{ "ThemeList": [ { "ID": "12783", "Title": "Viktiga telefonnummer", "Text": "Här har vi listat fler telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset, eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_tomt-torg_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/viktiga-telefonnummer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12639", "Title": "Så pratar du med barn om coronaviruset", "Text": "Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/barn-corona/johner_barn_ima193248.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12784", "Title": "Om du känner dig orolig", "Text": "Här har vi samlat information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_mork-gang_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/for-dig-som-ar-orolig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12601", "Title": "Så gör du vid en översvämning", "Text": "Läs mer om vad som är bra att tänka på före, precis innan, under och efter en översvämning.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/msb_oversvamning_stromsund_103229.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12804", "Title": "Information och stöd till anhöriga", "Text": "Det kan vara svårt att få träffa anhöriga i livets slutskede på grund av coronasmittan. Även begravningar kan i nuläget kanske inte genomföras som planerat. Därför har vi sammanställt information och rekommendationer från samhällets aktörer.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_ljus_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/stod-till-anhoriga/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12420", "Title": "Om Krisinformation.se", "Text": "Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/om-krisinformation.se/reklamkampanj/msb-logga_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/om-krisinformation/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12432", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vintervader/johner_anna_kern_ima164723_webb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12433", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vintervader/johner_maskotbildbyra_masma70296_webb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12435", "Title": "Trafik i vinterväglag", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/johner_vintertrafik.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/trafik-i-vintervaglag/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12416", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/msb_oversvamning_stromsund_103229.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12417", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/msb_oversvamning_103575.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12418", "Title": "Dammhaverier", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/sdlsy330610-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/dammhaverier/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12337", "Title": "Krishanteringens grunder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/krishanteringens-grunder/msb_oversvamning_102869.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/krishanteringens-grunder/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12338", "Title": "Vad är en kris?", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/vad-ar-en-kris/fotojohaneklundmsb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12339", "Title": "Civilt försvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/civilt-forsvar/msb102999-folksamling-foto-johan-eklund-msb-redigerad-beskuren.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12335", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/msb_godochelthomashenrikson.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12336", "Title": "Om krisen kommer", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/msb_krisberedskapsveckan_53a2995.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12321", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb_ras_103573.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12322", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb-raddningtjansten.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12305", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner-dropp-ima115840.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12304", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner_dricka_vattenplap1396m1463542.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12299", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/eldningsforbud_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12300", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/samansvar_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12283", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/it-storningar/jonher_it_sca5462.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/internetsakerhet/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12284", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/it-storningar/jonher_it_ima88904.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/internetsakerhet/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12277", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12071", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/caluvafoto_johner_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/sa-forbereder-du-dig-for-stromavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12074", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/samhall_ansvar.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/samhallets-ansvar-vid-stromavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12062", "Title": "Attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017", "Text": "Här hittar du samlad information om attentatet i Stockholm den 7 april 2017 då en lastbil körde in i en folkmassa. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12048", "Title": "Skogsbränderna 2018", "Text": "Läs mer om de stora och svårsläckta skogsbränderna som drabbade Sverige under sommaren 2018.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2018-brandrisk/sdltd06a3b9-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7643", "Title": "Om brandrisk och skogsbränder", "Text": "Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/stod-till-drabbade-och-narstaende/msb103692.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12240", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/karntekniska-olyckor/sz57434a-fukushima_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/karntekniska-olyckor/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12239", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/karntekniska-olyckor/lanringhals.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/karntekniska-olyckor/din-beredskap-for-karntekniska-olyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12276", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2017-attentatet-drottninggatan/sdltbcde699-nh2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12280", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/msb_ambulanspersonal_103364.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12279", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/johner_tvatta_handernaima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/din-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12252", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/samhallets-beredskap/sz1d5cf5.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12251", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/msb_livsmedelsbutik_104210.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12233", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/kemikalieolyckor/samhallets-beredskap/msb_saltsyra_103255.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/kemikalieolyckor/samhallets-beredskap-for-kemikalieolyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12232", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/kemikalieolyckor/din-beredskap/msb_farligt_gods_103280.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/kemikalieolyckor/din-beredskap-for-kemikalieolyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12445", "Title": "Översvämning", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/lan_msb102869fotojohaneklundmsb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12446", "Title": "Vinteroväder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vintervader/johner_maskotbildbyra_masma24439_webb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12447", "Title": "Blixtnedslag och åska", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/aska-och-blixt/johner_blixt_ima182682.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/aska/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12443", "Title": "Stormar och oväder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/msb_storm_elstolpe_102892.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12448", "Title": "Gräs- och skogsbränder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/samansvar_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12450", "Title": "Solstormar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/solstormar-och-rymdobjekt/nasa_jpl_solstorm.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/solstormar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12444", "Title": "Ras och skred", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb_ras_102872.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12449", "Title": "Höga temperaturer", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner_dricka_vattenplap1396m1463542.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12451", "Title": "Objekt från rymden", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/solstormar-och-rymdobjekt/nasa_bild-pa-jorden_1100x450.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/objekt-fran-rymden/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12360", "Title": "Trafik i vinterväglag", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/johner_vintertrafik.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/trafik-i-vintervaglag/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12242", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/samhallets-beredskap/msb_tagspar_104019_3.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12241", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/msb_tagresenarer_102913.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12248", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/samhallets-beredskap/msb_telemast-hus_102926.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12247", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/din-beredskap/johner_mobil_58770.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/din-beredskap-for-telestorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11599", "Title": "Myndigheter med särskilt ansvar", "Text": "För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Det handlar om ett förebyggande arbete för att minska samhällets sårbarhet och om att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-m-sarskilt-ansvar/kustbevakningen/gratisbild-fr-kbv.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12313", "Title": "Telestörningar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/din-beredskap/johner_mobil_58770.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12314", "Title": "Transportstörningar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/msb_tagresenarer_102913.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12315", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/msb_storm_elstolpe_102892.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12311", "Title": "Strömavbrott", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/caluvafoto_johner_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12312", "Title": "Värmeavbrott", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/johner_brasa_ima03920.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12245", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/samhallets-beredskap-for-varmeavbrott/msb_varmeledning_103093.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12244", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/johner_brasa_ima03920.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12749", "Title": "Information about the coronavirus in other languages", "Text": "Official information from authorities.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12555", "Title": "Aktuell och bekräftad information om coronaviruset", "Text": "WHO har förklarat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Här finns samlad information från ansvariga myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11534", "Title": "Risk för gräsbrand", "Text": "Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs. Risken för gräsbrand är just nu stor i södra Sverige. Var försiktig med eld och följ det aktuella läget på SMHI:s brandriskkarta.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_torrt-gras_103223.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12556", "Title": "Official information on the new coronavirus", "Text": "Here you find information to the public from the responsible authorities about the coronavirus and the outbreak of covid 19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11515", "Title": "Important phone numbers", "Text": "These phone numbers can be good to note down and keep in your wallet when you are in Sweden.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_ambulandshelikopter.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/Important-phone-numbers/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12747", "Title": "Andra språk/other languages", "Text": "Här har vi samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12413", "Title": "About social media in emergencies", "Text": "Should an accident or other serious event occur, try to use common sense when commenting on social media platforms. Try to evaluate the sources of information. Do not share pictures of or details about those affected. \n\n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/msb103710.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/using-social-media-during-a-crisis/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }