{ "ThemeList": [ { "ID": "10677", "Title": "MSB:s expert om brandrisk", "Text": "I vissa delar av landet var spridningsrisken för brand högre i juni 2018 än under skogsbranden i Västmanland 2014.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2018-brandrisk/msb_brand2_2170_1100x420.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "10529", "Title": "Myndigheter med ett särskilt ansvar", "Text": "För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. En kris kan få konsekvenser för och beröra flera samhällssektorer. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Läs mer här.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-m-sarskilt-ansvar/kustbevakningen/gratisbild-fr-kbv.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "10421", "Title": "Omvärldsbevakning", "Text": "Här kan du läsa vår omvärldsbevakning, där vi följer medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Vi omvärldsbevakar varje dag för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/om-krisinformation.se/omvarldsbevakning/msb103733-2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/om-krisinformation/for-myndigheter-och-andra-aktorer/omvarldsbevakning/vecka-25-2018", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "10368", "Title": "Civilt försvar", "Text": "Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Här kan du läsa mer.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/civilt-forsvar/msb102999-folksamling-foto-johan-eklund-msb-redigerad-beskuren.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7643", "Title": "Om brandrisk och skogsbränder", "Text": "Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/stod-till-drabbade-och-narstaende/msb103692.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2018/brandrisk2018", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "8731", "Title": "Sportlov", "Text": "Sportlovsveckorna pågår och det innebär mycket trafik på många vägar. Förbered din resa genom att följa trafikläget hos Trafikverket och väderutvecklingen hos SMHI. Håll koll på lavinrisken om du ska ut på fjället.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/msb_essingeleden_104027_jpg.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }