{ "ThemeList": [ { "ID": "12074", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/samhall_ansvar.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/samhallets-ansvar-vid-stromavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12071", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/caluvafoto_johner_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/sa-forbereder-du-dig-for-stromavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12062", "Title": "Attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017", "Text": "Här hittar du samlad information om attentatet i Stockholm den 7 april 2017 då en lastbil körde in i en folkmassa. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12048", "Title": "Skogsbränderna 2018", "Text": "Läs mer om de stora och svårsläckta skogsbränderna som drabbade Sverige under sommaren 2018.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2018-brandrisk/sdltd06a3b9-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7643", "Title": "Om brandrisk och skogsbränder", "Text": "Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/stod-till-drabbade-och-narstaende/msb103692.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12279", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/johner_tvatta_handernaima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/din-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12280", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/msb_ambulanspersonal_103364.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11599", "Title": "Myndigheter med särskilt ansvar", "Text": "För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Det handlar om ett förebyggande arbete för att minska samhällets sårbarhet och om att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-m-sarskilt-ansvar/kustbevakningen/gratisbild-fr-kbv.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12321", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb_ras_103573.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12322", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb-raddningtjansten.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12313", "Title": "Telestörningar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/din-beredskap/johner_mobil_58770.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12314", "Title": "Transportstörningar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/msb_tagresenarer_102913.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12315", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/msb_storm_elstolpe_102892.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12311", "Title": "Strömavbrott", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/caluvafoto_johner_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12312", "Title": "Värmeavbrott", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/johner_brasa_ima03920.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12304", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner_dricka_vattenplap1396m1463542.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12305", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner-dropp-ima115840.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12299", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/eldningsforbud_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12300", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/samansvar_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12276", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2017-attentatet-drottninggatan/sdltbcde699-nh2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12277", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12251", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/msb_livsmedelsbutik_104210.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12252", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/samhallets-beredskap/sz1d5cf5.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12240", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/karntekniska-olyckor/sz57434a-fukushima_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/karntekniska-olyckor/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12239", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/karntekniska-olyckor/lanringhals.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/karntekniska-olyckor/din-beredskap-for-karntekniska-olyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12232", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/kemikalieolyckor/din-beredskap/msb_farligt_gods_103280.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/kemikalieolyckor/din-beredskap-for-kemikalieolyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12233", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/kemikalieolyckor/samhallets-beredskap/msb_saltsyra_103255.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/kemikalieolyckor/samhallets-beredskap-for-kemikalieolyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12241", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/msb_tagresenarer_102913.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12242", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/samhallets-beredskap/msb_tagspar_104019_3.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12248", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/samhallets-beredskap/msb_telemast-hus_102926.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12247", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/din-beredskap/johner_mobil_58770.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/din-beredskap-for-telestorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12244", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/johner_brasa_ima03920.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12245", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/samhallets-beredskap-for-varmeavbrott/msb_varmeledning_103093.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12283", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/it-storningar/jonher_it_sca5462.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/internetsakerhet/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12284", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/it-storningar/jonher_it_ima88904.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/internetsakerhet/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7900", "Title": "Håll koll på trafikläget", "Text": "Just nu kan det vara besvärligt på vägarna på flera håll i landet. Håll dig uppdaterad om trafikläget hos Trafikverket och Sveriges Radio P4. Här hittar du några fler tips inför din resa.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_trafik_104025_2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11518", "Title": "Emergency warning", "Text": "Important public announcement, IPA (\"Viktigt meddelande till allmänheten\" or \"VMA\") is the system used to alert the Swedish public in case of accidents, serious events, or disruptions of important services. \n\nIPAs are distributed through radio and television, and apps like Krisinformation.se. An IPA may also be sent as a text message to mobile phones in the affected area.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/english/msb_vma-tuta_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/emergency-warning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11520", "Title": "Weather warnings", "Text": "In Sweden the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) provides weather forecasts and issues weather warnings. When a weather warning is issued, it means that the weather may pose a risk to people and cause societal disruptions, such as traffic disruptions or power outages. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/elstorningar/samhallets-beredskap/lan_energimyndigheten_per-westergard-efter-stormen.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/weather-warnings/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11519", "Title": "Drinking water", "Text": "Tap water in Sweden is of high quality and is perfectly safe to drink. However, contaminations may occur. Read more about how to handle issues with the drinking water.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/dricksvatten_kran_msb104258.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/drinking-water/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11583", "Title": "Så varnas allmänheten", "Text": "Viktigt meddelande till allmänheten kan utfärdas vid olyckor och kriser. Du kan nås av meddelandet via Sveriges Radio, SVT och Krisinformation.se. Ibland skickas även SMS till dem i närheten. Vid omedelbar fara för hälsa och liv kan även en utomhusvarning ljuda. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_vma-tuta_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/vad-ar-en-kris/vma-sa-varnas-allmanheten/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11843", "Title": "Händelser utomlands", "Text": "Det är alltid du själv som är ytterst ansvarig när du är utomlands. Det gäller även vid olyckor och kriser. Här har vi samlat tips på hur du kan förbereda dig inför en utlandsvistelse.\n\n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_grekland_culis09b650p.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/handelser-utomlands/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11515", "Title": "Important phone numbers", "Text": "These phone numbers can be good to note down and keep in your wallet when you are in Sweden.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_ambulandshelikopter.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/Important-phone-numbers/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12278", "Title": "Nu startar Totalförsvarsövning 2020", "Text": "Med start den 4 november 2019 och under hela 2020 kommer Sverige att genomföra en totalförsvarsövning – TFÖ 2020. Det är en övning med syfte att stärka Sveriges försvarsförmåga. Här kan du läsa mer om övningen, varför den genomförs just nu och hur den kan påverka dig.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/militar-gotland.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2019/tfo-2020/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }