{ "ThemeList": [ { "ID": "7643", "Title": "Om brandrisk och skogsbränder", "Text": "Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/stod-till-drabbade-och-narstaende/msb103692.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11599", "Title": "Myndigheter med särskilt ansvar", "Text": "För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Det handlar om ett förebyggande arbete för att minska samhällets sårbarhet och om att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-m-sarskilt-ansvar/kustbevakningen/gratisbild-fr-kbv.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "9678", "Title": "Beredskap för oljeutsläpp", "Text": "Här kan du läsa om hur svenska myndigheter arbetar med att minska konsekvenserna av oljeutsläpp.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/kemikalieolyckor/beredskap-for-oljeutslapp/miljoraddning_20gotska_20sandon2_20webb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/kemikalieolyckor/beredskap-for-oljeutslapp-i-sverige/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11866", "Title": "Tre frågor om avbrott i internet- eller telefonitjänster", "Text": "Karin Lodin, sakkunnig på Post- och telestyrelsen, svarar på frågor om avbrott i internet- eller telefonitjänster och berättar vad man själv kan göra för att vara väl förberedd. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/manniskorna-i-krishanteringssystemet-tre-fragor/krisinfo_karin-lodin_2_pts_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/samhallets-ansvar/manniskorna-i-krishanteringssystemet-tre-fragor/sakkunnig-pts/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11518", "Title": "Emergency warning", "Text": "Important public announcement, IPA (\"Viktigt meddelande till allmänheten\" or \"VMA\") is the system used to alert the Swedish public in case of accidents, serious events, or disruptions of important services. \n\nIPAs are distributed through radio and television, and apps like Krisinformation.se. An IPA may also be sent as a text message to mobile phones in the affected area.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/english/msb_vma-tuta_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/emergency-warning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11633", "Title": "Forest fires 2019", "Text": "This is where you find verified emergency information about fire bans, fire risk, and forest fires in Sweden. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb104175.t5bf7e6f1.m1200.x6ede6109.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2019/forest-fires-2019/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11519", "Title": "Drinking water", "Text": "Tap water in Sweden is of high quality and is perfectly safe to drink. However, contaminations may occur. Read more about how to handle issues with the drinking water.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_vattendunkar.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/drinking-water/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11515", "Title": "Important phone numbers", "Text": "These phone numbers can be good to note down and keep in your wallet when you are in Sweden.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_ambulandshelikopter.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/Important-phone-numbers/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7055", "Title": "Händelser i utlandet", "Text": "När du reser gör du det på eget ansvar. Här kan du läsa om vad en reseavrådan innebär, hur du kan förbereda din resa och få tips om hur du minskar riskerna för oönskade händelser när du är utomlands. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_grekland_culis09b650p.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/handelser-utomlands/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11713", "Title": "Risk of water shortages in 2019", "Text": "Too little rain has led to low groundwater levels in parts of the country. There is a risk that it will be a difficult summer with water shortages in several counties, according to the Geological Survey of Sweden, SGU. Read more about the risk of water shortages here. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2019-risk-for-vattenbrist/ima156435ulfhuettnilssonjohner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2019/water-shortage-2019/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }