{ "ThemeList": [ { "ID": "12420", "Title": "Om Krisinformation.se", "Text": "Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/om-krisinformation.se/reklamkampanj/msb-logga_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/om-krisinformation/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7643", "Title": "Om brandrisk och skogsbränder", "Text": "Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/stod-till-drabbade-och-narstaende/msb103692.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14915", "Title": "Vaccin mot covid-19", "Text": "Här samlar vi information från myndigheterna om vaccin och planen för vaccinering mot covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sh1506051596-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15292", "Title": "Slow down the spread of Covid-19", "Text": "Here you can find the recommendations that apply concerning how to behave in order to slow down the spread of Covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_handtvatt_ima139260_1200x628.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sa-minskar-vi-smittspridningen/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14740", "Title": "Bevattningsförbud kan råda", "Text": "På vissa håll i landet är det torrt i markerna och det kan råda bevattningsförbud. Håll dig uppdaterad om hur läget är i din kommun och läs om hur du kan spara vatten i hushållet.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/vattenslang_vattenbrist.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vattenbrist/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14916", "Title": "Vaccine, medicine and treatment", "Text": "Information and links about vaccines, medicines and treatment of Covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccinspruta_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12749", "Title": "Information about the coronavirus in other languages", "Text": "Covid-19 information from Swedish authorities in other languages.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15921", "Title": "Covid-19 information for tourists", "Text": "Here you find general information about Covid-19 restrictions and regulations in Sweden. The information comes from the responsible Swedish authorities and is available in French, Dutch, German, Italian, Spanish, Russian, Mandarin, and Polish.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/turistsidor/covid-19-information-for-tourists_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/visiting-sweden/other-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14385", "Title": "Visiting Sweden during the Covid-19 pandemic", "Text": "Here you will find information about Covid-19 restrictions and regulations you need to be aware of if you are planning a stay in Sweden. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_stockholms-slott_ima158047_740x281.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12555", "Title": "Aktuell och bekräftad information om coronaviruset", "Text": "Vår samlingssida om covid-19. Här hittar du bland annat information om regionala rekommendationer, hur du kan undvika att sprida smittan och vilka restriktioner och förbud som gäller. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15895", "Title": "Sommar under pandemin", "Text": "Vaccinationsbevis, läger och nöjesparker. Här har vi samlat information om vad som gäller i semestertider under pandemin. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sommar_ima163313-foto-mikael-svensson.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sommar-under-pandemin/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12556", "Title": "Official information on the Covid-19 outbreak", "Text": "Here you find information to the public from the responsible Swedish authorities about the coronavirus and the outbreak of Covid-19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15532", "Title": "Barn och unga", "Text": "Här har vi samlat information om covid-19 till barn och föräldrar. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/turistsidor/barn-unga_temablock_hangmatta_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/barn-och-foraldrar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12747", "Title": "Andra språk/Other languages", "Text": "Här har vi samlat myndigheternas information om covid-19 på olika språk. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7081", "Title": "Skogsbrandrisk", "Text": "Skogsbrandrisken kan öka snabbt. I en del kommuner råder eldningsförbud. Här finns råd om vad du bör tänka på innan du eldar eller grillar i naturen.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/msb103547avsparrning-skogsbrand-foto-johan-eklund.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }