:55:29+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Kraftig jordbävning i Mexiko", "Description": "En kraftig jordbävning skakade Mexiko på tisdagskvällen. Risken för efterskalv är stor och Sveriges ambassad i Mexico City uppmanar svenska medborgare att följa lokala myndigheters anvisningar och kontakta sina anhöriga.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Mexico city, Svenska nationella seismiska nätverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/kraftig-jordbavning-i-mexiko/", "Area": [ { "AreaDesc": "Mexiko", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-102.576349523987,23.9353719022448" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10155", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-19T15:50:24+02:00", "Published": "2017-09-19T15:47:52+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Sollentuna", "Description": "Det VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, som utfärdades i Sollentuna kommun, Stockholms län, på tisdagseftermiddagen gäller inte längre. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/viktigt-meddelande-till-allmanheten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10153", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-22T10:23:54+02:00", "Published": "2017-09-19T08:29:11+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Orkanen Maria fortsätter med våldsam kraft", "Description": "Orkanen Maria nådde Puerto Rico onsdagen den 20 september, enligt USA:s orkancenter NHC. I delar av det drabbade området infördes avrådan från icke nödvändiga resor på grund av skadorna som uppstått efter orkanen.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Karibien, SMHI, NOAA", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/orkanen-maria/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dominica", "Type": "", "Polygon": [ { "Polygons": "-61.356392,15.430462" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10150", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-17T01:46:56+02:00", "Published": "2017-09-17T01:43:29+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Fagersta", "Description": "Det VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, i Fagersta, Västmanlands län, som utfärdades i natt gäller inte längre. Det brann i flera byggnader i Folkets Park i Fagersta. Rökutvecklingen var kraftig.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/vma-fagersta/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10126", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-12T08:10:25+02:00", "Published": "2017-09-05T15:56:29+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Orkanen Irma orsakar stor förödelse", "Description": "Orkanen Irma har passerat flera öar i Karibien samt Floridas fastland och orsakat stor förödelse. ", "SenderName": "Sveriges ambassad i Washington, Sveriges ambassad i Karibien, SMHI, NOAA, FEMA, Florida Division of Emergency Management", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/orkanen-irma/", "Area": [ { "AreaDesc": "Bahamas", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-77.9299708039351,25.5154917253366" } ] }, { "AreaDesc": "Kuba", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-78.9606849097026,21.6317515410252" } ] }, { "AreaDesc": "Dominikanska rep.", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-70.4623584569753,18.8844870879823" } ] }, { "AreaDesc": "Haiti", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-72.6580133053558,18.9007006918433" } ] }, { "AreaDesc": "Puerto Rico", "Type": "Dependency", "Polygon": [ { "Polygons": "-66.4792222769551,18.2372245709719" } ] }, { "AreaDesc": "USA", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "-112.599438377327,45.7056295354031" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10089", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-09-04T23:07:18+02:00", "Published": "2017-09-01T13:29:30+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Hörde du tutan?", "Description": "Uppdaterad 6/9: Hesa Fredrik, utomhusvarningssystemet för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, testades måndagen den 4 september klockan 15.00. I samband med det passade vi på att testa våra verktyg för crowdsourcing. Drygt 25 000 personer bidrog!", "SenderName": "krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/september2/test-av-vma/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10070", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-28T11:47:17+02:00", "Published": "2017-08-28T10:41:07+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Vansbro", "Description": "Det VMA som utfärdades för Vansbro i samband med ett ammoniakutsläpp under måndagsförmiddagen gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/viktigt-meddelande-vansbro/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Vansbro", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.216667,60.516667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10057", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-24T14:13:38+02:00", "Published": "2017-08-24T14:04:42+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Dricksvattnet bör kokas i delar av Enköping", "Description": "Vattenprover visar att det finns bakterier i det kommunala dricksvattnet i delar av Enköpings kommun. Vattnet i dessa områden bör därför kokas innan det används till mat eller dryck.", "SenderName": "Sveriges Radio P4 Uppland, Enköpings kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-enkopings-kommun/", "Area": [ { "AreaDesc": "Uppsala län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.8253812620681,60.1972857507136" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10049", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-22T23:12:05+02:00", "Published": "2017-08-22T17:40:09+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Avesta i Dalarnas län", "Description": "Det VMA som utfärdades tidigare under tisdagseftermiddagen har nu hävts. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-avesta-i-dalarnas-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Avesta", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.168333,60.145556" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10046", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-20T12:48:49+02:00", "Published": "2017-08-20T12:43:56+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Västerslätt, Umeå i Västerbottens län", "Description": "Det Viktiga meddelande till allmänheten som utfärdades på grund av en brand i en industribyggnad i Västerslätt, Umeå, Västerbottens län, är tillbakadraget och faran är över.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-vasterslatt-umea-och-vasterbottens-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10045", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-18T20:29:10+02:00", "Published": "2017-08-18T17:17:07+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Helsingfors om händelsen i Åbo", "Description": "Fredagen den 18 augusti knivhöggs flera människor i centrala Åbo i Finland. Enligt finska myndigheter ska attacken ha krävt dödsoffer och flera personer ska ha skadats. \n", "SenderName": "Turku.fi, Finska Polisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/Handelsen-i-Abo/", "Area": [ { "AreaDesc": "Finland", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "26.2117646973945,64.5040939185674" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10043", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-18T11:29:12+02:00", "Published": "2017-08-17T18:18:16+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Madrid om händelserna i Barcelona", "Description": "En bil körde på torsdagseftermiddagen in i människor på gågatan La Rambla i Barcelona. Ambassaden i Madrid uppmanar svenskar på plats att kontakta sina anhöriga.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Madrid", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/ambassaden-i-madrid-om-handelserna-i-barcelona/", "Area": [ { "AreaDesc": "Spanien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-3.61702060238737,40.3486561062267" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10038", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-17T07:06:41+02:00", "Published": "2017-08-17T06:50:41+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Sundsvall", "Description": "På grund av ett tekniskt fel ljöd ett automatlarm som påminde om VMA-signalen \"Hesa Fredrik\". Larmet var felaktigt och det rådde ingen fara för allmänheten i Sundsvall.", "SenderName": "SOS Alarm, Räddningstjänsten Medelpad, Sveriges Radio Trafiken", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/vma-liknande-signal-ljod-i-sundsvall/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] }, { "AreaDesc": "Sundsvall", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.316667,62.4" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10033", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-15T11:07:58+02:00", "Published": "2017-08-15T09:52:23+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Ankarsrum", "Description": "Det Viktiga meddelandet till allmänheten, VMA, som utfärdades på tisdagsmorgonen för Ankarsrum i Västerviks kommun gäller inte längre. Faran är över. Det brann i Fiskeklubben i Ankarsrum med kraftig rökutveckling som följd. ", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/vma-ankarsrum/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Västervik", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.633333,57.75" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10031", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-06T23:25:40+02:00", "Published": "2017-08-06T23:22:43+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "VMA: Kraftig brand i Malmö", "Description": "Den varning som utfärdades för en brand i västra hamnen i Malmö söndagen den 6 augusti gäller inte längre. Faran är över. ", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/vma-malmo/", "Area": [ { "AreaDesc": "Malmö", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.033333,55.583333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10029", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-08T13:08:11+02:00", "Published": "2017-08-04T17:42:59+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ägg med otillåtet bekämpningsmedel har sålts till Sverige", "Description": "Ägg som stoppats i flera EU-länder på grund av resthalter av det otillåtna medlet fipronil har sålts till Sverige. Det uppger Livsmedelsverket. Men Livsmedelsverket bedömer att det inte är någon hälsorisk om någon har ätit av äggen. ", "SenderName": "Livsmedelsverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/agg-med-otillatet-innehall/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "10022", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-08-03T07:21:29+02:00", "Published": "2017-08-02T16:33:22+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Mölndal", "Description": "VMA som utfärdades för Mölndal gäller inte längre. Faran är över. På onsdagseftermiddagen började det brinna på Kryptongatan i Åbro industriområde, i Mölndal i Västra Götalands län. Räddningsledaren gick ut med ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, där alla i närområdet uppmanades att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation samt undvika att vistas i röken", "SenderName": "SR P4", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/augusti/vma-molndal/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Mölndal", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.019167,57.654167" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9982", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-21T08:08:14+02:00", "Published": "2017-07-21T07:21:32+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Vi stänger tillfälligt av notiserna i vår app", "Description": "Med anledning av tekniska problem med notiserna i vår mobilapp för krisinformation har vi nu valt att stänga av funktionen som trycker ut notiser till användarna, den så kallade pushfunktionen.", "SenderName": "Krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/vi-stanger-av-notiserna-i-var-app/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9981", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-21T07:18:25+02:00", "Published": "2017-07-21T07:09:01+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om jordbävning mellan Grekland och Turkiet", "Description": "Under natten till fredagen den 21 juli inträffade en jordbävning på gränsen mellan Grekland och Turkiet. Ambassaden i Aten och generalkonsulatet i Istanbul uppmanar svenskar på plats att följa eventuella anvisningar från myndigheterna samt höra av sig till anhöriga i Sverige.", "SenderName": "Utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/jordbavning-mellan-turkiet-och-grekland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Grekland", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "22.7198134470951,39.066715899714" } ] }, { "AreaDesc": "Turkiet", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "35.1169013080406,39.0683717414166" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9979", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-16T12:25:09+02:00", "Published": "2017-07-16T12:10:39+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för mycket höga flöden i Torne-, Rautas- och Tärendöälvarna", "Description": "SMHI utfärdade på söndagen en klass 2-varning för mycket höga flöden i övre delarna av Torneälven och Rautasälven (uppströms Lainioälven) samt Tärendöälven. ", "SenderName": "smhi", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/smhi-varnar-for-mycket-hoga-floden-i-torne--rautas--och-tarendoalvarna/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9978", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-15T17:03:05+02:00", "Published": "2017-07-15T06:12:55+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Kalmar", "Description": "\nDet VMA som utfärdades tidigt på lördagsmorgonen i dag 15 juli för en vattenläcka i Kalmar, Kalmar län, gäller inte längre. Varningen är borttagen.", "SenderName": "srP4, Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/viktigt-meddelande-till-allmanheten-kalmar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.366667,56.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9977", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-15T08:04:34+02:00", "Published": "2017-07-14T20:03:09+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Båstad", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten, VMA, som utfärdades för Båstad i Skåne län på fredagskvällen 14 juli gäller inte längre. Faran är över.\n\n", "SenderName": "SR P4", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/vma-bastad/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Båstad", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.866667,56.416667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9975", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-13T16:41:02+02:00", "Published": "2017-07-13T15:38:08+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen om rasolyckan i Ludvika", "Description": "Polisen i Dalarna uppger att en byggnadsställning i anslutning till en järnvägsbro i Ludvika har rasat. \n\n\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/polisen-om-rasolyckan-i-ludvika/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Ludvika", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.183333,60.133333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9974", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-13T04:46:41+02:00", "Published": "2017-07-12T21:30:07+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Norrköping", "Description": "Det VMA som utfärdades på onsdagskvällen angående explosionsrisk vid en industrianläggning på Händelö gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-norrkoping/", "Area": [ { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] }, { "AreaDesc": "Norrköping", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.185556,58.591944" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9971", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-11T13:16:44+02:00", "Published": "2017-07-09T22:41:18+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Felaktigt VMA-larm \"Hesa Fredrik\" Stockholms län", "Description": "VMA-signalen som ljöd i Stockholm vid 22-tiden under söndagskvällen var inget skarpt larm. Signalen utlöstes av misstag efter att SOS Alarm testat systemet. Här samlar vi information och länkar till berörda myndigheter som hanterat händelsen.\n\n \n", "SenderName": "SOS alarm, MSB, Polisen, SR P4", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/falsklarm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9970", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-06T04:34:07+02:00", "Published": "2017-07-06T04:32:12+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Löddeköpinge", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Löddeköpinge, Kävlinge kommun, i Skåne län som utfärdades på torsdagsmorgonen den 6 juli gäller inte längre.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-loddekopinge/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9958", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-02T21:27:54+02:00", "Published": "2017-07-02T11:06:23+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Borgholm", "Description": "Det VMA som utfärdades tidigare under dagen är nu borttaget. Faran är över. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-borgholm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Borgholm", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.661667,56.878056" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9956", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-07-01T16:14:45+02:00", "Published": "2017-07-01T16:08:27+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Malmberget och Koskullskulle, Gällivare", "Description": "På lördagseftermiddagen utfärdades ett VMA om att det brann i en avfallsanläggning i Gällivare. Varningen är nu borttagen och faran bedöms vara över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juli/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-malmberget-och-koskullskulle-gallivare/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Gällivare", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "20.65,67.133333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9955", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-30T11:33:50+02:00", "Published": "2017-06-30T10:40:46+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SOS Alarm om Viktigt meddelande via sms", "Description": "Från den 1 juli kommer du att kunna få VMA, Viktiga meddelanden till allmänheten, även via ett sms om något allvarligt händer i området där du befinner dig.\n", "SenderName": "SOS alarm, krisinformation.se, MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/vma-sms-lag/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9938", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-29T07:56:53+02:00", "Published": "2017-06-28T14:57:28+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för mycket stora regnmängder i Kalmar län", "Description": "Uppdatering 29/6 kl. 06.00: SMHI har dragit tillbaka klass-2 varningen. Men det är fortfarande risk för stora regnmängder. SMHI utfärdade på onsdagen en klass 2-varning för mycket stora regnmängder i Kalmar län och Öland från torsdag förmiddag. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/smhi-varnar-for-stora-regnmangder-i-delar-av-sydostra-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9932", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-28T07:20:10+02:00", "Published": "2017-06-27T18:35:33+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "CERT-SE om nytt angrepp av utpressningsprogram", "Description": "En ny våg av utpressningsprogram sveper nu över världen. Det rör sig om en variant som kan drabba datorer med operativsystem av typen Microsoft Windows. I många länder har flera företag och myndigheter drabbats. Utbrottet betraktas som ett av de större. ", "SenderName": "CERT-SE", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/cert-se-om-nytt-angrepp-av-utpressningsprogram/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9792", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-22T22:17:17+02:00", "Published": "2017-06-20T18:30:56+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Kiruna", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Kiruna efter branden i avfallsanläggningen gäller inte längre. Faran för skadlig rök är över.", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio, P4 Norrbotten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-kiruna/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Kiruna", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "20.222778,67.854722" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9783", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-19T15:37:31+02:00", "Published": "2017-06-19T15:27:25+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ny tjänst ska informera om risk för vattenbrist", "Description": "På måndagen lanserades den nya tjänsten ”Risk för vattenbrist” på SMHI:s webbplats. Tjänsten ska underlätta för den som vill förbereda sig för en eventuell vattenbrist. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/ny-tjanst-ska-informera-om-risk-for-vattenbrist/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9782", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-19T15:17:40+02:00", "Published": "2017-06-19T15:12:52+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Viksjö", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten i Järfälla om en brand på Bruttovägen under eftermiddagen den 19 juni gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-viksjo/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Järfälla", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.832778,59.423611" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9773", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-16T20:06:28+02:00", "Published": "2017-06-16T19:58:39+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Krokom", "Description": "Det viktiga meddelandet i Föllinge i Krokoms kommun som utfärdades den 16 juni har dragits tillbaka och faran är över.", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio, P4 Jämtland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-krokom/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Krokom", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5,63.316667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9718", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-13T11:54:12+02:00", "Published": "2017-06-12T15:39:13+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Skatteverket om tidigare problem med e-tjänster", "Description": "Skatteverkets e-tjänster fungerar åter. Problemen som gjorde att e-tjänster inte var tillgängliga är nu åtgärdade.", "SenderName": "Skatteverket, Kronofogden", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/skatteverkets-e-tjanster-ligger-nere/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9716", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-08T21:16:19+02:00", "Published": "2017-06-08T11:19:28+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Ånge", "Description": "VMA som utfärdades i Ånge gäller inte längre. Faran är över.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/saltsyra-i-ange/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] }, { "AreaDesc": "Ånge", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.616667,62.516667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9698", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-07T14:00:18+02:00", "Published": "2017-06-05T10:04:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Hörde du VMA-tutan?", "Description": "Uppdaterad 7/6 kl 14.00. Hesa Fredrik, utomhusvarningssystemet för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, testades måndagen den 5 juni klockan 15.00. Samtidigt testade vi våra verktyg för crowdsourcing. ", "SenderName": "Krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/vma-test-5-juni-2017/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9708", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-04T06:14:35+02:00", "Published": "2017-06-04T05:53:43+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om händelsen i London", "Description": "Ett terrorattentat inträffade vid London Bridge i centrala London under lördagskvällen den 3 juni. Svenska medborgare i området uppmanades att kontakta sina anhöriga och följa de lokala myndigheternas anvisningar.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Storbritannien, Londonpolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/svenska-ambassaden-om-dadet-i-london/", "Area": [ { "AreaDesc": "Storbritannien", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "-2.85313539518054,53.9147734805371" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9707", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-04T08:59:19+02:00", "Published": "2017-06-04T05:26:40+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Söderhamn", "Description": "Det viktiga meddelandet till allmänheten om brand i Campus Vågbro asylboende i Söderhamn som publicerades tidigt på morgonen den 4 juni är inte längre aktuellt. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-soderhamn/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Söderhamn", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.083333,61.3" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9706", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-03T21:16:27+02:00", "Published": "2017-06-03T18:36:04+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Karlstad", "Description": "Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdades på lördagskvällen den 3 juni i Karlstad. Det brann på Örsholmen industriområde och rök från branden befarades driva in över tätorten.", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio, SR P4", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-karlstad/", "Area": [ { "AreaDesc": "Värmlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.152652971376,59.7738125765499" } ] }, { "AreaDesc": "Karlstad", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.533333,59.383333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9680", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-06-02T10:03:49+02:00", "Published": "2017-05-29T11:31:40+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Kustbevakningen om oljeutsläpp vid Västkusten", "Description": "Kustbevakningen avslutade sitt räddningsarbete torsdag 1 juni. Ett oljeutsläpp skedde natten mot lördag 27 maj på danskt vatten. Utsläppet spred sig över till svenskt vatten och Kustbevakningen har arbetat med att plocka upp oljan under veckan. Mindre mängder olja har flutit i land och kommer att tas om hand av kommunal räddningstjänst.\n", "SenderName": "Kustbevakningen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/kustbevakningen-om-oljeutslapp-vid-vastkusten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9676", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-28T15:53:58+02:00", "Published": "2017-05-28T15:46:32+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Sandviken", "Description": "Ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdades söndag den 28/5 för Sandviken. Orsaken var en brand med kraftig rökutveckling söder om Årsunda i Sandvikens kommun.\n", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio, SR P4", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-sandviken/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Sandviken", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.783333,60.616667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9675", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-28T11:34:41+02:00", "Published": "2017-05-28T11:23:42+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Västerås", "Description": "Det utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, för Västerås söndagen den 28 maj. Orsaken var en brand med kraftig rökutveckling i en industrilokal på Sjöhagsvägen i Västerås. ", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio, SR P4", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-vasteras/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] }, { "AreaDesc": "Västerås", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.533333,59.616667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9674", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-28T08:53:33+02:00", "Published": "2017-05-24T19:25:09+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Slite", "Description": "Onsdagen 24 maj utbröt en brand med kraftig rökutveckling på Cementa industri i Slite. Räddningstjänsten utfärdade ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, och uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-slite/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9669", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-23T13:20:46+02:00", "Published": "2017-05-23T02:58:13+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om händelsen i Manchester", "Description": "Svenskar som befinner sig i Manchester uppmanas att följa lokala myndigheters uppmaningar samt att höra av sig till anhöriga. Det skriver Sveriges ambassad i Storbritannien på sin webbplats med anledning av det misstänkta terrordådet vid Manchester arena.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Storbritannien", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/sveriges-ambassad-om-handelsen-i-manche/", "Area": [ { "AreaDesc": "Storbritannien", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "-2.85313539518054,53.9147734805371" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9664", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-22T14:09:22+02:00", "Published": "2017-05-22T12:54:01+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Vattenbrist hotar stora delar av landet", "Description": "Vattensituationen inför sommaren är allvarligare än vad den varit på flera decennier. Det skriver Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och flera andra myndigheter i ett gemensamt uttalande. Myndigheterna uppmanar nu alla att göra vad de kan för att spara vatten.", "SenderName": "Havs- och vattenmyndigheten, SGU, SMHI, MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/vattenbrist-hotar-stora-delar-av-landet/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9659", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-15T15:01:13+02:00", "Published": "2017-05-12T21:23:55+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "CERT-SE om cyberattacken", "Description": "En omfattande cyberattack har pågått i flera länder, däribland Sverige. Det handlar om skadlig kod som infekterar Windows-system och krypterar information för användaren. ", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/cert.se-om-cyberattacken/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9657", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-12T15:52:25+02:00", "Published": "2017-05-12T11:26:37+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD avråder från resor till Venezuela", "Description": "Utrikesdepartementet avråder tills vidare från icke nödvändiga resor till Venezuela med anledning av säkerhetsläget.", "SenderName": "utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/ud-avrader-fran-resor-till-venezuela/", "Area": [ { "AreaDesc": "Venezuela", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-66.1638272783024,7.16213226763901" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9641", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-06T23:29:27+02:00", "Published": "2017-05-06T07:45:37+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Örebro", "Description": "Lördagen den 6 maj utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, för Örebro i Örebro län. Alla som befann sig i området uppmanades att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Detta på grund av en brand i en bilverkstad. \nVid 22.20-tiden på lördagskvällen meddelades att faran var över och rekommendationerna att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation upphörde att gälla.", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio, Sveriges Radio Örebro", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-orebro/", "Area": [ { "AreaDesc": "Örebro län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.9718554020539,59.3575530215656" } ] }, { "AreaDesc": "Örebro", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.213333,59.273889" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9640", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-05T12:51:10+02:00", "Published": "2017-05-05T11:45:37+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköping", "Description": "Vid en brand i en sorteringsanläggning i centrala Jönköping fredagen den 5 maj utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten. Räddningsledaren uppmanade dem som kände obehag av röken att gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Uppmaningen gäller inte längre. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/vitigt-mededlande-till-allmanheten-i-jonkoping/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] }, { "AreaDesc": "Jönköping", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.2,57.783333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9639", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-04T15:36:33+02:00", "Published": "2017-05-04T15:31:54+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Ronneby", "Description": "Torsdagen den 4 maj utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, för Ronneby i Blekinge. Alla som befann sig i området uppmanades att gå inomhus\noch stänga dörrar, fönster och ventilation. Detta på grund av en brand i en avfallsanläggning.", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-ronneby/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9627", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-05-02T11:17:05+02:00", "Published": "2017-05-01T10:54:34+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Järnforsen", "Description": "Det uppstod en kraftig brand i stoppmöbelfabriken på Industrivägen i Järnforsen på morgonen den 1 maj. I ett viktigt meddelande till allmänheten i området uppmanade räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. ", "SenderName": "Sveriges Radio, Hultsfreds kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/maj/viktigt-meddelande-i-jarnforsen-kalmar-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9618", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-27T12:51:28+02:00", "Published": "2017-04-27T12:42:07+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande i Avesta", "Description": "Under torsdagen utfärdades en Varning till allmänheten, VMA, på grund av ett utsläpp av fluorvätesyra på Outokompos anläggning i Avesta. Läckan är åtgärdad och varningen gäller inte längre. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/varning-till-boende-i-avesta/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Avesta", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.168333,60.145556" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9615", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-24T11:24:36+02:00", "Published": "2017-04-24T11:10:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för snöfall i Gävleborg", "Description": "SMHI utfärdade på måndagen en klass 2-varning för stora snömängder i Gävleborgs län. Varningen gäller från måndag kväll till och med tisdag förmiddag.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/smhi-varnar-for-snofall-i-gavleborg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9613", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-23T01:08:51+02:00", "Published": "2017-04-23T01:01:02+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Falkenberg", "Description": "Natten mot söndagen den 23 april utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten på grund av en brand i en industrilokal i västra Falkenberg. Varningen gäller inte längre. ", "SenderName": "Sveriges Radio, Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-falkenberg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9612", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-21T10:37:31+02:00", "Published": "2017-04-21T10:26:02+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Frufällan", "Description": "Fredagen den 21 april utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, för Frufällan i Borås. Alla i området uppmanades att gå inomhus och stänga, fönster, dörrar och ventilation. Detta på grund av en brand som medförde rökutveckling och explosionsrisk.\n", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/vma-frufallan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Borås", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.933333,57.716667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9605", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-10T13:01:09+02:00", "Published": "2017-04-10T12:40:06+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen: Säkerheten är inte förändrad", "Description": "Det befarade terrorattentatet har inte förändrat säkerheten i Sverige och det finns inga generella råd om att undvika särskilda platser. Det skriver Polisen på sin webbsida efter attacken mot Stockholm.", "SenderName": "Polisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/polisen-efter-attacken/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholm", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "18.066667,59.35" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9602", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-08T17:16:47+02:00", "Published": "2017-04-08T13:59:52+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stöd till drabbade och närstående  i samband med attentatet i Stockholm", "Description": "Om du behöver vård eller stöd i samband med de allvarliga händelserna i centrala Stockholm ring 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Där får du hjälp med att hitta rätt vård eller möjlighet att tala med någon om dina egna eller dina närståendes reaktioner", "SenderName": "Stockholms läns landsting, 1177 Vårdguiden, Stockholms stad", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/psyksocvard/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholm", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "18.066667,59.35" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9601", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-09T09:48:46+02:00", "Published": "2017-04-08T12:07:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen om attentatet i Stockholm", "Description": "Säkerhetspolisen och Polismyndigheten arbetar nära tillsammans i den utredning som pågår för att ta reda på vem eller vilka som ligger bakom attentatet på Drottninggatan på fredagen. Händelsen hanteras som ett fullbordat terrordåd.", "SenderName": "Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/sakerhetspolisen-om-attentatet-i-stockholm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9598", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-07T19:37:28+02:00", "Published": "2017-04-07T19:34:42+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "The City of Stockholm about the attack", "Description": "A truck has driven into a crowd on Drottninggatan in central Stockholm, Sweden. The City of Stockholm is collaborating with the Swedish police and emergency services.", "SenderName": "Stockholms stad", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/the-city-of-stockholm-about-the-attack/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9595", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-07T19:34:14+02:00", "Published": "2017-04-07T18:10:35+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen vill komma i kontakt med personen på bilden", "Description": "Polisen söker information om personen på bilden. Ring och tipsa på 114 14. Mannen är i nuläget inte misstänkt för brott.", "SenderName": "Polisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/polisen-soker-information-om-en-person/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9586", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-07T14:18:09+02:00", "Published": "2017-04-07T11:14:37+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande: Brand i Jönköping", "Description": "Fredagen den 7 april utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, i Jönköping på grund av giftig rök från en brand i en industrifastighet på A6-området.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/viktigt-meddelande/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9584", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-05T10:36:41+02:00", "Published": "2017-04-05T10:18:26+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB om internationellt cyberangrepp", "Description": "Ett omfattande internationellt cyberangrepp har avslöjats, meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Angreppen har bland annat skett genom intrång hos driftleverantörer och har drabbat Sverige. ", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/msb-om-cyberangrepp/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9575", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-04-03T12:46:42+02:00", "Published": "2017-04-02T08:33:12+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheterna om bussolyckan i Härjedalen", "Description": "Söndagen den 2 april inträffade en allvarlig bussolycka mellan Sveg och Fågelsjö i Härjedalen. De inblandade kommunerna aktiverade sina POSOM-grupper för stöd till drabbade och anhöriga.", "SenderName": "polisen Jämtlands län, Region Jämtland, Härjedalens kommun, Marks kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/polisen-i-jamtland-om-allvarlig-bussolycka-i-sveg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Mark", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.683333,57.516667" } ] }, { "AreaDesc": "Härjedalen", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.35,62.033333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9565", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-03-25T21:26:30+01:00", "Published": "2017-03-25T21:13:04+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Naturvårdsverket om stor lavinfara i Abisko/Riksgränsen", "Description": "Under söndagen den 26 mars råder stor lavinfara, en fyra på den femgradiga skalan, i Abisko/Riksgränsen. Naturvårdsverkets råd är att inte ge sig ut på kalfjället alls under söndagen. ", "SenderName": "Naturvårdsverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/mars/naturvardsverket-om-stor-lavinfara-i-abiskoriksgransen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9564", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-03-24T11:41:51+01:00", "Published": "2017-03-24T11:30:56+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Kumla kommun om falsk e-post", "Description": "Kumla kommun drabbades under fredagen den 24 mars av en IT-attack. Det sprids e-post i kommunens namn där mottagaren uppmanas att klicka på en länk. Klicka inte på den länken, skriver kommunen.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/mars/kumla-kommun-om-falsk-epost/", "Area": [ { "AreaDesc": "Örebro län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.9718554020539,59.3575530215656" } ] }, { "AreaDesc": "Kumla", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.133333,59.116667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9563", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-03-24T10:23:16+01:00", "Published": "2017-03-24T09:16:09+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SGU om vattensituationen i delar av mellersta och södra Sverige", "Description": "Det kan bli brist på dricksvatten på flera håll i landet i sommar, meddelar Sveriges geologiska undersökning, SGU. ", "SenderName": "SGU", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/mars/sgu-om-laga-grundvattennivaer-i-mellersta-och-sodra-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9556", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-03-21T16:50:27+01:00", "Published": "2017-03-21T16:37:24+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Folkhälsomyndigheten om utbrott av mässling i Europa", "Description": "Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänheten att se över skyddet mot mässling inför utlandsresor. Just nu pågår utbrott i flera länder i Europa. ", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/mars/folkhalsomyndigheten-om-utbrott-av-massling-i-europa/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9536", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-03-11T15:25:52+01:00", "Published": "2017-03-11T15:13:42+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för gräsbrand", "Description": "På lördagen utfärdade SMHI en varning för gräsbrand i stora delar av Götaland och delar av sydligaste Svealand. Stor försiktighet med eldning utomhus bör iakttas.", "SenderName": "SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/mars/risk-for-grasbrand-i-sodra-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9523", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-03-05T10:41:32+01:00", "Published": "2017-03-04T14:12:44+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för snöfall i Götaland, Småland och på Öland", "Description": "Under helgen 4-5 mars utfärdade SMHI varningar för snö eller blötsnö i kombination med vind i Götaland, Småland och på Öland.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/mars/klass-2-varning-snofall-i-ostra-smaland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9520", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-03-03T10:16:56+01:00", "Published": "2017-03-02T14:35:03+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Vi testar varningar via privat lokalradio", "Description": "Många radiokanaler, även en del privata, har i uppdrag att avbryta programsändningen när det kommer ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. På måndag klockan 19.00 testas den funktionen både i Sveriges Radio och i privata radiokanaler. Då kan du vara med och rapportera om din radiosändning bryts.", "SenderName": "Krisinformation.se, MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/mars/vi-testar-varningar-via-privat-lokalradio/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9490", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-02-24T14:51:59+01:00", "Published": "2017-02-24T14:17:22+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB/CERT-SE om dataläckage hos Cloudflare", "Description": "De som har använt tjänster som går via Cloudflare rekommenderas att byta lösenord och autentiseringsnycklar som man använt till dessa tjänster under perioden 22 september 2016 till och med 18 februari i år, skriver CERT-SE.", "SenderName": "CERT-SE", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/februari/msbcert.se-om-datalackage-hos-cloudflare/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9467", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-02-17T15:05:01+01:00", "Published": "2017-02-17T14:56:25+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Krisinformation.se släpper ny app", "Description": "Krisinformation.se har släppt en ny app för Android och Ios. Nyheter i appen är bland annat varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du hittar även checklistor för hur du kan förbereda dig för allvarliga händelser.", "SenderName": "Krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/februari/krisinformation.se-slapper-ny-app/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9445", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-26T14:33:59+01:00", "Published": "2017-01-26T14:05:59+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Trafikverket stängde E6 söder om Göteborg", "Description": "Motorvägen E6 stängdes för trafik mellan trafikplats Kungsbacka Norra och trafikplats Lindomemotet söder om Göteborg under torsdagen. Trafikverket kunde inte utesluta rasrisk över vägen.", "SenderName": "Trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/e6-ar-stangd-for-trafik-soder-om-goteborg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9432", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-23T16:32:08+01:00", "Published": "2017-01-18T12:08:33+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Vattnet ska kokas i delar av Trollhättan", "Description": "Uppdatering 20/1: På fredagen meddelande Trollhättans kommun att dricksvattnet i Trollhättan är tjänligt igen. Det behöver alltså inte längre kokas. ", "SenderName": "Trollhättans kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/vattnet-ska-kokas-i-delar-av-trollhattan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Trollhättan", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.283333,58.283333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9423", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-17T12:34:34+01:00", "Published": "2017-01-17T12:25:03+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för storm i Norrbotten", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormbyar i Norrbottens inland och för storm i norra Lapplandsfjällen från onsdag eftermiddag. Vädret kan orsaka fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/smhi-varnar-for-stormbyar-i-norrbottens-inland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9407", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-16T20:56:46+01:00", "Published": "2017-01-16T20:32:57+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD avråder från resor till Gambia", "Description": "Uppdatering 27/1: Den reseavrådan som infördes den 16 januari för icke nödvändiga resor till Gambia är nu borttagen. ", "SenderName": "Utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/ud-avrader-fran-resor-till-gambia/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gambia", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-15.4318728077308,13.4753343587017" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9400", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-11T11:28:39+01:00", "Published": "2017-01-11T11:17:30+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för snöfall och drivbildning", "Description": "SMHI varnar för snöfall och kraftig drivbildning på flera håll i landet. Under onsdagen utfärdades en klass 2-varning för snöfall i kombination med kraftig vind för östra Västernorrland och södra Västerbottens kustland. Under tisdagen utfärdades samma varning för delar av västra Götaland.", "SenderName": "SMHI, Trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/varning-for-snofall-och-drivbildning/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] }, { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9398", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-10T11:47:21+01:00", "Published": "2017-01-10T11:33:30+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för snöfall och drivbildning i delar av Götaland", "Description": "SMHI utfärdade under tisdagen en klass 2-varning för snöfall och kraftig drivbildning i Västra Götalands, Hallands, Jönköpings samt västra delen av Kronobergs län.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/varning-for-snofall-och-drivbildning-i-delar-av-gotaland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] }, { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9395", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-08T13:10:50+01:00", "Published": "2017-01-08T13:00:22+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI utökar stormvarning", "Description": "SMHI utökar sin klass 2-varning för stormbyar till att även gälla Norrbotten läns inland.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/smhi-utokar-stormvarning/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9393", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-07T18:04:01+01:00", "Published": "2017-01-07T17:42:54+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för storm", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm i norra Lapplandsfjällen, Norrbottens län. Mycket hård vind väntas. Under natten tillfälligt avtagande. På söndagen först sydväst, under eftermiddag väst eller nordväst, på kalfjället upp till storm 25 m/s. Detta i kombination med snöfall och snödrev.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/smhi-varnar-for-storm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9391", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-05T13:00:16+01:00", "Published": "2017-01-05T12:53:59+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Explosionrisk vid brand i Mora", "Description": "På torsdagseftermiddagen började det brinna i en lastbil på riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen söder om Spjutmo rastplats. Det är explosionsrisk vid branden och riskavståndet ligger på 1000 meter.", "SenderName": "Sveriges Radio, SOS Alarm", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/vma-mora/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9373", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2017-01-05T07:52:07+01:00", "Published": "2017-01-03T19:13:55+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stormbyar och högt vattenstånd", "Description": "SMHI har nu tagit bort de klass 2-varningar som utfärdades under onsdagen för\n mycket höga vattenstånd i södra Östersjön och Öresund.", "SenderName": "SMHI, Trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/januari/smhi-varnar-for-snofall/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Södermanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.843261442554,58.9919145844318" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9361", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-12-27T11:10:26+01:00", "Published": "2016-12-27T11:04:06+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brand på avfallsanläggning i Malmö", "Description": "Under tisdagsförmiddagen brann det i Sysavs avfallsanläggning i norra delen av Malmö hamn. Det gick ut ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, i vilket räddningsledaren uppmanade alla i Lomma, Burlöv och Staffanstorp i Skåne att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.\nVMA:t är nu borttaget och det råder inte längre någon fara för allmänheten.\n\n\n", "SenderName": "Sveriges Radio, SOS Alarm, Krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/december/brand-i-malmo-hamn/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9359", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-12-26T23:22:22+01:00", "Published": "2016-12-25T13:41:04+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stormen Urd: Orkanstyrka - Öresundsbron stängdes", "Description": "Stormen Urd har under måndagskvällen dragit in över Skåne och västkusten. Orkanstyrka har uppmätts i vindbyar. Öresundsbron stängde för vägtrafik strax efter kl 22 på måndagskvällen. Även Älvsborgsbron i Göteborg har stängts för trafik. Och tåg och färjetrafik har ställts in på flera platser. \n\n", "SenderName": "SMHI, Trafikverket, SOS alarm, krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/december/klass-2-varning-juldag/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9358", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-12-24T16:33:44+01:00", "Published": "2016-12-24T16:14:18+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Manilla om tropiska stormen Nock-Ten", "Description": "En tropisk cyklon kommer att drabba delar av Filippinerna under julhelgen.", "SenderName": "UD, Sveriges ambassad i Manilla", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/december/tropisk-storm-fillipinerna/", "Area": [ { "AreaDesc": "Filippinerna", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "122.902672369887,11.7637993622977" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9355", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-12-20T10:13:50+01:00", "Published": "2016-12-19T22:42:07+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om händelsen i Berlin", "Description": "Sveriges ambassad i Berlin uppmanar svenskar som befinner sig i staden att kontakta sina anhöriga samt att följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Detta efter att en lastbil körts in i en folkmassa vid en julmarknad i Berlin.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/december/ud-om-lastbilsincident-i-berlin/", "Area": [ { "AreaDesc": "Tyskland", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "10.2884850927429,51.1337226904078" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9307", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-11-24T11:47:16+01:00", "Published": "2016-11-24T11:16:21+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Skydds- och övervakningsområden till följd av fågelinfluensa i Skåne", "Description": "\nUppdaterad 3/1 2017. Jordbruksverket har nu även hävt övervakningsområdet runt den värphönsanläggning utanför Helsingborg där fågelinfluensa påträffades i november. 28/12 togs skyddsområdet bort.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/november/skydds--och-overvakningsomraden-for-fagelinfluensa-i-skane/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Helsingborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.716667,56.05" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9304", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-11-23T13:46:27+01:00", "Published": "2016-11-23T13:31:20+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Jordbruksverket om fågelinfluensa i Sverige", "Description": "Fågelinfluensa har konstaterats på en hönsgård utanför Helsingborg, enligt Jordbruksverket. Inga djur eller djurprodukter får lämna gården innan den har sanerats. Risken för att smittan ska överföras till människor är liten, uppger Folkhälsomyndigheten.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/november/jordbruksverket-om-fagelinfluensa-i-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Vellinge", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.016667,55.466667" } ] }, { "AreaDesc": "Helsingborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.716667,56.05" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9303", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-11-23T09:44:30+01:00", "Published": "2016-11-23T09:29:50+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB om hur du skyddar dig på nätet", "Description": "Det finns flera sätt att skydda sig från bedrägerier på nätet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tipsar om hur du kan hantera dina lösenord och andra åtgärder som ökar din säkerhet.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/november/msb-om-hur-du-skyddar-dig-pa-natet/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9299", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-11-16T11:40:15+01:00", "Published": "2016-11-16T11:32:51+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brand i Kävlinge", "Description": "Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdades på onsdagen i samband med en brand i en industribyggnad i Kävlinge. Räddningsledaren uppmanade de som kände obehag av röken att hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/november/brand-i-kavlinge/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Kävlinge", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.116667,55.8" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9288", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-11-14T10:05:48+01:00", "Published": "2016-11-09T19:26:10+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Extrema trafikstörningar i Stockholms län", "Description": "Det kraftiga snöfallet den 9 november orsakade extremt stora störningar i vägtrafiken i hela Stockholms län. Trafiken stod helt stilla på många ställen och framkomligheten var väldigt begränsad.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/november/extrema-trafikstorningar-i-stockholms-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9284", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-11-05T12:25:41+01:00", "Published": "2016-11-05T12:13:29+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI klass 2-varnar för snöfall", "Description": "Uppdatering 6/11 17.20. Klass 2-varningen gällde endast Gotlands län under det kommande dygnet. SMHI utfärdade på lördagen den 5 november en klass 2-varning för stora snömängder i Östergötlands län, östra delen av Jönköpings län och Kalmar län utom Öland.\n\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/november/smhi-klass-2-varnar-for-snofall/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9282", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-10-31T12:25:23+01:00", "Published": "2016-10-31T11:58:33+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för snöfall", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stora snömängder i Dalarna under tisdagen. Varningen gäller hela Dalarnas län utom fjällen. Under tisdagsdygnet väntas snöfall i stora delar av mellersta Sverige och SMHI har även utfärdat flera klass 1-varningar med anledning av snön.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/oktober/smhi-varnar-for-snofall/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] }, { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Värmlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.152652971376,59.7738125765499" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] }, { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] }, { "AreaDesc": "Örebro län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.9718554020539,59.3575530215656" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9279", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-10-22T14:28:32+02:00", "Published": "2016-10-22T14:19:30+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Angående fredagens driftstörningar", "Description": "Under fredag kväll den 21 oktober var det tidvis svårt att nå både MSB:s webbplats och Krisinformation.se. Orsaken var att den amerikanska DNS-leverantören Dyn, som hanterar MSB:s och många andra kunders domännamn på internet, utsattes för en nätattack.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/oktober/angaende-gardagens-driftstorningar/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9278", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-10-21T23:00:47+02:00", "Published": "2016-10-21T22:48:08+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Krisinformation.se åter uppe", "Description": "Vi har under fredagskvällen haft tekniska störningar på vår webbplats krisinformation.se. Felet är nu åtgärdat och sidan fungerar som vanligt igen. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/oktober/krisinformation.se-ater-uppe/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9275", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-10-16T08:58:20+02:00", "Published": "2016-10-16T08:50:52+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brand i Kumla", "Description": "Boende i och runt Hällabrottet i Kumla kommun uppmanades på söndag morgon att stänga dörrar, fönster och ventilation på grund av rökutveckling efter en brand i en byggnad vid miljöföretaget Ekokem Sakab.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/oktober/brand-i-kumla/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kumla", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.133333,59.116667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9268", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-10-10T11:17:26+02:00", "Published": "2016-10-06T07:54:27+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om orkanen Matthew", "Description": "Orkanen Matthew drog in över USA:s sydöstra kust helgen den 8-9 oktober 2016. Utrikesdepartementet, UD, uppmanade svenskar i området att följa de lokala myndigheternas anvisningar i samband med att orkanen.\n", "SenderName": "Svenska ambassaden i Washington", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/oktober/orkanen-matthew-hotar-florida/", "Area": [ { "AreaDesc": "USA", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "-112.599438377327,45.7056295354031" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9263", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-10-06T14:08:37+02:00", "Published": "2016-10-03T16:58:37+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB om orkanen Matthew", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är beredd att bistå de länder som drabbas av orkanen Matthew. ", "SenderName": "Myndigheten för samhällskydd och beredsakp", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/oktober/msb-om-orkanen-matthews/", "Area": [ { "AreaDesc": "Haiti", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-72.6580133053558,18.9007006918433" } ] }, { "AreaDesc": "Jamaica", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-77.3242548016489,18.1376361278684" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9247", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-09-22T09:17:10+02:00", "Published": "2016-09-21T20:41:31+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande: Brand på Skeppsholmen i Stockholm", "Description": "Uppdatering 22 september kl 07.00. Onsdagen den 21 september utfärdades ett viktigt meddelande till allmänheten i Stockholm. Meddelandet gällde en brand i Konsthögskolans lokaler på Skeppsholmen. Räddningsledaren uppmanade alla som befann sig i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Faran är nu över.", "SenderName": "Sveriges Radio Stockholm", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/september/vma-stockholm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholm", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "18.066667,59.35" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9244", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-09-22T10:31:45+02:00", "Published": "2016-09-18T11:10:36+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges generalkonsulat i New York om explosionen på Manhattan", "Description": "Lördagen den 17 september ägde en explosion rum på Manhattan i New York, USA. Sveriges generalkonsulat uppmanade svenskar på plats att följa utvecklingen och att hörsamma myndigheternas direktiv.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/september/sveriges-generalkonsulat-i-new-york-om-explosionen-pa-manhattan/", "Area": [ { "AreaDesc": "USA", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "-112.599438377327,45.7056295354031" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9240", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-09-15T20:41:29+02:00", "Published": "2016-09-15T20:29:59+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande: Brand i industribyggnad i Sundsvall", "Description": "Uppdatering 16 september 09.30.\nTorsdagen 15 september utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten i Sundsvall. Meddelandet gällde en brand i en industribyggnad och allmänheten uppmanades att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Faran är nu över.", "SenderName": "Sveriges radio västernorrland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/september/vma-sundsvall/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] }, { "AreaDesc": "Sundsvall", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.316667,62.4" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9239", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-09-15T17:12:01+02:00", "Published": "2016-09-15T16:58:58+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande: Brand i återvinningsanläggning i Vaggeryd", "Description": "Uppdatering 17 september kl 11:15\nTorsdagen den 15 september utfärdades ett viktigt meddelande till allmänheten till allmänheten i Vaggeryd. Meddelandet gällde brand i en återvinningsanläggning öster om Vaggeryd och allmänheten uppmanades att gå inomhus vid obehag av röken. \n\nDet ryker fortfarande från området och kommer troligen att göra under ett par dagar till. Om du känner obehag av rök bör du gå inomhus - under tiden röken är i ditt närområde. Ser du inte rök, eller på annat sätt känner lukt av rök, är det inga problem med att vistas utomhus, eller ha ventilationen igång.", "SenderName": "Sveriges Radio Jönköping, Vaggeryds kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/september/vma-vaggeryd/", "Area": [ { "AreaDesc": "Vaggeryd", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.116667,57.5" } ] }, { "AreaDesc": "Jönköping", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.2,57.783333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9238", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-09-15T12:29:56+02:00", "Published": "2016-09-15T08:20:39+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande: Koka dricksvattnet i centrala Gävle", "Description": "Uppdatering 17 september kl 15.00: \nFaran över: Torsdagen 15 september utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten i Gävle. Meddelandet gällde att det kommunala dricksvattnet kunde vara förorenat på grund av den större vattenläcka och allmänheten uppmanades att koka kranvattnet som en säkerhetsåtgärd. \nFrån 17 september kl 15.00 är vattnet åter drickbart i hela Gävle", "SenderName": "Sveriges Radio, Gästrike vatten, Gävle kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/september/viktigt-meddelande/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9232", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-09-09T15:20:11+02:00", "Published": "2016-09-09T15:11:11+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Avspärrningar efter mjältbrand tas bort", "Description": "De områden som varit avspärrade på grund av mjältbrand vid Omberg i Östergötland är nu sanerade. Därför hävs avspärrningarna, meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket.", "SenderName": "Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/september/avsparrningarna-kring-omberg-tas-bort/", "Area": [ { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9214", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-29T10:07:16+02:00", "Published": "2016-08-27T15:56:38+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Problem med dricksvattnet i delar av Stenungsund och Tjörn", "Description": "Under helgen vecka 34 visade vattenprover i delar av Stenungsund och Tjörn att det kunde finnas risk för E. coli-bakterier. Invånare i området rekommenderades under några dagar att koka vattnet.", "SenderName": "Stenungsunds kommun, Tjörns kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/augusti/koka-vattnet-i-stenungsund/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9213", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-28T21:51:39+02:00", "Published": "2016-08-26T12:43:49+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Dricksvattnet i Värmdö och delar av Nacka ska kokas ", "Description": "Under vecka 35 visade prover att dricksvattnet i delar av Nacka och Värmdö var påverkat av koliforma bakterier. Uppdatering 30/8: Vattnet behöver inte längre kokas i Värmdö kommun.\n\n\n\n\n\n", "SenderName": "Värmdö kommun, Nacka kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/augusti/koka-vattnet-i-varmdo-och-delar-av-nacka/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9205", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-24T08:02:36+02:00", "Published": "2016-08-24T07:59:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om jordbävning i Italien", "Description": "En jordbävning har inträffat i Italien, nära staden Amatrice i regionen Lazio. Sveriges ambassad i Rom uppmanar svenskar i området att höra av sig till anhöriga och följa lokala myndigheters råd och anvisningar.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Rom", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/augusti/jordbavning-i-italien/", "Area": [ { "AreaDesc": "Italien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "12.1407556095347,42.7510609513032" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9204", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-22T17:01:57+02:00", "Published": "2016-08-22T16:47:22+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Bakterier i dricksvattnet i Helsingborg och Höganäs", "Description": "Måndagen den 22 augusti upptäcktes tarmbakterier i dricksvattnet i Höganäs kommun samt i delar av Helsingborgs stad. Kommunerna uppmanade alla boende i de drabbade områdena att att koka sitt dricksvatten. ", "SenderName": "Höganäs kommun, Helsingborgs kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/augusti/boende-i-hoganas-och-delar-helsingborg-bor-koka-sitt-drickvatten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Helsingborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.716667,56.05" } ] }, { "AreaDesc": "Höganäs", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.566667,56.2" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9200", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-19T13:46:22+02:00", "Published": "2016-08-19T13:30:39+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Trafikverket: Södertäljebron öppnas för södergående trafik", "Description": "Motorvägsbron vid Södertälje öppnas för trafik i båda riktningarna klockan 05.00 måndagen den 22 augusti, meddelar Trafikverket. ", "SenderName": "Trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/augusti/trafikverket-sodertaljebron-oppnas-for-sodergaende-trafik/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Södermanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.843261442554,58.9919145844318" } ] }, { "AreaDesc": "Uppsala län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.8253812620681,60.1972857507136" } ] }, { "AreaDesc": "Södertälje", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.516667,59.1" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9194", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-12T20:00:19+02:00", "Published": "2016-08-12T19:51:36+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brand i Ödåkra", "Description": "Fredagen den 12 augusti brann det kraftigt i ett växthus i Ödåkra i Helsingborg. Alla som befann sig i området uppmanades att gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Det fanns gasflaskor i byggnaden som riskerade att explodera.", "SenderName": "Helsingborgs kommun, Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/augusti/brand-i-odakra/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Helsingborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.716667,56.05" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9193", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-12T14:01:39+02:00", "Published": "2016-08-12T13:13:45+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Risk för trafikproblem i Södertälje", "Description": "Motorvägsbron på E4/E20 i Södertälje som varit avstängd i södergående riktning sedan midsommar beräknas vara återställd i början av september. När pendlingstrafiken startar igen på måndag finns det risk för stora trafikproblem med köer och förlängd restid. ", "SenderName": "Trafikverket, Södertälje kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/augusti/trafikproblem-sodertaljebron/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] }, { "AreaDesc": "Södermanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.843261442554,58.9919145844318" } ] }, { "AreaDesc": "Uppsala län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.8253812620681,60.1972857507136" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9192", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-12T07:15:25+02:00", "Published": "2016-08-12T07:09:22+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om explosioner i Thailand", "Description": "Med anledning av explosionerna i Thailand uppmanar Sveriges ambassad i Thailand svenskar att höra av sig till anhöriga, följa lokala myndigheters anvisningar samt att iaktta försiktighet.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Bangkok", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/augusti/bomber-thailand/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9175", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-02T08:52:03+02:00", "Published": "2016-08-02T08:45:07+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brand på förskola i centrala Falköping", "Description": "På morgonen den 2 augusti startade en brand på förskolan Urd på Odengatan i centrala Falköping. På grund av kraftig rökutveckling uppmanade räddningsledaren boende i området att stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.", "SenderName": "Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/augusti/brand-i-falkoping/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9148", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-05T15:47:30+02:00", "Published": "2016-07-28T10:09:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Information till dig som ska besöka Brasilien under OS", "Description": "Mellan den 5 och 21 augusti pågår OS i Rio de Janeiro. Här har vi samlat information, råd och länkar för dig som besöker landet under OS.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Brasilien, Folkhälsomyndigheten, Svenska Kyrkan, UD", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juli/information-till-dig-som-ska-besoka-brasilien-under-os/", "Area": [ { "AreaDesc": "Brasilien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-53.0543400357671,-10.8067736434989" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9160", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-07-25T09:49:05+02:00", "Published": "2016-07-22T21:45:55+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om skottlossning i München", "Description": "Under kvällen den 22 juli har en skottlossning ägt rum i den tyska staden München. ", "SenderName": "UD", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juli/ud-om-skottlossning-i-munchen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Tyskland", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "10.2884850927429,51.1337226904078" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9156", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-07-27T11:21:31+02:00", "Published": "2016-07-16T02:45:18+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD ändrar avrådan för resor till Istanbul och Ankara", "Description": "Uppdatering 27/7 kl. 10:30\nUtrikesdepartementet har idag tagit bort reseavrådan för Ankara och Istanbul i Turkiet.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juli/ud-avrader-fran-resor-till-turkiet/", "Area": [ { "AreaDesc": "Turkiet", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "35.1169013080406,39.0683717414166" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9155", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-07-20T11:25:28+02:00", "Published": "2016-07-16T00:12:46+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om utvecklingen i Turkiet", "Description": "Med anledning av den senaste tidens händelser i Turkiet så uppmanar den svenska ambassaden i Turkiet svenskar på plats att följa lokala myndigheters anvisningar, vidta försiktighet och höra av sig till anhöriga.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juli/ud-om-utvecklingen-i-turkiet/", "Area": [ { "AreaDesc": "Turkiet", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "35.1169013080406,39.0683717414166" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9152", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-07-20T11:15:46+02:00", "Published": "2016-07-15T07:03:17+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om händelserna i Nice", "Description": "Med anledning av händelserna i Nice uppmanar UD svenskar på plats att höra av sig till anhöriga. Sent på torsdagskvällen körde en lastbil igenom en större folksamling på strandpromenaden i Nice. Enligt uppgifter har över 80 personer omkommit och många skadats vid händelsen som beskrivs som ett attentat. ", "SenderName": "Sveriges ambassad i Paris", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juli/handelserna-i-nice/", "Area": [ { "AreaDesc": "Frankrike", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "2.644522,46.072223" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9151", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-08-11T16:50:39+02:00", "Published": "2016-07-13T09:25:39+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Mjältbrand på gårdar i Östergötland", "Description": "Mjältbrandsfall har konstaterats vid Omberg i Östergötland. Flera nötkreatur, en häst och en älg har dött av mjältbrand. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade, sanering och smittoutredning pågår. Här hittar du länkar till aktuell information samt svar på de vanligaste frågorna gällande utbrottet.", "SenderName": "Jordbruksverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juli/mjaltbrand-konstaterad-pa-gard-i-ostergotland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Örebro län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.9718554020539,59.3575530215656" } ] }, { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9150", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-07-12T15:02:03+02:00", "Published": "2016-07-12T14:49:34+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ambassaden om tågolyckan i Bari, Italien ", "Description": "En allvarlig tågolycka inträffade vid lunchtid på tisdagen i Italien då två passagerartåg krockade nära orten Bari i Puglia. Det finns uppgifter om många skadade och omkomna vid olyckan ", "SenderName": "Sveriges ambassad i Italien", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juli/tagolycka-i-italien/", "Area": [ { "AreaDesc": "Italien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "12.1407556095347,42.7510609513032" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9117", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-07-04T19:55:39+02:00", "Published": "2016-07-04T15:13:16+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Telestörningar i Jämtland", "Description": "Under måndagseftermiddagen medförde ett tekniskt fel stora telestörningar i det fasta och mobila telenätet i Jämtland. Teleavbrottet gjorde att det var svårt att nå larmnumret 112. Felet var åtgärdat vid 18:30 på måndagskvällen. ", "SenderName": "Sveriges Radio, Telia, Region Jämtland, Räddningstjänsten Jämtland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juli/telestorningar-i-jamtlands-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9107", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-29T06:01:45+02:00", "Published": "2016-06-29T05:55:15+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om händelserna på flygplatsen i Istanbul", "Description": "Tisdagen den 28 juni inträffade en attack på Istanbuls flygplats Atatürk. Många människor omkom eller skadades. Sveriges ambassad i Turkiet uppmanar svenskar i Istanbul att kontakta sina anhöriga och att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.\n", "SenderName": "UD, Sveriges ambassad i Ankara", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/sveriges-ambassad-om-handelserna-pa-flygplatsen-i-istanbul/", "Area": [ { "AreaDesc": "Turkiet", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "35.1169013080406,39.0683717414166" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9104", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-26T20:41:15+02:00", "Published": "2016-06-26T20:33:58+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brand på Hässleholms kretsloppscenter i Vankiva", "Description": "På söndagseftermiddagen utbröt en brand på Hässleholms kretsloppscenter i Vankiva. Boende i Vankiva med omnejd uppmanas att hålla sig inomhus för att inte andas in röken.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/brand-pa-hassleholms-kretsloppscenter-i-vankiva/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hässleholm", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.766667,56.166667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9103", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-25T21:31:46+02:00", "Published": "2016-06-25T21:25:53+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI går ut med ny varning för kraftig åska i Skåne", "Description": "SMHI har gått ut med en ny klass 2-varning för kraftig åska i hela Skåne län, förutom Österlen.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/smhi-gar-ut-med-ny-varning-for-kraftig-aska-i-skane/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9100", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-24T07:32:26+02:00", "Published": "2016-06-23T21:49:28+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för mycket kraftig åska i Skåne", "Description": "På torsdagskvällen utfärdade SMHI har en klass 2-varning för mycket kraftig åska i Skåne. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/smhi-varnar-for-aska/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9099", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-23T13:56:42+02:00", "Published": "2016-06-23T11:27:24+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Om vattenbrist i sydöstra Sverige", "Description": "Grundvattennivåerna är ovanligt låga på Öland, Gotland och Götalands östra kust. Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på om du befinner dig i området.", "SenderName": "Länsstyrelsen i Kalmar län, Region Gotland, Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Torsås kommun, Kalmar kommun, SGU", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/vattenbrist-pa-oland-gotland-och-sydostra-gotaland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] }, { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9095", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-16T16:52:25+02:00", "Published": "2016-06-16T16:36:42+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tidigare VMA för Östansjö avslutat", "Description": "Uppdatering 18/6: Det VMA som utfärdades i Östansjö i torsdags är borttaget. Hallsbergs kommun meddelar på sin webbplats att proverna nu visar att vattnet i Östansjö är godkänt att dricka och inte längre behöver kokas.", "SenderName": "Hallsbergs kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-om-dricksvatten-i-hallsbergs-kommun/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallsberg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.116667,59.066667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9091", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-15T21:57:27+02:00", "Published": "2016-06-15T21:45:07+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Översvämning nordvästra Skåne", "Description": "Våldsamma regn har orsakat stora problem i södra Sverige under onsdagskvällen. Främst har nordvästra Skåne drabbats där uppemot 100 villor kan ha svämmats över. Räddningstjänsten och de berörda kommunerna, främst Helsingborg, Bjuv och Åstorp uppmanar allmänheten att ringa 113 13 vid frågor och ärenden som inte rör liv och hälsa.", "SenderName": "Helsingborgs kommun, Bjuvs kommun, Åstorps kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/overvamning-nordvastra-skane/", "Area": [ { "AreaDesc": "Bjuv", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.916667,56.083333" } ] }, { "AreaDesc": "Åstorp", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.95,56.133333" } ] }, { "AreaDesc": "Helsingborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.716667,56.05" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9066", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-07T11:10:02+02:00", "Published": "2016-06-07T09:24:09+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Information för dig som ska besöka fotbolls-EM i Frankrike", "Description": "Mellan den 10 juni och 10 juli pågår fotbolls-EM i Frankrike. Många svenskar kommer att vara på plats. Vi har samlat information, råd och länkar för dig som besöker landet under EM.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Paris, Polisen, Svenska Kyrkan", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/information-for-dig-som-ska-besoka-fotbolls-em-i-frankrike/", "Area": [ { "AreaDesc": "Frankrike", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "2.644522,46.072223" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9064", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-03T10:57:44+02:00", "Published": "2016-06-03T10:22:43+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Om översvämningarna i Tyskland och Frankrike", "Description": "Den senaste tidens regn i Europa har orsakat översvämningar i delar av Frankrike och Tyskland. Sveriges ambassader i Paris och Berlin råder svenskar i länderna att följa väderleksrapporter och vädervarningar för mer information.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Paris, Sveriges ambassad i Berlin", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/om-oversvamningarna-i-tyskland-och-frankrike/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9055", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-06-01T20:03:07+02:00", "Published": "2016-06-01T19:54:09+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Förbud mot att dricka vattnet på delar av Frösön", "Description": "Östersunds kommun har utfärdat ett förbud mot att dricka vattnet på delar av Frösön. Det är en säkerhetsåtgärd, eftersom en vattenreservoar har utsatts för skadegörelse.", "SenderName": "Östersunds kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/juni/forbud-mot-att-dricka-vattnet-pa-delar-av-froson/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "9000", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-19T19:21:56+02:00", "Published": "2016-05-19T19:16:30+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB följer störningar i infrastrukturen", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, följer de händelser som påverkat olika typer av kommunikationssystem den senaste veckan. MSB ser händelserna som separata från varandra. ", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/msb-foljer-storningar-i-infrastrukturen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8970", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-17T14:46:32+02:00", "Published": "2016-05-17T13:48:49+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "P4 Sjuhärad sänds via reservmast", "Description": "Den rasade Häglaredsmasten har ersatts av en reservmast och P4 Sjuhärads sändningar på FM-nätet är åter igång. ", "SenderName": "Sveriges Radio P4 Sjuhärad, Länsstyrelsen Västra Götaland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/p4-sjuharad-i-etern-igen/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8951", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-16T16:25:34+02:00", "Published": "2016-05-16T10:07:42+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Häglaredsmasten ur funktion - störningar i radio och tv-sändningar runt Borås", "Description": "Häglaredsmasten utanför Borås är delvis ur funktion. Radio och tv-sändningar fungerar dåligt i området kring masten. Teracom som ansvarar för masten arbetar med att få igång sändningarna.\n\n\n", "SenderName": "teracom, polisen, Sveriges Radio, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/haglaredsmasten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Borås", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.933333,57.716667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8950", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-14T21:59:25+02:00", "Published": "2016-05-14T21:48:35+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Boende i Västerljung uppmanades att stänga dörrar och fönster på grund av brandrök", "Description": "Boende i Västerljung i Sörmland uppmanades på lördagskvällen av Sörmlandskustens räddningstjänst att hålla fönster och dörrar stängda på grund av den rök som spreds från en brand på en gård.", "SenderName": "Sörmlandskustens räddningstjänst", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/boende-i-vasterljung-uppmanas-stanga-dorrar-och-fonster-pa-grund-av-rok/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8949", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-14T11:40:15+02:00", "Published": "2016-05-14T11:31:28+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brand i hyreshus på Södermalm, Stockholm", "Description": "En brand bröt ut på lördagsmorgonen i ett hyreshus på Södermalm i Stockholm. Branden orsakade kraftig rökutveckling och boende evakuerades.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/kraftig-brand-i-hyreshus-pa-sodermalm-stockholm/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8948", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-13T18:57:08+02:00", "Published": "2016-05-13T15:53:28+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Skogsbrand i Västerviks kommun", "Description": "Räddningstjänsten i Västerviks kommun arbetar sedan fredag eftermiddag med att bekämpa en skogsbrand i höjd med Almvik. Branden har medfört trafikstörningar på E22.", "SenderName": "Västerviks kommun, Polisen i Kalmar län", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/skogsbrand-vastervik/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8932", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-11T11:29:14+02:00", "Published": "2016-05-11T11:16:56+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Om eldningsförbud", "Description": "Den senaste tiden har många gräs- och skogsbränder brutit ut runtom i landet. Eldningsförbud har utfärdats på flera håll. ", "SenderName": "DinSäkerhet.se, Sveriges Radio, SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/om-eldningsforbud/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8922", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-07T21:27:43+02:00", "Published": "2016-05-07T16:45:53+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tidigare VMA för Umeå avslutat", "Description": "Uppdaterad 7/5: Det VMA som utfärdades under lördagen för området kring Erforsen i Umeå är borttaget.\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/vma-for-ersboda-umea-raddningstjansten-uppmarar-boende-att-stanga-dorrar-och-fonster-pa-grund-av-rokutveckling/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8921", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-07T17:19:26+02:00", "Published": "2016-05-07T09:06:35+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tidigare VMA för Gotland avslutat", "Description": "Uppdaterad 7/5: Det VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, som utfärdades tidigare under lördagen för området runt Vänge i Gotlands län är borttaget. ", "SenderName": "region gotland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/vma-viktigt-meddelande-till-allmanheten-pa-gotland/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8920", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-07T22:32:35+02:00", "Published": "2016-05-06T20:24:42+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Region Gotland om skogsbrand på Gotland", "Description": "Uppdaterad lördag 7/5 kl. 15.20: MSB stödjer Räddningstjänsten Gotland med släckutrustning för att bekämpa den brand som startade i Vänge på mellersta Gotland under fredagen den 6 maj.", "SenderName": "Region Gotland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/region-gotland-om-skogsbrand-pa-gotland/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8916", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-03T15:29:59+02:00", "Published": "2016-05-03T13:41:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen avslutar särskild händelse", "Description": "Säkerhetspolisen avslutade 3 maj sin särskilda händelse. ", "SenderName": "Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/sapo/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8910", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-05-02T08:55:19+02:00", "Published": "2016-05-01T22:24:51+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tidigare VMA för Huskvarna avslutat", "Description": "Uppdaterad 2/5: Det VMA som utfärdades den 1 maj om en stor brand i Huskvarna är borttaget.\n", "SenderName": "Jönköpings kommun, Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/maj/vma-brand-i-huskvarna/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8862", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-04-26T10:23:12+02:00", "Published": "2016-04-26T09:46:30+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen bedömer inkommen information", "Description": "Säkerhetspolisen arbetar med att bedöma information som har inkommit till myndigheten. Informationen bedöms i nuläget inte påverka terrorhotnivån för Sverige, som ligger kvar på en förhöjd nivå. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/april/sakerhetspolisen-bedomer-inkommen-information/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8856", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-04-25T13:56:38+02:00", "Published": "2016-04-25T09:26:43+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stora snömängder i delar av Norrland", "Description": "SMHI har utfärdat klass 2-varningar för stora snömängder vid Västerbottens och Norrbottens läns kustland från måndag middag. Trafikverket uppmanar till försiktighet i trafiken och att hålla avstånd till framförvarande fordon. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/april/smhi-varnar-for-stora-snomangder-i-delar-av-norrland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8854", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-04-23T11:23:10+02:00", "Published": "2016-04-23T11:13:33+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tidigare VMA för Smedjebacken avslutat", "Description": "Uppdaterad: Det VMA som utfärdades den 23 april om rökutveckling i Smedjebacken är borttaget.", "SenderName": "Sändningsledningen vid Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/april/vma-smedjebacken/", "Area": [ { "AreaDesc": "Dalarnas län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3476850029242,60.9598205827823" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8804", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-04-14T16:43:58+02:00", "Published": "2016-04-14T16:19:28+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "LFV har utrett radarstörning efter solutbrott", "Description": "Den utredning som Luftfartsverket, LFV, har gjort efter radarstörningen den 4 november 2015 visar att orsaken var radiostrålning i samband med ett solutbrott. Radarbortfallet ledde bland annat till förseningar i flygtrafiken. ", "SenderName": "LFV", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/april/lfv-om-radarstorningen-i-november/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8797", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-04-11T05:55:06+02:00", "Published": "2016-04-11T02:46:39+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tidigare VMA för Visby avslutat", "Description": "Uppdaterad: Det VMA som utfärdades den 11 april om rökutveckling i Visby är borttaget.\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/april/vma-kraftig-rokutveckling-i-visby-pa-grund-av-brand/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Gotland", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "18.280556,57.615278" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8796", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-04-08T15:33:45+02:00", "Published": "2016-04-08T15:16:36+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Inre gränskontroller förlängs", "Description": "Regeringen beslutade på torsdagen att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare, från den 9 april till och med den 8 maj 2016.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/april/inre-granskontroller-forlangs/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8790", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-04-05T10:13:24+02:00", "Published": "2016-04-04T16:43:51+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Nu måste myndigheter rapportera it-incidenter", "Description": "Från och med den 4 april ska alla myndigheter rapportera allvarliga it-incidenter till MSB. Syftet med rapporteringen är att få bättre kunskap om de it-incidenter som drabbar myndigheter. Målet är att förhindra eller minska konsekvenserna av sådana störningar.", "SenderName": "msb.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/april/nu-maste-myndigheter-rapportera-it-incidenter/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8784", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-31T10:58:33+02:00", "Published": "2016-03-31T10:35:24+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Lärdomar efter skogsbranden i Västmanland ", "Description": "Erfarenheterna efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 visar att det finns viktiga lärdomar att dra för landets krisberedskap. Detta enligt MSB som har analyserat många olika utredningar om branden. I dag torsdag 31 mars överlämnas myndighetens rapport till regeringen.\n\n", "SenderName": "MSB, Regeringen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/lardomar-efter-skogsbranden-i-vastmanland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8776", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-25T09:45:04+01:00", "Published": "2016-03-25T09:33:11+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB och CERT-SE om nya IT-attacker mot svenska medier", "Description": "Under torsdagskvällen 24 mars genomfördes ytterligare en överbelastningsattack som drabbade svenska mediabolags webbplatser. Liksom vid den attack som genomfördes under förra helgen drabbades flera operatörer, med följden att ett antal webbplatser fick störningar. MSB ger stöd till de drabbade operatörerna.\n", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/msb-och-cert-se-om-nya-it-attacker-mot-svenska-medier/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8772", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-23T10:52:55+01:00", "Published": "2016-03-23T10:21:02+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Dagen efter explosionerna i Belgien", "Description": "Svenska resenärer i Belgien uppmanas att vara fortsatt uppmärksamma, noga följa lokala myndigheters rekommendationer och kontakta sina anhöriga. Säkerhetspolisen meddelar att säkerhetsläget i Sverige är oförändrat. Med anledning av händelserna i Bryssel har polisen förstärkt sin närvaro på bland annat flygplatser.", "SenderName": "UD, Belgiens kriscentrum, Polisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/dagen-efter-explosionerna-i-belgien/", "Area": [ { "AreaDesc": "Belgien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "4.5808315906517,50.6524426064521" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8769", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-22T11:55:34+01:00", "Published": "2016-03-22T11:45:42+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säpo: Tätt samarbete efter händelserna i Belgien", "Description": "Säkerhetspolisen har ett intensivt samarbete med anledning av terrordåden i Belgien. Terrorhotnivån för Sverige ligger kvar oförändrad på förhöjd nivå.", "SenderName": "Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/sapo-tatt-samarbete-efter-handelserna-i-belgien/", "Area": [ { "AreaDesc": "Belgien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "4.5808315906517,50.6524426064521" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8767", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-22T11:42:52+01:00", "Published": "2016-03-22T11:17:54+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ökad närvaro av vakter och polis på svenska flygplatser", "Description": "Som en trygghetsskapande åtgärd stärker polisen sin närvaro på svenska flygplatser, skriver Polisen. Swedavia meddelar att de har en utökad närvaro av informationspersonal och skyddsvakter på sina flygplatser.", "SenderName": "Swedavia, Polisen, Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/svenska-polisen-okar-sin-narvaro/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8758", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-22T09:17:48+01:00", "Published": "2016-03-22T09:03:48+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Explosioner i Bryssel, Belgien", "Description": "På tisdagsmorgonen skedde explosioner på Bryssels flygplats Zaventem i Belgien och på tunnelbanestationen Maelbeek i EU-kvarteren i centrala Bryssel. Svenskar i Bryssel uppmanas kontakta sina anhöriga, stanna inne och följa anvisningar från belgiska myndigheter.", "SenderName": "UD, Brussels Airport, STIB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/explosioner-pa-flygplats-i-bryssel-belgien/", "Area": [ { "AreaDesc": "Belgien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "4.5808315906517,50.6524426064521" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8753", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-20T18:05:25+01:00", "Published": "2016-03-20T12:48:53+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen och CERT-SE om IT-attacker mot svenska medier", "Description": "Uppdaterad söndag 20 mars kl.18.05: MSB ser allvarligt på attacken mot de svenska mediesajterna. \nUnder lördagen drabbades flera stora medier av överbelastningsattacker. Polisen har inlett en förundersökning. ", "SenderName": "Polisen, CERT-SE, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/polisen-om-it-attacker-mot-medier/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8751", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-19T16:46:52+01:00", "Published": "2016-03-19T16:37:13+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om explosion i Istanbul, Turkiet", "Description": "En explosion inträffade under lördagen på affärsgatan Istiklal i Istanbul. Svenska medborgare som befinner sig i Istanbul uppmanas att kontakta anhöriga i Sverige samt följa turkiska myndigheters instruktioner.\n\n", "SenderName": "Sveriges ambassad i Ankara", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/sveriges-ambassad-om-expolsion-i-istanbul-turkiet/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8749", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-17T15:56:23+01:00", "Published": "2016-03-17T15:47:24+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisens årsbok 2015 släpptes idag", "Description": "Säkerhetspolisen presenterade under torsdagen sin årsbok för året som gick. Myndigheten beskriver 2015 som ett intensivt år med många dramatiska händelser. ", "SenderName": "http://www.sapo.se/", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/sapos-arsbok-2015/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholm", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "18.066667,59.35" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8747", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-13T19:33:05+01:00", "Published": "2016-03-13T19:27:05+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om explosion i Ankara, Turiket", "Description": "En explosion har inträffat i Kizilay-området i centrala Ankara på söndagkvällen. Svenska medborgare som befinner sig i eller i närheten Ankara uppmanas att kontakta anhöriga i Sverige.\n", "SenderName": "Sveriges ambassad i Ankara", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/ud-om-explosion-i-centrala-ankara/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8743", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-08T09:52:28+01:00", "Published": "2016-03-04T11:30:11+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Dags att testa vår kriskarta igen", "Description": "Uppdaterad 8 mars 09.50:\nTack alla som deltog i testet av Krisinformations kriskarta. Vi fick in över 14.000 svar, varav de flesta hade hört VMA-tutan.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/dags-att-testa-var-kriskarta-igen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8742", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-04T11:01:16+01:00", "Published": "2016-03-04T10:51:23+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "VMA: Kraftig rökutveckling efter lastbilskrock i Åmål", "Description": "Uppdaterad 4/3 15:10: \nDet tidigare VMA som utfärdades om lastbilskrocken är nu avblåst. \n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/vma-kraftig-rokutveckling-efter-lastbilskrock-i-amal/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8736", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-03-02T10:53:14+01:00", "Published": "2016-03-02T10:30:50+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen sänker terrorhotsnivån", "Description": "Den nationella terrorhotsnivån sänks från nivå fyra till tre på den femgradiga skalan. Det beslutade säkerhetspolischef Anders Thornberg på onsdagen. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/mars/sakerhetspolisen-sanker-terrorhotsnivan/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8717", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-02-09T10:48:34+01:00", "Published": "2016-02-09T10:22:48+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tågolycka i södra Tyskland", "Description": "Två tåg krockade på morgonen tisdagen den 9 februari vid Bad Aibling i delstaten Bayern i södra Tyskland. Ett antal personer omkom och flera skadades allvarligt.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/februari/tagolycka-i-sodra-tyskland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Tyskland", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "10.2884850927429,51.1337226904078" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8704", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-02-03T13:20:08+01:00", "Published": "2016-02-03T13:03:42+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB om larmsignal i södra Stockholm", "Description": "Natten till onsdag 3 februari hördes en utomhussignal i södra Stockholm. Många hörde av sig till Polisen och SOS Alarm och undrade om Viktigt Meddelande till Allmänheten hade utfärdats. Inget VMA har sänts ut, skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. ", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/februari/msb-om-larmsignal-i-stockholm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Stockholms län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.5864866001132,59.3805007631902" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8702", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-02-01T23:28:09+01:00", "Published": "2016-02-01T22:34:05+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "WHO: Zikavirus ett globalt hot mot folkhälsan", "Description": "Enligt WHO utgör zikavirus, som sprids i Central- och Sydamerika, ett globalt hot mot människors hälsa och kräver ett samordnat internationellt gensvar. WHO befarar att viruset kommer att få en omfattande och snabb spridning. Folkhälsomyndigheten har information till den som planerar att resa till länder där zikavirus sprids.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/februari/who-klassar-zikavirus-som-globalt-hot-mot-folkhalsan/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8699", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-01-31T09:05:01+01:00", "Published": "2016-01-30T23:43:29+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "VMA: Brand i industriområde i Trekanten, Kalmar län", "Description": "Strax före midnatt, natten mot söndagen, började det brinna vid en bensinstation i Trekanten, Kalmar kommun, med kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanade alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdades. Detta togs senare bort under natten då branden var släckt.\n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/januari/vma-brand-i-industriomrade-i-trekanten-kalmar-lan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.366667,56.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8689", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-01-27T11:45:00+01:00", "Published": "2016-01-27T11:27:42+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Folkhälsomyndigheten om zikavirus", "Description": "Den senaste tiden har det rapporterats om utbrott av zikavirus i länder dit många svenskar reser. Den som ska till något av de här länderna bör skydda sig mot myggbett. Gravida kvinnor bör kontakta hälso- och sjukvården för råd inför resan. Men risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten.", "SenderName": "folkhälsomyndigheten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/januari/folkhalsomyndigheten-om-zikavirus/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8675", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-01-20T10:51:44+01:00", "Published": "2016-01-20T10:44:47+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 3", "Description": "Trots att antalet asylsökande till Sverige fortsätter att minska är läget fortfarande ansträngt inom vissa områden, däribland boende, ensamkommande barn, socialtjänst och skola. Den tidigare akuta hanteringen av flyktingsituationen övergår nu till långsiktig linjeverksamhet.", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/januari/msbs-lagesbild-av-flyktingsituationen-vecka-3/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8663", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-01-19T08:28:03+01:00", "Published": "2016-01-19T08:00:37+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Snökaos ställer till trafikproblem i Göteborg", "Description": "Göteborg har drabbats hårt av nattens kraftiga snöande med inställda tåg och flyg som följd.", "SenderName": "Swedavia", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/januari/snokaos-staller-till-trafikproblem-i-goteborg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Göteborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.933333,57.7" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8659", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-01-18T14:45:25+01:00", "Published": "2016-01-18T09:41:18+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Köpings kommun: Om vattenläckan i Köping och Munktorp", "Description": "UPPDATERAD kl.14.40: Vattenäckan är lagad, men vattnet bör kokas innan användning. \n", "SenderName": "Köpings kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/januari/kopings-kommun-koping-och-munktorp-ar-utan-vatten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8656", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-01-15T11:38:28+01:00", "Published": "2016-01-15T11:07:26+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Naturvårdsverket lanserar lavinprognoser", "Description": "Naturvårdsverket lanserar nu sajten Lavinprognoser, en sajt med dagliga bedömningar av lavinfaran i svenska fjällområden. ", "SenderName": "Naturvårdsverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/januari/naturvardsverkets-nya-lavinprognoser/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8654", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-01-12T11:49:35+01:00", "Published": "2016-01-12T11:31:04+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Explosion i turistområde i Istanbul", "Description": "UD uppmanar alla svenskar som befinner sig i Istanbul att höra av sig till sina anhöriga. ", "SenderName": "utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/januari/explosion-i-istanbul/", "Area": [ { "AreaDesc": "Turkiet", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "35.1169013080406,39.0683717414166" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8625", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-01-08T22:31:16+01:00", "Published": "2016-01-08T22:22:42+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om händelsen i Hurghada", "Description": "En attack skedde under fredagen mot ett hotell i den egyptiska turistorten Hurghada. Sveriges ambassad i landet följer händelsen. Utrikesdepartementet uppmanar alla svenskar i området att kontakta anhöriga.", "SenderName": "Utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/januari/ud-om-handelsen-i-hurghada/", "Area": [ { "AreaDesc": "Egypten", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "29.8444615131244,26.5066199997496" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8621", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2016-01-01T07:21:55+01:00", "Published": "2016-01-01T07:15:25+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Storbrand i Arvika", "Description": "Under natten mot fredagen började det brinna i ett flerfamiljshus i centrala Arvika och de boende evakuerades till ett hotell.\n", "SenderName": "SOS Alarm, Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/januari/brand-i-arvika/", "Area": [ { "AreaDesc": "Värmlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.152652971376,59.7738125765499" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8618", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-25T16:07:19+01:00", "Published": "2015-12-25T16:01:20+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Länsstyrelsen Jämtland: Undvik att vistas utomhus under stormen Staffan", "Description": "Länsstyrelsen i Jämtlands län uppmanade allmänheten att hålla sig inomhus under fredags kväll och natten mot lördag, med anledning av stormen Staffan. \n", "SenderName": "Länsstyrelsen Jämtlands län, Länsstyrelsen Västerbottens län", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/lansstyrelsen-jamtland-undvik-att-vistas-utomhus-under-stormen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8617", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-25T13:04:34+01:00", "Published": "2015-12-24T22:21:44+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för storm och stormbyar i delar av södra Norrland", "Description": "SMHI har utfärdat klass 2-varningar inför en storm som väntas dra in över delar av södra Norrland under fredag kväll. Störningar kan förekomma i bland annat tåg- och vägtrafik, meddelar Trafikverket. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/varning-for-storm-i-jamtland-vasternorrland-och-gavleborg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8591", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-16T14:37:33+01:00", "Published": "2015-12-16T14:27:22+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 51", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget för flyktingsituationen under vecka 51.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/msbs-lagesbild-av-flyktingsituationen-vecka-51/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8587", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-15T16:17:26+01:00", "Published": "2015-12-15T16:04:40+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Svenskar uppmanas lämna Burundi", "Description": "UD skärper sin reseavrådan för Burundi.", "SenderName": "Utrikesedepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/svenskar-uppmanas-lamna-burundi/", "Area": [ { "AreaDesc": "Burundi", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "29.9139008930711,-3.37739181242859" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8551", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-09T11:17:26+01:00", "Published": "2015-12-09T10:54:50+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 50", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget för flyktingsituationen under vecka 50. ", "SenderName": "Myndighet för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/msbs-lagesbild-av-flyktingsituationen-vecka-50/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8546", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-06T18:52:37+01:00", "Published": "2015-12-05T13:48:21+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Varning för extremt höga flöden", "Description": "SMHI har utfärdad en klass 3-varning för extremt höga flöden i de västra delarna av Västra Götaland. Uppdaterad 6/12 18.50. Klass 3-varningen gäller även Hallands län.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/varning-for-extremt-hoga-floden/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8545", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-05T08:25:24+01:00", "Published": "2015-12-04T18:45:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Störningar under stormen Helga", "Description": "Stormen Helga som drabbade delar av södra Sverige under fredagen medförde strömavbrott och stora störningar i trafiken. Uppdaterad 5/12 kl 08.22. \n\n", "SenderName": "Trafikverket, SMHI, Vattenfall, Eon, Ellevio, Swedavia, Statens järnvägar", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/storningar-under-stormen-helga/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8543", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-04T13:52:36+01:00", "Published": "2015-12-04T13:13:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Krisinformation.se testar crowdsourcing", "Description": "Crowdsourcing betyder att många hjälps åt att samla in information tillsammans. Själva informationsinsamlingen kan ske på olika sätt, men det är vanligt att använda kartor. Krisinformation.se börjar i december 2015 att testa ett enkelt verktyg för crowdsourcing, där medborgare kan skicka in sina egna observationer till en gemensam karta.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/crowdsourcing/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8530", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-03T12:07:31+01:00", "Published": "2015-12-03T11:57:32+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI: klass 2-varning för stormbyar i norra Götaland", "Description": "SMHI varnade under torsdagsförmiddagen för mycket besvärligt väder i norra Götaland under fredagen. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/smhi-klass-2-varning-for-stormbyar-i-norra-gotaland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] }, { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] }, { "AreaDesc": "Örebro", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.213333,59.273889" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8507", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-12-02T12:10:29+01:00", "Published": "2015-12-02T11:47:24+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 49", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 49.", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/december2/nationell-lagesbild-vecka-49/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8432", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-29T22:19:13+01:00", "Published": "2015-11-29T13:32:11+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tågtrafik i södra Sverige ställs in på grund av stormen Gorm", "Description": "Trafikverket stänger flera järnvägsbanor i södra Sverige på grund av stormen Gorm som drar in över södra Sverige under söndagskvällen och natten mot måndag.", "SenderName": "Trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/installda-tag-med-anledning-av-stormen-gorm/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] }, { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8429", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-28T21:28:44+01:00", "Published": "2015-11-28T21:22:26+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI utfärdar stormvarning i södra Sverige", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormvindar i flera län i södra Sverige under söndagskvällen och natten mot måndag.\n", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/smhi-utfardar-stormvarning/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] }, { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8400", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-26T10:24:39+01:00", "Published": "2015-11-26T10:03:11+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 48", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 48.", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/las-nyheten-baserad-pa-lagesbilden-hos-msb/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8390", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-24T16:20:40+01:00", "Published": "2015-11-24T15:33:35+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Regeringen om förändringar i flyktingmottagandet", "Description": "Regeringen föreslog 24 november en rad förändringar i flyktingmottagandet. Bland annat föreslås tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla utom för kvotflyktingar. Syftet är att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige, säger statsminister Stefan Löfvén.", "SenderName": "Regeringen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/regeringen-om-forandrade-asylregler/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8388", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-23T13:28:55+01:00", "Published": "2015-11-23T12:54:04+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheternas svar på frågor om terrorhotnivån", "Description": "Många undrar om den höjda hotnivån för terrorism. Myndigheterna har därför samlat svar på vanliga frågor, till exempel om man ska undvika platser där många människor vistas. ", "SenderName": "Myndighet för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/myndigheternas-svar-pa-fragor-om-terrorhotnivan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8382", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-21T08:28:01+01:00", "Published": "2015-11-21T08:17:44+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Allvarligt hot mot Bryssel", "Description": "Kriscentret i Belgien bedömer att det just nu finns ett allvarligt och omedelbart hot mot Bryssel. Det innebär bland annat att större evenemang ställs in och att stadens tunnelbana hålls stängd i helgen.", "SenderName": "ambassaden i bryssel", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/terrorhot-bryssel/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8375", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-20T13:38:14+01:00", "Published": "2015-11-20T13:19:09+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB: Var försiktig med vilken information du delar", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar allmänheten att inte sprida spekulationer och rykten med anledning av den höjda hotnivån för terrorangrepp. Myndigheten går också ut med konkreta råd för hur du kan kontrollera om information är trovärdig.", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/msb-var-forsiktig-med-vilken-information-du-delar/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8353", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-23T09:37:50+01:00", "Published": "2015-11-19T21:54:37+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen har gripit misstänkt", "Description": "Uppdatering den 22 november: Åklagarmyndigheten har beslutat att den man som varit anhållen misstänkt för förberedelse till terroristbrott ska släppas. Han är inte längre misstänkt. ", "SenderName": "Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/sakerhetspolisen-har-gripit-misstankt/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8351", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-19T21:03:42+01:00", "Published": "2015-11-19T20:34:08+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Samverkansrådet mot terrorism samlades efter höjd hotnivå", "Description": "Den 19 november samlades Samverkansrådet mot terrorism för en genomgång av lägesbilden med anledning av den förhöjda terrorhotsnivån.", "SenderName": "Säkerhetspolisen, MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/samverkansradet-mot-terrorism-samlades-efter-hojd-hotniva/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8339", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-19T17:14:01+01:00", "Published": "2015-11-19T14:19:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen svarar på vanliga frågor om den höjda hotnivån", "Description": "Säkerhetspolisen har samlat svar på de vanligaste frågorna från allmänhet och medier.", "SenderName": "Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/sakerhetspolisen-svarar-pa-vanliga-fragor-om-den-hojda-hotnivan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8338", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-19T14:33:24+01:00", "Published": "2015-11-19T14:18:51+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Migrationsverket kan inte längre erbjuda boende till alla asylsökande", "Description": "Från och med torsdagen den 19 november kan Migrationsverket inte längre erbjuda tak över huvudet för alla asylsökande som kommer till Sverige. Detta innebär att asylsökande hädanefter kan få ordna boende på egen hand. Barnfamiljer kommer att prioriteras när boendeplatser fördelas till asylsökande.\n", "SenderName": "Migrationsverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/migrationsverket-kan-inte-langre-erbjuda-boende-till-alla-asylsokande/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8335", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-18T23:36:55+01:00", "Published": "2015-11-18T23:32:35+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Försvarsmakten följer Säkerhetspolisens hotnivåhöjning", "Description": "Med anledning av Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån mot Sverige, har även Försvarsmakten uppdaterat hotnivån när det gäller hotet från terrorism, från förhöjt (3) till högt (4).", "SenderName": "Försvarsmakten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/forsvarsmakten-foljer-sakerhetspolisens-hotnivahojning/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8330", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-18T15:47:42+01:00", "Published": "2015-11-18T15:40:43+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen höjer hotnivån", "Description": "Säkerhetspolisen höjer hotnivån för terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala.\n", "SenderName": "säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/sakerhetspolisen-hojer-sakerhetsnivan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8329", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-18T11:38:50+01:00", "Published": "2015-11-18T10:45:10+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 47", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 47. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/msbs-lagesbild-av-flyktingsituationen-vecka-47/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8328", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-18T10:53:58+01:00", "Published": "2015-11-18T10:33:04+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheter mot antibiotikaresistens", "Description": "Idag lanseras webbplatsen Skydda antibiotikan där 23 myndigheter samarbetar för att antibiotikaresistensen inte ska fortsätta att öka. Målet är att antibiotika ska kunna användas även i framtiden.", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/Myndigheter-mot-antibiotikaresistens/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8320", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-17T08:37:57+01:00", "Published": "2015-11-17T08:24:32+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen svarar på vanliga frågor om attentaten i Paris", "Description": "Säkerhetspolisen har samlat svaren på de vanligaste frågorna om attentaten i Paris på sin webbplats.", "SenderName": "Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/sapos-faq-om-daden-i-paris/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8299", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-16T11:22:56+01:00", "Published": "2015-11-16T10:31:55+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Röda Korset öppnar stödtelefon för att förebygga extremism", "Description": "Från den 16 november bemannar Röda Korset en stödtelefon för den som är orolig för att någon de känner riskerar att dras in i en våldsbejakande extremism.", "SenderName": "Röda Korset", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/stodtelefon-radikalisering/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8296", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-14T13:59:47+01:00", "Published": "2015-11-14T13:57:24+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen höjer vaksamheten", "Description": "Polismyndigheten följer händelseutvecklingen i Frankrike. Polisen har höjt vaksamheten i hela landet samt särskilt i storstadsregionerna förstärkt säkerheten kring strategiska objekt, exempelvis ambassader.\n", "SenderName": "Polisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/polisen-hojer-vaksamheten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8293", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-15T08:23:26+01:00", "Published": "2015-11-14T13:08:37+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen om samarbete efter attentaten i Paris", "Description": "Säkerhetspolisen arbetar för att få en bild av hur attentaten i Paris skulle kunna påverka Sverige. I nuläget bedöms att attentaten inte har någon koppling till Sverige. \n", "SenderName": "Säkerhetspolisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/sakerhetspolisen-i-tatt-samarbete-internationellt-och-nationellt-med-anledning-av-paris/", "Area": [ { "AreaDesc": "Frankrike", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "2.644522,46.072223" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8292", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-14T08:04:51+01:00", "Published": "2015-11-14T07:59:16+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen aktiverar katastrofregistrering", "Description": "Med anledning av händelserna i Paris har Polisen aktiverat sin katastrofregistrering.", "SenderName": "Polisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/katatstrofregistrering/", "Area": [ { "AreaDesc": "Frankrike", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "2.644522,46.072223" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8286", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-14T01:55:45+01:00", "Published": "2015-11-14T00:05:10+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om attentaten i Paris", "Description": "Med anledning av attackerna i Paris råder Sveriges ambassad i Frankrike svenskar på plats att följa händelserna i medier. Ambassaden uppmanar också svenskar att följa franska myndigheters råd, undvika stora folksamlingar, stanna inomhus samt kontakta anhöriga i Sverige.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Paris", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/sveriges-ambassad-om-attentaten-i-paris/", "Area": [ { "AreaDesc": "Frankrike", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "2.644522,46.072223" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8280", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-13T10:43:55+01:00", "Published": "2015-11-13T10:25:54+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen om hur gränskontrollerna går till", "Description": "De tillfälliga inre gränskontrollerna innebär inte att samtliga som passerar in i Sverige kommer att kontrolleras, uppger Polisen.", "SenderName": "Polisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/polisen-om-granskontrollerna-gar-till/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8261", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-12T16:56:59+01:00", "Published": "2015-11-12T06:56:53+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheterna om tillfälliga gränskontroller", "Description": "Regeringen har beslutat att införa inre gränskontroller från klockan tolv torsdagen 12 november 2015. Det innebär att Sveriges gränser mot andra Schengenländer har identitetskontroller. Polisen kommer att kontrollera att den som reser till Sverige kan visa upp pass eller nationellt ID-kort. ", "SenderName": "Polisen, Regeringskansliet, Migrationsverket, Skånetrafiken, Öresundsbron", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/polisen-om-tillfalliga-granskontroller/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8250", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-10T19:17:04+01:00", "Published": "2015-11-10T19:01:27+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 46", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 46. ", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/msbs-lagesbild-av-flyktingsituationen-vecka-46/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8237", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-08T00:05:18+01:00", "Published": "2015-11-07T23:43:43+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI: klass 2-varning utfärdad för Skagerack, Kattegatt, Öresund  och sydvästra Östersjön", "Description": "SMHI utfärdar nu fler varningar för hårt väder natten mot söndag. Klass 2-varning för storm gäller för Skagerack och Kattegatt. För Öresund och sydvästra Östersjön är klass 2-varning utfärdad för mycket lågt vattenstånd. \n\n ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/smhi-klass-2-varning-for-storm-och-mycket-lagt-vattenstand/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8236", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-07T17:58:00+01:00", "Published": "2015-11-07T14:47:11+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI om klass 2-varning för stormbyar i Halland och Skåne", "Description": "Uppdaterad 7/11 kl. 17.25. SMHI varnar om risk för mycket hårda vindbyar och risk för stormbyar i Hallands län och Skåne län under natten mot söndag. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/smhi-om-klass-2-varning-for-stormbyar-i-halland-och-skane/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8227", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-06T11:03:57+01:00", "Published": "2015-11-06T11:01:15+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Migrationsverket om boendesituationen", "Description": "Det finns inte tillräckligt många boendeplatser för asylsökande just nu, uppger Migrationsverket. Myndigheten ber därför kommunerna om hjälp med att snabbt ordna fram fler evakueringsplatser.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/migrationsverket-om-boendesituationen/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8223", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-04T16:05:39+01:00", "Published": "2015-11-04T15:50:49+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD: Undantagstillstånd på Maldiverna", "Description": "Maldiverna har infört undantagstillstånd sedan spänningarna ökat mellan presidenten Abdulla Yameen och oppositionen.", "SenderName": "utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/undantagstillstand-pa-maldiverna/", "Area": [ { "AreaDesc": "Maldiverna", "Type": "", "Polygon": [ { "Polygons": "73.2581709767619,3.36206571670342" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8222", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-03T21:03:46+01:00", "Published": "2015-11-03T20:56:51+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 45", "Description": "MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 45.", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/msb-flyktingsituationen-v-45/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8221", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-03T15:07:36+01:00", "Published": "2015-11-03T14:32:10+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Partille kommun om dricksvattnet", "Description": "Preliminära prover visar att dricksvattnet i Partille kommun är otjänligt och därför måste kokas. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/otjanligt-vatten-i-partille-kommun/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8211", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-11-01T09:57:12+01:00", "Published": "2015-11-01T09:50:59+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI: Storm över Lapplandsfjällen", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm över norra Lapplandsfjällen.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/storm-over-lapplandsfjallen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8210", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-31T16:49:38+01:00", "Published": "2015-10-31T16:44:33+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Svenska ambassaden i Dar Es Salaam: Oroligt på Zanzibar", "Description": "Efter flera explosioner i Stonetown på ön Zanzibar utanför den tanzaniska kusten uppmanar svenska ambassaden i Dar Es Salaam svenskar på plats att undvika folksamlingar och demonstrationer. ", "SenderName": "Svenska ambassaden i Dar Es Salaam", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/oroligt-pa-zanzibar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Tanzania", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "34.7529881314612,-6.2577327208456" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8190", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-29T10:33:37+01:00", "Published": "2015-10-29T10:29:47+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen samordnar utredningar av mordbränder mot flyktingboenden", "Description": "Polisens nationella operativa avdelning, Noa, har fått ansvar för att samordna alla förundersökningar om mordbränder mot flyktingboenden. ", "SenderName": "Polisen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/polisen-samordnar-utredningar-av-mordbrander-mot-flyktingboenden/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8188", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-27T19:31:59+01:00", "Published": "2015-10-27T19:18:18+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 44", "Description": "MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 44.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/msbs-lagesrapport-om-flyktingsituationen/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8180", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-23T14:39:27+02:00", "Published": "2015-10-23T14:31:02+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Politisk överenskommelse i flyktingfrågan", "Description": "Regeringen har tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna enats om ett antal insatser i flyktingfrågan.", "SenderName": "regeringen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/regerings-atgarder/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8157", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-22T14:22:41+02:00", "Published": "2015-10-22T11:25:54+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Om händelserna vid Kronans skola i Trollhättan", "Description": "Torsdagen den 22 oktober angrep en gärningsman flera personer på Kronans skola i Trollhättan. Flera skadades, några så svårt att de senare avled. Kommunen har aktiverat POSOM-gruppen och öppnat stödcentra för drabbade och anhöriga. ", "SenderName": "Polisen, Trollhättans kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/polisen-om-handelserna-vid-kronans-skola-i-trollhattan/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8136", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-19T11:31:30+02:00", "Published": "2015-10-19T11:05:47+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tillfälligt tältboende ställs i ordning för asylsökande", "Description": "Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer nu i ordning ett tillfällig tältboende för asylsökande i Revinge i Skåne.", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Migrationsverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/tillfalligt-taltboende-stalls-i-ordning-i-revinge/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8129", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-10T16:18:15+02:00", "Published": "2015-10-10T16:03:24+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Ankara om händelserna i Turkiet", "Description": "Under lördagen den 10 oktober skedde flera explosioner i centrala Ankara. Sveriges ambassad i Ankara uppmanar svenskar i Turkiet att undvika folksamlingar och demonstrationer samt att följa information från ambassaden, sitt resebolag och media om situationen på orten där man vistas. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/sveries-ambassad-i-ankara-undvik-folksamlingar-och-demonstrationer-i-turkiet/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8128", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-09T15:43:03+02:00", "Published": "2015-10-09T15:36:01+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Folkhälsomyndigheten: Låg risk för smittspridning kopplad till flyktingsituationen", "Description": "Risken är låg för ökad smittspridning i landet på grund av flyktingsituationen. Det skriver Folkhälsomyndigheten, som har gjort en riskbedömning baserad på rapporter från världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. ", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/folkhalsomyndigheten-lag-risk-for-smittspridning-kopplad-till-flyktingsituationen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8107", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-06T16:30:36+02:00", "Published": "2015-10-06T16:01:47+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Höjd beredskap i Malmö kring ensamkommande barn", "Description": "Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Malmö fortsätter att öka. Därför höjer Malmö stad sin beredskap till krisläge två, allvarlig händelse. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/malmo-stad-krislage/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8097", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-10-02T18:18:45+02:00", "Published": "2015-10-02T18:13:47+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Störning på mobilnätet i delar av Norrland", "Description": "På grund av oväder är det enligt Telia störningar i mobilnätet på flera håll i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/oktober/storningar-i-telefoninatet-norrland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8085", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-09-24T12:33:51+02:00", "Published": "2015-09-24T12:23:07+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Riyadh om händelsen i Saudiarabien", "Description": "Enligt media har flertalet personer omkommit i samband med firandet av högtiden Hajj nära Mecka i Saudiarabien. Sveriges ambassad i Riyadh uppmanar alla svenskar som befinner sig i Mecka att kontakta sina anhöriga, även om man själv inte är drabbad av händelsen. Anhöriga i Sverige kan kontakta UD:s konsulära jour på telefonnummer 08-4055005. \n", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/september/sveriges-ambassad-i-riyadh-om-handelsen-i-saudiarabien/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8076", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-09-14T14:27:35+02:00", "Published": "2015-09-14T14:19:47+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheternas samarbete kring flyktingsituationen", "Description": "Sveriges myndigheter samarbeter på nationell, regional och lokal nivå för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/september/myndigheternaa-samarbete-kring-flyktingsituationen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Syrien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "38.5442394196114,35.012614281129" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8069", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-09-11T03:54:42+02:00", "Published": "2015-09-11T03:41:41+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Tokyo om risken för översvämningar och jordskred", "Description": "Ambassaden informerar om de vädervarningar som Japanska Meteorological Agency (JMA) har utfärdat för vissa områden i Miyagi-, Tochigi- och Ibaraki-prefekturerna. Situationen är särskilt allvarlig runt floden Kinugawa i Ibaraki-prefekturen. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/september/sveriges-ambassad-i-tokyo-om-risken-for-oversvamningar-och-jordskred/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8060", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-09-06T23:11:44+02:00", "Published": "2015-09-06T23:04:29+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Översvämningar i Hallsberg", "Description": "Information från Hallsbergs kommun med anledning av det senaste dygnets kraftiga nederbörd som orsakat översvämningar på vissa platser i kommunen. ", "SenderName": "Hallsbergs kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/september/oversvamningar-i-hallsberg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Hallsberg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "15.116667,59.066667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8056", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-09-01T14:39:11+02:00", "Published": "2015-09-01T14:34:45+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Test av VMA under tisdagen", "Description": "Under tisdagen den 1 september prövar redaktionen en ny funktion på Krisinformation.se för automatisk publicering av Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Både VMA och push i mobiltelefoner kan gå ut. Vi ber er bortse från dessa. Riktiga VMA kommer att bekräftas genom en nyhet på Krisinformation.se.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/september/test-av-vma-under-dagen/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8040", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-08-19T16:09:20+02:00", "Published": "2015-08-19T15:50:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB: Stor skogsbrandsrisk i delar av Sverige", "Description": "Den senaste tidens torra väder gör att det är stor risk för skogsbrand i landet. Längs de östra kusterna i Götaland och på Gotland är risken extremt hög. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, varnar allmänheten om faran och ger råd för hur du kan minska risken för att starta en skogsbrand.", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/augusti/msb-om-stor-brandrisk-i-delar-av-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8039", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-08-18T06:53:45+02:00", "Published": "2015-08-17T16:55:57+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om explosion i Bangkok", "Description": "Med anledning av den explosion som inträffade i Bangkok under måndagen uppmanar Sveriges ambassad i Bangkok svenskar på plats att höra av sig till anhöriga, följa medierapporteringen och eventuella instruktioner från lokala myndigheter.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Bangkok", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/augusti/sveriges-ambassad-om-explosion-i-bangkok/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Thailand", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "101.006133546261,15.0169749914165" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8038", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-08-17T16:43:18+02:00", "Published": "2015-08-17T16:33:45+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Krisstöd efter knivdåd i Norrköping", "Description": "Norrköpings kommun har öppnat en krisstödstelefon för de som behöver stöd och hjälp efter knivdådet i centrala Norrköping. Telefonnumret är 011-15 22 83.", "SenderName": "Norrköpings kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/augusti/norrkopings-kommun-oppnar-krisstod-efter-knivdad/", "Area": [ { "AreaDesc": "Östergötlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.656615,58.311002" } ] }, { "AreaDesc": "Norrköping", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.185556,58.591944" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8037", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-08-17T15:27:56+02:00", "Published": "2015-08-17T15:20:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Folkhälsomyndigheten om smitta som spridits på scoutläger", "Description": "Omkring 1 900 barn och ungdomar som deltagit i ett scoutläger i Japan uppmanas nu av Folkhälsomyndigheten att uppsöka sjukvård för förebyggande behandling. Deltagarna kan ha drabbats av smittsam hjärnhinneinflammation orsakat av meningokockbakterier.", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/augusti/folkhalsomyndigheten-om-smitta-som-spreds-pa-scoutlager/", "Area": [ { "AreaDesc": "Japan", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "138.064962132708,37.6631108117047" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8035", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-08-17T08:57:58+02:00", "Published": "2015-08-16T10:17:53+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Viktigt meddelande till boende i Eksjö", "Description": "Under söndagen startade en brand i centrala Eksjö och flera boende fick evakueras. Ett viktigt meddelande till allmänheten om att boende i kommunen skulle gå inomhus, stänga dörrar och fönster samt lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping för mer information utfärdades men enligt SOS Alarm är nu faran över.", "SenderName": "Eksjö kommun, Polisen i Jönköpings län", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/augusti/vma-eksjo/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] }, { "AreaDesc": "Eksjö", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.966667,57.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8034", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-08-13T21:59:16+02:00", "Published": "2015-08-13T21:52:33+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Kraftig rökutveckling vid brand i Gävle", "Description": "På torsdagskvällen började det brinna i en industrilokal på Näringen i Gävle. Vid branden uppstod kraftig rökutveckling som spred sig i nordlig riktning mot Stigslund.", "SenderName": "SOS Alarm, Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/augusti/brand-i-gavle/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gävleborgs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.5695265628148,61.4418656555802" } ] }, { "AreaDesc": "Gävle", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "17.166667,60.666667" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8031", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-08-12T14:49:38+02:00", "Published": "2015-08-10T19:54:31+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Krisstöd i Västerås ", "Description": " Kommunen har fortfarande telefonnumret öppet för krisstöd med anledning av knivattacken på Erikslund. Telefonnumret är: 021-39 90 00. ", "SenderName": "Västerås kommun, Polisen i Västmanlands län", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/augusti/knivattack-rikslund/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8026", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-08-06T03:59:58+02:00", "Published": "2015-08-06T03:51:59+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brand i gamla sockerbruket i Skivarp", "Description": "Räddningsledaren gick under onsdagsnatten ut med ett viktigt meddelande till allmänheten på grund av kraftig rökutveckling vid en brand i gamla sockerbruket.", "SenderName": "SOS Alarm, Sveriges Radio", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/augusti/vma-skivarp/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8020", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-07-31T15:43:56+02:00", "Published": "2015-07-31T14:23:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Folkhälsomyndigheten: Mers blir anmälningspliktig sjukdom", "Description": "Sjukdomen mers blir från och med den 1 augusti 2015 en anmälningspliktig sjukdom och MERS-coronavirus är tillagt i Smittskyddsförordningen.", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/folkhalsomyndigheten-mers-blir-anmalningspliktig-sjukdom/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8019", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-08-06T10:18:14+02:00", "Published": "2015-07-31T13:10:08+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Ankara om säkerhetsläget i Turkiet", "Description": "På grund av det försämrade säkerhetsläget i Turkiet har Sveriges ambassad i Ankara uppdaterat reseinformationen för landet.", "SenderName": "Utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/sveriges-ambassad-i-ankara-om-sakerhetslaget-i-turkiet/", "Area": [ { "AreaDesc": "Turkiet", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "35.1169013080406,39.0683717414166" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "8010", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-07-29T14:24:34+02:00", "Published": "2015-07-29T14:04:24+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ett år efter branden i Västmanland", "Description": "Skogsbranden i Västmanland förra sommaren var den största skogsbranden Sverige drabbats av i modern tid. Ett stort antal utvärderingar har gjorts och sedan branden. Lärdomarna är många. Erfarenheterna ger samhället en möjlighet att vara bättre rustat och minska påverkan vid nästa kris.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/ett-ar-efter-branden-i-vastmanland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7992", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-07-25T13:58:08+02:00", "Published": "2015-07-25T13:45:34+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för mycket höga flöden i Jämtlands och Västernorrlands län", "Description": "SMHI utfärdade under lördagen en klass 2-varning för mycket höga flöden i små vattendrag i Jämtlands och Västernorrlands län.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/klass-2-varning-for-mycket-hoga-floden-i-jamtlands-och-vasternorrlands-lan/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7991", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-07-25T09:17:53+02:00", "Published": "2015-07-25T01:18:43+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Polisen: Sprängningarna i Malmö har högsta prioritet", "Description": "Malmö har under året utsatts för ett stort antal sprängningar, där bland annat handgranater använts. Under sommaren har utvecklingen eskalerat.\nPolisen i region Syd informerar om att händelserna i Malmö har högsta prioritet och att en stor resurs arbetar med situationen.", "SenderName": "Polisen i region Syd", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/polisen-region-syd-sprangningarna-i-malmo-har-hogsta-prioritet/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7990", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-09-01T14:12:04+02:00", "Published": "2015-07-23T17:00:43+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Utvärdering av MSB:s insatser vid ebolautbrottet i Västafrika", "Description": "Under 2014 drabbades Västafrika av ett omfattande utbrott av ebola. I oktober förra året fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att genomföra insatser i området. Nu har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en utvärdering av insatsen på uppdrag av MSB. ", "SenderName": "FOI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/utvardering-av-msbs-insatser-vid-ebolautbrottet-i-vastafrika/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7977", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-07-17T22:15:14+02:00", "Published": "2015-07-17T21:57:08+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Aten om bränderna i Grekland", "Description": "Med anledning av de pågående skogsbränderna i södra Grekland uppmanar ambassaden svenskar i landet att följa anvsiningar från lokala myndigheter.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Aten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/sveriges-ambassad-i-aten-om-branderna-i-grekland/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7976", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-07-16T13:59:33+02:00", "Published": "2015-07-16T13:35:30+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Tokyo om tyfonen Nangka", "Description": "Tyfonen Nangka beräknas nå delar av södra Japan under torsdagen den 16 juli, skriver Sveriges ambassad i Tokyo.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Tokyo", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/sveriges-ambassad-i-tokyo/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7974", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-07-10T22:39:21+02:00", "Published": "2015-07-10T22:23:22+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD avråder från alla icke nödvändiga resor till Tunisien", "Description": "Utrikesdepartementet utökade på fredagen sin avrådan till att gälla alla icke nödvändiga resor till Tunisien, på grund av det nuvarande säkerhetsläget.", "SenderName": "Utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/ud-avrader-fran-icke-nodvandiga-resor-till-tunisien/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7972", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-07-10T10:16:02+02:00", "Published": "2015-07-10T09:57:44+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Generalkonsulatet i Shanghai om tyfonen Chan-Hom", "Description": "Tyfonen Chan-Hom nådde Zhejian och Shanghai under fredagen. ", "SenderName": "Generalkonsulatet i Shanghai", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/generalkonsultatet-i-shanghai-om-tyfonen-chan-hom/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kina", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "103.883616289189,36.5550685351769" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7969", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-07-08T10:53:44+02:00", "Published": "2015-07-08T10:14:44+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Livsmedelsverket om salmonellautbrottet i Sverige", "Description": "Salmonellabakterier har hittats i två kryddblandningar. Enligt Livsmedelsverket kan kryddorna vara orsaken till det salmonellautbrott som pågår i Sverige men ytterligare provtagning görs.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juli1/livsmedelsverket-om-salmonellautbrottet-i-sverige/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7944", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-06-29T11:18:10+02:00", "Published": "2015-06-29T10:57:33+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om händelserna i Grekland", "Description": "Sveriges ambassad i Aten betonar vikten för turister att ha med sig olika betalningsmedel när de reser i landet. Det kan vara svårt att växla till sig kontanter på plats i Grekland eller att ta ut i bankomat. Kortbetalningar är inte alltid möjliga.", "SenderName": "UD, Sveriges ambassad i Grekland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juni/sveriges-ambassad-om-handelserna-i-grekland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Grekland", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "22.7198134470951,39.066715899714" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7942", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-06-26T15:54:30+02:00", "Published": "2015-06-26T15:48:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om händelserna i Tunisien", "Description": "Ett antal människor har mist livet efter skottlossning på en turistort utanför staden Sousse i Tunisien. Utrikesdepartementet uppmanar svenskar i området att hålla sig inomhus och att hålla sig informerade om händelseutvecklingen.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Tunisien, UD", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juni/sveriges-ambassad-om-handelserna-i-tunisien/", "Area": [ { "AreaDesc": "Tunisien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "9.53471612069584,34.1729390368824" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7941", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-06-24T21:13:47+02:00", "Published": "2015-06-24T21:02:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Troligen koliforma bakterier i vattnet i Everöd", "Description": "På onsdagskvällen kom det första, preliminära provsvaret på vattnet i Everödstrakten i Kristianstad. Det visade att vattnet innehöll koliforma bakterier över de tillåtna nivåerna. Det kan vara därför omkring 400 personer har blivit magsjuka i Everöd och Östra Sönnarslöv.", "SenderName": "Kristianstads kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juni/troligen-koliforma-bakterier-i-vattnet-i-everod/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Kristianstad", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.15,56.033333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7940", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-06-23T18:42:25+02:00", "Published": "2015-06-23T18:38:18+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Boende i Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd ska koka kranvattnet", "Description": "Kristianstads kommun gick på tisdagskvällen ut med ett viktigt meddelande till allmänheten där de uppmanar boende i Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd att koka det kommunala dricksvattnet. Misstankar finns om förorening i dricksvattnet.", "SenderName": "Kristianstads kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juni/vattnet-ska-kokas/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Kristianstad", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "14.15,56.033333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7915", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-06-07T23:01:02+02:00", "Published": "2015-06-07T22:51:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Kustbevakningen om räddningsinsatsen i Medelhavet", "Description": "Under söndagen genomförde Kustbevakningen en räddningsinsats för att undsätta migranter i Medelhavet, nordost om Tripoli. Sammanlagt togs 262 personer ombord på Kustbevakningens fartyg Poseidon. Migranterna kommer att föras vidare till Italien.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juni/kustbevakningen-om-raddningsinsatsen-i-medelhavet/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7913", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-06-07T12:47:55+02:00", "Published": "2015-06-07T12:40:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Ankara om risk för oroligheter i samband med valet", "Description": "Sveriges ambassad i Ankara uppger att parlamentsvalet i Turkiet den 7 juni kan leda till demonstrationer och möjligen risk för att våldsamheter utbryter. Beroende på valresultatet kan våldshandlingar förekomma även efter valet. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/juni/sveriges-ambassad-i-ankara-om-risk-for-oroligheter-i-samband-med-valet-i-turkiet/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7891", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-05-28T13:03:00+02:00", "Published": "2015-05-28T12:24:11+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Råd om falska e-postmeddelanden med skadlig kod", "Description": "Med anledning av de falska e-postmeddelanden som är i omlopp råder Cert.se på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att inte öppna okända e-postbilagor. ", "SenderName": "Skatteverket, CERT.se, Polisen, MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/maj/om-falska-e-postmeddelanden-med-skadlig-kod/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7886", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-05-27T14:53:32+02:00", "Published": "2015-05-27T14:42:12+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Test av Viktigt meddelande till allmänheten", "Description": "Under eftermiddagen testar Krisinformation.se\nen ny metod för att föra över Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, direkt från Sveriges radio till Krisinformation.se.", "SenderName": "Krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/maj/test-av-viktigt-meddelande-till-allmamheten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7883", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-05-21T10:40:43+02:00", "Published": "2015-05-21T10:12:22+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Information om tuberkulos", "Description": "Det är just nu ett ökat intresse kring tuberkulos i medierna och i sociala medier. Tuberkulos, TBC, är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. I Sverige rapporteras ungefär 650 fall per år och det behandlas med läkemedel. Här hittar du länkar för dig som vill veta mer om sjukdomen. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/maj/information-om-tbc/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7874", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-05-13T22:05:07+02:00", "Published": "2015-05-13T21:46:47+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Mycket höga vattenflöden i nordöstra Norrland", "Description": "Snösmältning i samband med regn gör att flödena i vattendrag i delar av nordöstra Norrland är höga eller mycket höga. ", "SenderName": "SMHI, Länsstyrelsen Norrbotten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/maj/hoga-vattenfloden-i-nordostra-norrland/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7872", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-05-12T11:44:53+02:00", "Published": "2015-05-12T11:30:20+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ny jordbävning i Nepal", "Description": "Den 12 maj inträffade ett nytt kraftigt jordskalv i Nepal, som följdes av flera kraftiga efterskalv. Epicentrum låg ca 75 km väster om huvudstaden Katmandu, nära Mount Everest. Svenskar som befinner sig i Nepal uppmanas att kontakta sina anhöriga, hålla sig uppdaterad om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Indien", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/maj/ny-jordbavning-i-nepal/", "Area": [ { "AreaDesc": "Nepal", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "84.0131736769253,28.2394400190494" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7861", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-05-11T12:47:48+02:00", "Published": "2015-05-11T12:30:36+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Livsmedelsverket om norovirus i hallon", "Description": "Frysta importerade hallon ska kokas i en minut innan de äts. Det rådet ger Livsmedelsverket. Nyligen orsakade importerade hallon matförgiftningar inom äldreomsorgen i Ljungby kommun.", "SenderName": "Livsmedelsverket, Ljungby kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/maj/livsmedlesverket-om-norovirus-i-hallon/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Ljungby", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "13.933333,56.833333" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7831", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-05-02T07:33:13+02:00", "Published": "2015-05-02T07:18:19+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Brand i Helsingborg - boende uppmanades hålla sig inomhus", "Description": "Boende i Påarp med omnejd uppmanades på lördagen att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Detta på grund av rökutveckling från en brand i en industrilokal i Långeberga industriområde i Helsingborg.", "SenderName": "SOS Alarm SR P4", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/maj/brand-i-helsingborg---boende-uppmanas-halla-sig-inomhus/", "Area": [ { "AreaDesc": "Helsingborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "12.716667,56.05" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7827", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-04-29T09:13:06+02:00", "Published": "2015-04-29T09:02:16+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Svensk insats på plats i Nepal", "Description": "Den svenska insatspersonalen landade i Nepals huvudstad Katmandu på onsdagsmorgonen, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/april/svensk-insats-pa-plats-i-nepal/", "Area": [ { "AreaDesc": "Nepal", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "84.0131736769253,28.2394400190494" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7819", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-04-27T13:44:32+02:00", "Published": "2015-04-27T13:33:53+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB: Ny inriktning för svensk insats till Nepal", "Description": "Den svenska insatsen för de jordbävningsdrabbade i Nepal ändrar inriktning. Detta sedan regeringen i Nepal meddelat att behovet av sök- och räddningsteam är fyllt.", "SenderName": "Myndighet för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/april/msb-ny-inriktning-for-svensk-insats-till-nepal/", "Area": [ { "AreaDesc": "Nepal", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "84.0131736769253,28.2394400190494" } ] }, { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7814", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-04-26T18:21:09+02:00", "Published": "2015-04-26T18:06:19+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD avråder från resor till Nepal", "Description": "Med anledning av naturkatastrofen i Nepal avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till hela landet.\n", "SenderName": "Utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/april/ud-avrader-fran-resor-till-nepal/", "Area": [ { "AreaDesc": "Nepal", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "84.0131736769253,28.2394400190494" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7806", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-04-26T10:16:30+02:00", "Published": "2015-04-26T09:57:42+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sverige skickar sök- och räddningsstyrka till Nepal", "Description": "Sverige skickar en sök- och räddningsstyrka till Nepal, som drabbats av kraftiga jordbävningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har erbjudit en stor sök- och räddningsstyrka bestående av 76 personer och hundar. Planet med räddningsstyrkan planeras att lyfta från Sverige under måndagen .", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/april/sverige-skickar-sok-och-raddningsstyrka-till-nepal/", "Area": [ { "AreaDesc": "Nepal", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "84.0131736769253,28.2394400190494" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7805", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-04-25T11:50:45+02:00", "Published": "2015-04-25T11:44:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Jordbävning i Nepal", "Description": "En större jordbävning inträffade på lördagsmorgonen i Nepal. Skalvet uppges ha haft en magnitud på 7,8 och orsakat stor förödelse, främst i huvudstaden Katmandu.\n", "SenderName": "Sveriges ambassad i New Dehli, Global Disaster Alert and Coordination System, Svenska nationella seismiska nätet, Utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/april/jordbavning-i-nepal/", "Area": [ { "AreaDesc": "Nepal", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "84.0131736769253,28.2394400190494" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7780", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-04-18T19:00:12+02:00", "Published": "2015-04-18T18:57:03+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om oroligheter i Sydafrika", "Description": "De senaste veckorna har våldsamheter brutit ut i flera orter i regionen Kwa-Zulu Natal i Sydafrika. Oroligheter och våldsamheter har också drabbat delar av Johannesburg. ", "SenderName": "Sveriges ambassad i Sydafrika", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/april/sveriges-ambassad-om-oroligheter-i-sydafrika/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sydafrika", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "25.0480138798617,-28.9470332599791" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7693", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-04-12T19:37:04+02:00", "Published": "2015-04-12T19:19:37+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Skogsbrand söder om Västervik", "Description": "Under söndagen startade en skogsbrand norr om Böljerum, en mil söder om Västervik. ", "SenderName": "Västerviks kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/april/skogsbrand-vastervik/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Västervik", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "16.633333,57.75" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7679", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-04-10T10:49:41+02:00", "Published": "2015-04-10T10:31:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SOS Alarm om störning på 112", "Description": "Under kvällen den 9 april var det svårt att komma fram på nödnumret 112 i stora delar av landet. Orsaken var ett tekniskt fel.\n ", "SenderName": "SOS Alarm", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/april/sos-alarm-om-storningarna-pa-112/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7676", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-04-07T12:41:24+02:00", "Published": "2015-04-07T11:27:19+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Världshälsodagen: Så undviker du att bli sjuk av maten", "Description": "Varje år dör över två miljoner människor av smitta via livsmedel och dricksvatten. Varje år drabbas tusentals svenskar av matförgiftning. Världshälsodagen den 7 april har i år temat säker mat. \n", "SenderName": "Livsmedelsverket, WHO", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/april/livsmedelsverket-sa-undviker-du-att-bli-sjuk-av-maten/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7592", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-03-24T13:55:15+01:00", "Published": "2015-03-24T13:29:25+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Informationsnummer med anledning av flygolyckan i franska Alperna", "Description": "Med anledning av flygolyckan i franska Alperna den 24 mars öppnade Düsseldorfs flygplats och Germanwings informationsnummer för oroliga och anhöriga. ", "SenderName": "GermanWings, UD, Lufthansa, Dûsseldorfs flygplats", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/mars/flygolycka-i-franska-alperna/", "Area": [ { "AreaDesc": "Tyskland", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "10.2884850927429,51.1337226904078" } ] }, { "AreaDesc": "Spanien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-3.61702060238737,40.3486561062267" } ] }, { "AreaDesc": "Frankrike", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "2.644522,46.072223" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7547", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-03-19T13:21:29+01:00", "Published": "2015-03-19T13:05:01+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen erbjuder krisstöd", "Description": "Krisstödjare finns på Medborgarkontoret och Idépunkten för de som behöver stöd efter onsdagens skjutningar på Vårväderstorget i Göteborg. Krisstödjarna är på plats fram till klockan 20.00 torsdagen den 19 mars. Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen har också krisstödjare tillgänglig.", "SenderName": "Göteborgs Stad", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/mars/stod-efter-skjutningen-pa-restaurang-i-goteborg/", "Area": [ { "AreaDesc": "Göteborg", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "11.933333,57.7" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7536", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-03-18T15:10:29+01:00", "Published": "2015-03-18T15:07:07+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Krisinformation.se får ny webbplats", "Description": "Svenska myndigheters gemensamma sajt för krisinformation, Krisinformation.se, har i dagarna fått en ny webbplats. Den nya sidan är betydligt mer flexibel än den gamla och är responsiv, vilket betyder att den fungerar lika bra oavsett om man läser den på dator, mobil eller platta.", "SenderName": "Krisinformation.se", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/mars/krisinformation.se-far-ny-webbplats/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7480", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-03-15T13:42:22+01:00", "Published": "2015-03-15T13:37:44+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om tropiska cyklonen Pam", "Description": "Uppdatering 16 mars 09.00: Sveriges ambassad i Nya Zeeland uppmanar svenskar som befinner sig i området att iaktta största försiktighet och att följa händelseutvecklingen. ", "SenderName": "Sveriges ambassad i Canberra", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/mars/sveriges-ambassad-om-tropiska-cyklonen-pam/", "Area": [ { "AreaDesc": "Vanuatu", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "167.073751268227,-15.542677057555" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7305", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-03-06T15:29:44+01:00", "Published": "2015-03-06T15:21:53+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Utredning av skogsbranden i Västmanland klar", "Description": " Fredagen den 6 mars lämnade regeringens utredare Aud Sjökvist över den stora utredningen av skogsbranden i Västmanlands län 2014 till Justitiedepartementet.", "SenderName": "Justitiedepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/mars/utredning-av-skogsbranden-i-vastmanland-klar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] }, { "AreaDesc": "Västmanlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.1638044837824,59.7474516513716" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7285", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-03-03T17:03:00+01:00", "Published": "2015-03-03T16:57:43+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Chile om vulkanutbrottet", "Description": "Vulkanen Villarrica i södra Chile, nära turistorten Pucón, har fått ett utbrott. Lokala myndigheter har evakuerat boende nära vulkanen och har en höjd larmberedskap.", "SenderName": "Sveriges ambassad i Chile", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/mars/sveriges-ambassad-i-chile-om-vulkanutbrottet/", "Area": [ { "AreaDesc": "Chile", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "-71.5206439451643,-39.0470143099485" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7177", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-02-23T16:47:25+01:00", "Published": "2015-02-23T12:32:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Post- och telestyrelsen om telestörningar", "Description": "Under måndagen rådde stora störningar i telefonin i Sverige, enligt Post- och telestyrelsen, PTS. Enligt SOS Alarm kunde det vara svårt att nå larmnumret 112.", "SenderName": "Post- och telestyrelsen, MSB, SOS Alarm", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/februari/post--och-telestyrelsen-om-telestorningar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "7014", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-02-17T09:42:04+01:00", "Published": "2015-02-16T11:35:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Säkerhetspolisen om händelserna i Köpenhamn", "Description": "I lördags skedde två attentat i Köpenhamn, ett mot en kulturlokal och ett mot en synagoga. Svenska Säkerhetspolisen samarbetar med de nordiska ländernas säkerhetstjänster och undersöker nu hur händelserna kan påverka oss i Sverige. ", "SenderName": "säkerhetspolisen, rigspolitiet, dema", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/februari/sakerhetspolisen-om-handelserna-i-kopenhamn/", "Area": [ { "AreaDesc": "Danmark", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "9.87637293767504,56.0639344617946" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "6772", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-02-11T14:32:52+01:00", "Published": "2015-02-11T14:31:42+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Nödnumret 112 uppmärksammas i Europa", "Description": "Den 11 februari varje år uppmärksammas EU:s gemensamma nödnummer 112. Syftet är att öka kännedomen om telefonnumret och att det används i hela Europa.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/februari/nodnumret-112-uppmarksammas-i-europa/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "6684", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-02-09T15:30:05+01:00", "Published": "2015-02-09T15:28:43+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stora störningar på Arbetsförmedlingens webbplats", "Description": "Under helgen och i början av veckan blev Arbetsförmedlingen utsatta för en så kallad överbelastningsattack. Enligt Telia var den kraftfull och medförde att Arbetsförmedlingens webbplats bara fungerade sporadiskt. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/februari/stora-storningar-pa-arbetsformedlingens-webbplats/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "6596", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-02-09T09:29:42+01:00", "Published": "2015-02-07T13:30:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheter om väderläget i norra Sverige", "Description": "SMHI utfärdade en klass 2-varning för storm under lördagen i södra Lapplandsfjällen, norra Lapplandsfjällen, Västerbottens läns inland och Norrbottens läns inland. Trafikverket varnade även för svåra väderförhållanden i Jämtland och Härjedalsfjällen med stor påverkan på både väg och järnväg.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/februari/myndigheter-om-vaderlaget-i-norra-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Jämtlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.3120756370727,63.2577271060803" } ] }, { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "6595", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-02-06T15:16:33+01:00", "Published": "2015-02-06T15:15:07+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för storm i Lapplandsfjällen", "Description": "SMHI utfärdade under fredagen den 6 februari klass 2-varningar för storm i södra Lapplandsfjällen (Västerbotten) och i norra Lapplandsfjällen (Norrbotten).", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/februari/smhi-varnar-for-storm-i-lapplandsfjallen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norge", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "15.4681261227262,69.1568563971329" } ] }, { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Västerbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.1865376130758,64.7640174021215" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "6186", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-02-03T11:30:59+01:00", "Published": "2015-02-02T13:30:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Hesa Fredrik i din mobiltelefon", "Description": "Nu är det möjligt att få varningen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, till din mobiltelefon. Tidigare har varningen skickats via radio, TV och utomhusljudsignalen Hesa Fredrik.", "SenderName": "SOS alarm", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/februari/hesa-fredrik-i-din-mobiltelefon/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "6037", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-01-27T15:22:57+01:00", "Published": "2015-01-26T18:00:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Konsulatet i New York om stormvarning i nordöstra USA", "Description": "En varning för snöstorm har i dag utfärdats för stora delar av nordöstra USA, inklusive New York City. Sveriges generalkonsulat i New York uppmanar svenska medborgare i området att följa media och myndigheter.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/januari/konsulatet-i-new-york-om-stormvarning-i-nordostra-usa/", "Area": [ { "AreaDesc": "USA", "Type": "Country", "Polygon": [ { "Polygons": "-112.599438377327,45.7056295354031" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1697", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-01-13T09:53:52+01:00", "Published": "2015-01-11T00:00:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stormen Egon orsakade stora störningar", "Description": "På lördagskvällen och natt mot söndag orsakade stormen Egon stora störningar i framför allt Götaland.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/januari/stormen-egon-orsakade-stora-storningar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] }, { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1694", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-01-12T17:09:06+01:00", "Published": "2015-01-10T13:30:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för storm och snö i stora delar av landet", "Description": "Under lördag och natt till söndag varnar SMHI för stormbyar i hela Götaland och delar av Svealand. I Gävleborgs län samt Dalarna utom Dalafjällen finns också en klass 2-varning för stora snömängder utfärdad.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/januari/ny-sida/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Jönköpings län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.4078392636927,57.5329752646767" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1693", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-01-12T17:04:44+01:00", "Published": "2015-01-10T07:30:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI utökar klass 2-varning", "Description": "Under lördagen utökade SMHI den klass 2-varning för stormbyar som utfärdades på fredagen. Utöver Gotland, Öland, Hallands län och Skåne län (utom Österlen) gäller varningen nu också Bohuslän och Skagerack.", "SenderName": "SMHI, Länsstyrelsen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/januari/smhi-utokar-klass-2-varning/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1633", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-01-09T12:38:32+01:00", "Published": "2015-01-09T12:35:05+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stormbyar i södra Sverige", "Description": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormbyar i Skåne län utom Österlen, Hallands län, Gotlands län och på Öland i Kalmar län.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/januari/smhi-varnar-for-stormbyar-i-sodra-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Västernorrlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "17.4746156872365,63.0331399333598" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1539", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-01-07T15:45:26+01:00", "Published": "2015-01-07T15:42:41+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheterna om sköterska som undersöks för Ebola", "Description": "Uppdatering 8/1: Den sköterska som flögs hem från Sierra Leone söndag den 4 januari transporterades under onsdag den 7 januari från Skånes universitetssjukhus till högisoleringsenheten Linköping. Detta sedan sköterskan visat symptom som kunde tyda på ebolasmitta.", "SenderName": "Region Skåne", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/januari/myndigheterna-om-skoterska-som-undersoks-for-ebola/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1538", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-01-07T15:40:05+01:00", "Published": "2015-01-05T17:00:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB om svensk sköterska som undersöks för Ebola", "Description": "Uppdatering 5/1. Den sköterska som i söndags flögs hem till Sverige från Sierra Leone sedan hon kanske hade utsatts för ebolavirus lämnade redan i natt universitetssjukhuset i Lund. Sköterskan kommer kontinuerligt att följas upp av sjukvården. ", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/januari/msb-om-svensk-skoterska-som-undersoks-for-ebola/", "Area": [ { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1537", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-01-07T15:36:35+01:00", "Published": "2015-01-01T21:30:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Trafikverket om stormen i sydsverige", "Description": "", "SenderName": "Trafikverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/januari/trafikverket-om-stormen-i-sydsverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Blekinge län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "15.3358001086179,56.1180511501082" } ] }, { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1534", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2015-01-07T15:28:58+01:00", "Published": "2015-01-01T10:30:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stormbyar i delar av södra Sverige", "Description": "Uppdaterad fredagen 2/1: SMHI har utfärdat en klass 2-varning för kusten i Hallands län, Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg samt Öland och Gotland. I övriga Sydsverige är en klass 1-varning utfärdad. Varningarna gäller för fredagen. ", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/januari/smhi-varnar-for-stormbyar-i-delar-av-sodra-sverige/", "Area": [ { "AreaDesc": "Gotlands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "18.6877629071764,57.6148343532392" } ] }, { "AreaDesc": "Hallands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.6015644088259,56.9792904944626" } ] }, { "AreaDesc": "Kalmar län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "16.4380172241515,57.1227021283545" } ] }, { "AreaDesc": "Skåne län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "13.5339954630322,55.8614466949293" } ] }, { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1512", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-12-26T20:59:55+01:00", "Published": "2014-12-26T20:53:53+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad i Malaysia om omfattande översvämningar ", "Description": "Malaysia har drabbats av översvämningar i stora delar av landet. Sveriges ambassad uppmanar resenärer att iaktta största försiktighet vid resor i landet. ", "SenderName": "Sveriges ambassad i Malaysia", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/december/sveriges-ambassad-i-malaysia-om-omfattande-oversvamningar/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1511", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-12-26T10:37:52+01:00", "Published": "2014-12-26T10:35:20+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tio år sedan flodvågskatastrofen", "Description": "På annandagen den 26 december har det gått tio år sedan tsunamin orsakade stor förödelse i delar av Sydostasien. Till minne av händelsen hålls ceremonier i Uppsala domkyrka och i Khao Lak i Thailand.\n", "SenderName": "Utrikesdepartementet, Svenska Kyrkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Regeringen, Sida", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/december/tio-ar-sedan-flodvagskatastrofen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1503", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-12-17T16:06:08+01:00", "Published": "2014-12-17T16:00:24+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB: Så har krishanteringen utvecklats sedan tsunamin", "Description": "Den 26 december har det gått tio år sedan en tsunami orsakade stor katastrof i bland annat Indonesien, Sri Lanka, Thailand och Indien. Omkring 250 000 personer miste livet och över 5 miljoner blev hemlösa eller tvingades fly.\n \n", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/december/msb-sa-har-krishanteringen-utvecklats-sedan-tsunamin/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1481", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-12-12T23:07:09+01:00", "Published": "2014-12-12T23:05:45+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Trafikverket om stormen Alexander", "Description": "Under kvällen den 12 december väntas en kraftig storm dra in över södra Sverige. Trafikverket ställer in tåg och sänker hastigheten på vissa sträckor.", "SenderName": "Trafikverket, SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/december/trafikverket-om-stormen-alexander/", "Area": [ { "AreaDesc": "Västra Götalands län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "12.5683270324139,58.2996085483095" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1480", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-12-11T17:07:53+01:00", "Published": "2014-12-11T17:04:55+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stormbyar", "Description": "Uppdatering fredag 12/12 kl 18.10: SMHI har utfärdat klass 2-varningar för stormbyar i Skåne län samt för Gotland och Öland. Varningarna gäller från och med fredag kväll.\n \n", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/december/smhi-varnar-for-stormbyar/", "Area": [ { "AreaDesc": "Kronobergs län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "14.5716048196925,56.794184550435" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1438", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-12-12T10:35:11+01:00", "Published": "2014-12-08T16:40:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ceremonier till minne av flodvågskatastrofen", "Description": "På annandag jul, 26 december, är det tio år sedan flodvågskatastrofen drabbade delar av Sydostasien. Till minne av denna händelse hålls ceremonier i Uppsala domkyrka och i Khao Lak i Thailand", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/december/ceremonier-till-minne-av-flodvagskatastrofen/", "Area": [ { "AreaDesc": "Thailand", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "101.006133546261,15.0169749914165" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1439", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-12-09T12:47:46+01:00", "Published": "2014-12-06T14:43:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om orkanen Hagupit i Filippinerna", "Description": "Svenska ambassaden i Bangkok informerar om orkanen Hagupit som drar in över östra Filippinerna under lördagen och söndagsmorgonen.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/december/ud-om-orkanen-hagupit-i-filippinerna/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1424", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-12-04T14:20:38+01:00", "Published": "2014-12-04T14:14:18+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Tranemo kommun upprättar krisstöd efter bussolycka", "Description": "På torsdagsmorgonen körde en buss med 58 passagerare av vägen mellan Kroksjön och Mossebo i Tranemo kommun. I Tranemo Församlingshem, nedre våningen, fanns krisstöd på plats från klockan 13.00 på torsdagen. ", "SenderName": "Tranemo kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/december/tranemo-kommun-upprattar-krisstod-efter-bussolycka/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1089", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-11-19T14:40:33+01:00", "Published": "2014-11-19T14:35:34+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Jordbruksverket höjer skyddsnivån mot fågelinfluensa", "Description": "Jordbruksverket har bestämt sig för att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa för fåglar i Sverige. Det betyder bland annat att fåglar ska hållas inomhus. Beslutet är en förebyggande åtgärd och beror på att fågelinfluensa har hittats i Tyskland och Holland.", "SenderName": "Jordbruksverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/november/jordbruksverket-hojer-skyddsnivan-mot-fagelinfluensa/", "Area": [ { "AreaDesc": "Sverige", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "16.596265846848,62.8114849680804" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "1021", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-11-18T10:44:33+01:00", "Published": "2014-11-18T10:43:17+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om jordbävningen i Indonesien", "Description": "Under förmiddagen 15 november ägde en jordbävning på omkring 7.0 på Richterskalan rum i havet utanför ögruppen Moluckerna i Indonesien och en tsunamivarning utfärdades. De tsunamivågor som på förmiddagen nådde land har orsakat strömavbrott och skador på byggnader, men inga personskador har rapporterats.", "SenderName": "", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/november/ny-sida/", "Area": [ { "AreaDesc": "Indonesien", "Type": "Sovereign country", "Polygon": [ { "Polygons": "117.423407562274,-2.22173793652054" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "692", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-11-04T10:58:21+01:00", "Published": "2014-11-04T10:56:58+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för stora snömängder i delar av Norrland", "Description": "SMHI utfärdade på måndagen en klass 2-varning för stora snömängder i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.\n", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/november/smhi-varnar-for-stora-snomangder/", "Area": [ { "AreaDesc": "Norrbottens län", "Type": "County", "Polygon": [ { "Polygons": "20.2481178645446,66.8633839653276" } ] }, { "AreaDesc": "Kiruna", "Type": "Municipality", "Polygon": [ { "Polygons": "20.222778,67.854722" } ] } ] } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "222", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:36:25+01:00", "Published": "2014-10-29T09:30:00+01:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Kriseinfo.no om omfattande översvämningar i Norge ", "Description": "Kraftiga regn har medfört omfattande översvämningar på flera håll i västra Norge. Flera hus har spolats bort och över hundra personer har evakuerats. ", "SenderName": "Kriseinfo.no", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/kriseinfo.no-om-omfattande-oversvamningar-i-norge-ny-sida/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "221", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:34:44+01:00", "Published": "2014-10-24T11:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI varnar för mycket höga flöden i Värmland och i delar av Västra Götaland ", "Description": "SMHI har utfärdat en vädervarning klass 2 för mycket höga flöden i Värmlands län och i delar av västra Götalands län. Stora regnmängder de senaste dagarna har gjort att flödena har stigit snabbt i flera vattendrag. I Västsverige orsakade det kraftiga regnet under lördagen problem i trafiken längs Bohusbanan, E6:an och ett flertal mindre vägar.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/smhi-varnar-for-mycket-hoga-floden-i-varmland-och-i-delar-av-vastra-gotaland/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "192", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-22T13:24:37+02:00", "Published": "2014-10-19T19:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Stockholms läns landsting om misstänkt fall av ebola", "Description": "Uppdaterad 20/10: Den person som på söndagen ankom till Arlanda flygplats och sedan har utretts och vårdats vid Karolinska Universitetssjukhuset är inte smittad av ebola visar provsvar.", "SenderName": "Stockholms läns landsting", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/socst-om/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "220", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:31:58+01:00", "Published": "2014-10-17T16:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "WHO om utbrottet av ebola i Senegal och Nigeria ", "Description": "Uppdaterad 20/10: Även Nigeria är nu fritt från ebola, meddelar WHO. Utbrottet av ebola i Senegal är nu över meddelade Världshälsoorganisationen WHO på fredagen. En patient sjuk i ebola konstaterades i Senegal den 28 augusti och landet har sedan dess arbetat med vård och att hindra smittspridning. ", "SenderName": "Världshälsoorganisationen", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/who-om-utbrottet-av-ebola-i-senegal-och-nigeria/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "219", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:30:11+01:00", "Published": "2014-10-17T14:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB söker personal till hjälpinsatser i Västafrika", "Description": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför på uppdrag av regeringen hjälpinsatser i några av de länder som har drabbats hårt av ebola.", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/msb-soker-personal-till-hjalpinsatser-i-vastafrika/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "218", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:28:04+01:00", "Published": "2014-10-17T10:45:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Länsstyrelsen om översvämningar i Västra Götaland", "Description": "I delar av Västra Götaland har stora regnmängder orsakat översvämningar och trafikproblem. ", "SenderName": "Länsstyrelsen Västra Götaland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/lansstyrelsen-om-oversvamningar-i-vastra-gotaland/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "217", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:16:24+01:00", "Published": "2014-10-16T12:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Regeringen: Utökat stöd mot ebola", "Description": "Regeringen beslutade under torsdagen att bidra med ytterligare 100 miljoner till humanitärt stöd mot ebola-epidemin i Västafrika. Beslutet är ett svar på FN:s begäran om mer resurser och personal.", "SenderName": "Regeringen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/regeringen-utokat-stod-mot-ebola/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "216", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:14:33+01:00", "Published": "2014-10-13T13:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheterna om stoppat parti nötkött från Slovakien", "Description": "Femhundra kilo nötkött ska förstöras som en säkerhetsåtgärd efter att mjältbrand har upptäckts på den gård köttet kommer från. Köttet är från djur uppfödda i Slovakien och slaktade i Polen, uppger Livsmedelsverket. ", "SenderName": "Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/myndigheterna-om-stoppat-parti-notkott-fran-slovakien/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "171", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-15T08:37:01+02:00", "Published": "2014-10-09T16:45:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Nya svenska insatser mot ebola", "Description": "Behovet av internationella stöd- och hjälpinsatser är stort i den region i Västafrika som sedan i våras drabbats hårt av ebolautbrott. Även Sverige bidrar i detta hjälparbete och i dag beslutade regeringen att öka insatserna. \n", "SenderName": "Regeringen, Socialstyrelsen, Försvarsmakten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/insaten/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "173", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-15T08:38:29+02:00", "Published": "2014-10-08T16:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Folkhälsomyndigheten: Låg risk för smittspridning av ebola i Sverige", "Description": "Enligt spanska hälsomyndigheter har en person smittats av ebola i Spanien. Personen ingick i en grupp som vårdade personer som fått ebola när de arbetat i Sierra Leone och Liberia. Det är fortfarande mycket låg risk för smittspridning av ebola i Sverige.\n", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/fhm/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "175", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-15T08:43:12+02:00", "Published": "2014-10-08T15:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB skickar hjälpinsats till Liberia", "Description": "Uppdaterad 10/10: Liberia är ett av de länder som drabbats hårdast av ebola och behovet av internationell hjälp är stort. MSB skickar åtta personer i en hjälpinsats till landet. MSB:s team kommer inte att ta hand om ebolasmittade på plats utan stödja internationell personal som utför det arbetet. \n", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/msb/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "176", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-15T08:44:30+02:00", "Published": "2014-10-07T13:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD om fall av ebola i Spanien", "Description": "Det första fallet av en person smittad av ebola utanför Afrika har konstaterats i Spanien, uppger spanska hälsomyndigheterna. Risken för smittspridning i Europa och Sverige är fortfarande liten. Sveriges ambassad i Spanien uppdaterar löpande rekommendationerna från spanska hälsomyndigheter på sin hemsida.\n", "SenderName": "Sveriges ambassad i Madrid", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/spanien/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "215", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:06:12+01:00", "Published": "2014-10-07T11:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Livsmedelsverket om kartläggning av brandsläckningsmedel i dricksvatten", "Description": "Perfluorerade alkylsyror, PFAA, finns i drygt en tredjedel av de vattentäkter som Sveriges befolkning får sitt dricksvatten ifrån. Men halterna i ytvattnet är så låga att de inte innebär någon hälsorisk. Det visar en kartläggning som Sveriges kommuner har gjort, skriver Livsmedelsverket. ", "SenderName": "Livsmedelsverket", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/livsmedelsverket-om-kartlaggning-av-brandslackningsmedel-i-dricksvatten/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "214", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:04:24+01:00", "Published": "2014-10-02T10:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Svenska myndigheter om ebola", "Description": "Enligt amerikanska smittskyddsinstitutet CDC har ett fall av ebola bekräftats i USA. Patienten har blivit smittad i Liberia och sedan rest till Texas i USA. För Sveriges del innebär det konstaterade ebolafallet i USA inga förändrade rutiner. ", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten, UD", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/svenska-myndigheter-om-ebola/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "213", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:01:51+01:00", "Published": "2014-10-01T15:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB om informationssäkerhetsmånaden", "Description": "Den 1 oktober startar Europeiska informationssäkerhetsmånaden, en kampanj inom EU, som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om informationssäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen. ", "SenderName": "MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/oktober/msb-om-informationssakerhetsmanaden/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "212", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T17:59:11+01:00", "Published": "2014-09-21T19:40:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "UD: Iaktta försiktighet efter explosion i Kairo ", "Description": "En explosion skedde nära Utrikesdepartmentet i Kairo under söndagen. Därför uppmanade Sveriges ambassad svenskar i området att iaktta försiktighet och undvika onödiga förflyttningar.", "SenderName": "Utrikesdepartementet", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/september/ud-iaktta-forsiktighet-efter-explosion-i-kairo-ny-sida/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "211", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T17:56:13+01:00", "Published": "2014-09-12T15:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "MSB om svaveldimman i Västerbotten", "Description": "På onsdagen svepte en gråaktig dimma in över Västerbotten. Dimman förde med sig en lukt av svavel och kommer sannolikt från det isländska vulkansystemet Bardarbunga-Veidivötn som för närvarande har ett större utbrott där stora mängder gaser frigörs.", "SenderName": "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/september/msb-om-svaveldimman-i-vasterbottenny-sida/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "210", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T17:52:21+01:00", "Published": "2014-09-11T19:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Räddningsinsatsen efter skogsbranden i Västmanland avslutad", "Description": "På torsdagen avslutade räddningsledare Lars-Göran Uddholm räddningsinsatsen för skogsbranden i Västmanland. Det innebär att staten lämnar över ansvaret för marken och det fortsatta släckningsarbetet till skogsägarna själva. Brandområdet är dock fortfarande avspärrat för allmänheten. ", "SenderName": "Länsstyrelsen i Västmanland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/september/ny-sraddningsinsatsen-efter-skogsbranden-i-vastmanland-avslutadida/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "209", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T17:49:11+01:00", "Published": "2014-09-01T10:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Nu kan du få VMA via din fasta telefon", "Description": "SOS Alarm lanserar nu ett nytt system som gör det möjligt att skicka ut varningar, VMA, till fasta telefoner. Tjänsten är tänkt att komplettera larmning via larmsignalen \"Hesa Fredrik\" samt information i radio och tv. ", "SenderName": "SOS Alarm", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/september/nu-kan-du-fa-vma-via-din-fasta-telefonny-sida/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "224", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-29T18:41:24+01:00", "Published": "2014-08-31T23:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Myndigheterna om översvämningarna i Skåne ", "Description": "Uppdatering 2/9 10.30. Översvämningarna i sydvästra Skåne orsakar fortfarande trafikproblem. Här hittar du länkar till aktuell information. ", "SenderName": "Malmö stad, Trafikverket, Skånetrafiken", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/augusti/myndigheterna-om-oversvamningarna-i-skane/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "354", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-30T15:49:40+01:00", "Published": "2014-08-29T09:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Svenska myndigheter om vulkanutbrottet på Island ", "Description": "Ett mindre lavautbrott började natten till 29 augusti i ett vulkansystem norr om Vatnajökull. Reguljärflyg påverkas inte av utbrottet. Personer som vistas i närliggande områden uppmanas att ha sina mobiltelefoner laddade och vistas där det är täckning. Både isländska och svenska myndigheter följer utvecklingen. Här kan du läsa mer om utbrottet och samhällets beredskap. ", "SenderName": "UD, SNSN, LFV, Transportstyrelsen, MSB", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/augusti/svenska-myndigheter-om-vulkanutbrottet-pa-island/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "353", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-30T15:47:50+01:00", "Published": "2014-08-24T12:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI: klass 2-varning för mycket höga flöden i Värmland ", "Description": "SMHI varnar för mycket höga flöden i små vattendrag i Värmland och har utfärdat en klass 2-varning.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/augusti/smhi-klass-2-varning-for-mycket-hoga-floden-i-varmland1/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "352", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-30T15:46:08+01:00", "Published": "2014-08-23T18:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Sveriges ambassad om vulkanutbrottet på Island ", "Description": "Uppdatering 2014-08-24 09.20. De seismiska oroligheterna under Dyngjujökull i Vatnajökull har minskat, uppger Sveriges ambassad i Reykjavik. De som vistas i området uppmanas att ha sina mobiltelefoner laddade och vistas där det är täckning. Restriktionerna för flyg över området har tagits bort.", "SenderName": "Sveriges ambassad på Island", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/augusti/sveriges-ambassad-om-vulkanutbrottet-pa-island/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "351", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-30T15:44:11+01:00", "Published": "2014-08-23T12:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "SMHI: Klass 2-varning för mycket höga flöden i Halland", "Description": "SMHI varnar för mycket höga flöden i små vattendrag längs Hallandskusten mellan Varberg och Halmstad.", "SenderName": "SMHI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/augusti/smhi-klass-2-varning-for-mycket-hoga-floden-i-halland/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "350", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-30T15:42:10+01:00", "Published": "2014-08-22T21:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Läget har stabiliserats i de översvämningsdrabbade områdena ", "Description": "På fredagen kom rapporter om att läget har stabiliserats i de översvämningsdrabbade områdena. Flera vägar och järnvägssträckor är dock fortfarande avstängda.", "SenderName": "Halmstads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Kristinehamns kommun", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/augusti/laget-har-stabiliserats-i-de-oversvamningsdrabbade-omradena/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "349", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-30T15:40:04+01:00", "Published": "2014-08-22T14:30:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Ökad risk för ras och skred efter kraftiga regnfall ", "Description": "När vattnet sjunker undan efter de kraftiga regnfallen kan jorden sättas i rörelse. Då ökar risken för ras och skred. ", "SenderName": "MSB, Statens geotekniska institut, SGI", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/augusti/okad-risk-for-ras-och-skred-efter-kraftiga-regnfall/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false }, { "Identifier": "348", "Sender": "https://www.krisinformation.se/", "Sent": "2014-10-30T15:37:09+01:00", "Published": "2014-08-22T14:00:00+02:00", "Status": "Actual", "MsgType": "Alert", "Scope": "Public", "InfoData": [ { "Language": "sv-SE", "Category": "Other", "Event": "News", "Urgency": "Unknown", "Severity": "Unknown", "Certainty": "Unknown", "Headline": "Skogsbranden: Vissa vägar öppna men respektera avspärrningarna", "Description": "Branden i Västmanland är under kontroll men det brinner fortfarande på vissa platser. Ett antal vägavsnitt i det brandhärjade området har öppnats. Avspärrningar förekommer. ", "SenderName": "Länsstyrelsen Västmanland", "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2014/augusti/skogsbranden-vissa-vagar-oppna-men-respektera-avsparrningarna/", "Area": null } ], "Resources": null, "Active": true, "IsNewVma": false } ]