{ "ThemeList": [ { "ID": "12432", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vintervader/johner_anna_kern_ima164723_webb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12433", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vintervader/johner_maskotbildbyra_masma70296_webb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12435", "Title": "Trafik i vinterväglag", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/johner_vintertrafik.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/trafik-i-vintervaglag/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12416", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/msb_oversvamning_stromsund_103229.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12417", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/msb_oversvamning_103575.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12418", "Title": "Dammhaverier", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/sdlsy330610-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/dammhaverier/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12337", "Title": "Krishanteringens grunder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/krishanteringens-grunder/msb_oversvamning_102869.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/krishanteringens-grunder/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12338", "Title": "Vad är en kris?", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/vad-ar-en-kris/fotojohaneklundmsb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12339", "Title": "Civilt försvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/civilt-forsvar/msb102999-folksamling-foto-johan-eklund-msb-redigerad-beskuren.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12335", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/msb_godochelthomashenrikson.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12336", "Title": "Om krisen kommer", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/msb_krisberedskapsveckan_53a2995.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12321", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb_ras_103573.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12322", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb-raddningtjansten.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12305", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner-dropp-ima115840.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12304", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner_dricka_vattenplap1396m1463542.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12299", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/eldningsforbud_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12300", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/samansvar_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12283", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/it-storningar/jonher_it_sca5462.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/internetsakerhet/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12284", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/it-storningar/jonher_it_ima88904.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/internetsakerhet/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12277", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12071", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/caluvafoto_johner_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/sa-forbereder-du-dig-for-stromavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12074", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/samhall_ansvar.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/samhallets-ansvar-vid-stromavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12062", "Title": "Attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017", "Text": "Här hittar du samlad information om attentatet i Stockholm den 7 april 2017 då en lastbil körde in i en folkmassa. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12048", "Title": "Skogsbränderna 2018", "Text": "Läs mer om de stora och svårsläckta skogsbränderna som drabbade Sverige under sommaren 2018.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2018-brandrisk/sdltd06a3b9-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7643", "Title": "Om brandrisk och skogsbränder", "Text": "Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/stod-till-drabbade-och-narstaende/msb103692.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12240", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/karntekniska-olyckor/sz57434a-fukushima_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/karntekniska-olyckor/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12239", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/karntekniska-olyckor/lanringhals.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/karntekniska-olyckor/din-beredskap-for-karntekniska-olyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12276", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2017-attentatet-drottninggatan/sdltbcde699-nh2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12280", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/msb_ambulanspersonal_103364.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12279", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/johner_tvatta_handernaima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/din-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12252", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/samhallets-beredskap/sz1d5cf5.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12251", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/msb_livsmedelsbutik_104210.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12233", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/kemikalieolyckor/samhallets-beredskap/msb_saltsyra_103255.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/kemikalieolyckor/samhallets-beredskap-for-kemikalieolyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12232", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/kemikalieolyckor/din-beredskap/msb_farligt_gods_103280.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/kemikalieolyckor/din-beredskap-for-kemikalieolyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12360", "Title": "Trafik i vinterväglag", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/johner_vintertrafik.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/trafik-i-vintervaglag/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12242", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/samhallets-beredskap/msb_tagspar_104019_3.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12241", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/msb_tagresenarer_102913.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12248", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/samhallets-beredskap/msb_telemast-hus_102926.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12247", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/din-beredskap/johner_mobil_58770.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/din-beredskap-for-telestorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11599", "Title": "Myndigheter med särskilt ansvar", "Text": "För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Det handlar om ett förebyggande arbete för att minska samhällets sårbarhet och om att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-m-sarskilt-ansvar/kustbevakningen/gratisbild-fr-kbv.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12313", "Title": "Telestörningar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/din-beredskap/johner_mobil_58770.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12314", "Title": "Transportstörningar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/msb_tagresenarer_102913.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12315", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/msb_storm_elstolpe_102892.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12311", "Title": "Strömavbrott", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/caluvafoto_johner_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12312", "Title": "Värmeavbrott", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/johner_brasa_ima03920.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12245", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/samhallets-beredskap-for-varmeavbrott/msb_varmeledning_103093.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12244", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/johner_brasa_ima03920.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11520", "Title": "Weather warnings", "Text": "In Sweden the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) provides weather forecasts and issues weather warnings. When a weather warning is issued, it means that the weather may pose a risk to people and cause societal disruptions, such as traffic disruptions or power outages. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_vintertrafik_ima174893.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/weather-warnings/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7083", "Title": "Översvämning", "Text": "Översvämningar kan uppstå på grund av stora mängder nederbörd eller högt havsvattenstånd och orsaka stora störningar för bland annat trafiken. Här finns länkar till ansvariga aktörers information om översvämningar. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_oversvamning_stromsund_103229.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12365", "Title": "About Swedish healthcare for visitors", "Text": "If you are on a visit in Sweden and become ill, call 1177 for information from a registered nurse about illnesses and where to find your nearest healthcare centre. In case of emergency, call 112 for an ambulance. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/english/johner_dropport115840.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/information-about-swedish-healthcare-for-people-visiting-sweden/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11519", "Title": "Drinking water", "Text": "Tap water in Sweden is of high quality and is usually perfectly safe to drink. However, contaminations may occur. Read more about how to handle issues with the drinking water.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/dricksvatten_kran_msb104258.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/drinking-water/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12404", "Title": "När strömmen ska tillbaka", "Text": "Vid stora strömavbrott vill många veta när elektriciteten kommer tillbaka. Lena Berglund på elnätföretaget Eon berättar om hur de arbetar med felsökning, prognoser och omkoppling. Och tipsar om vad du kan göra för att förbereda dig. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/manniskorna-i-krishanteringssystemet-tre-fragor/krisinfo_lenaberglundeon.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/manniskan-i-krisen/manniskorna-i-krishanteringssystemet-tre-fragor/regionchef-pa-eon/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11515", "Title": "Important phone numbers", "Text": "These phone numbers can be good to note down and keep in your wallet when you are in Sweden.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_ambulandshelikopter.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/Important-phone-numbers/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11840", "Title": "Blodbrist vanligt under december", "Text": "Så här års blir det ofta blodbrist på sjukhus runt om i landet, eftersom många blodgivare åker på semester över jul och nyår och inte ger blod som vanligt. Men blod behövs året runt, inte bara till stora olyckor utan också i den vardagliga vården. Ingrid som jobbar på Blodcentralen i Stockholm berättar varför det är viktigt att sjukhusen alltid har blod i lager.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/krisinfo_msb_blodcentralen_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/manniskan-i-krisen/manniskorna-i-krishanteringssystemet-tre-fragor/underskoterska-pa-blodcentralen/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }