{ "ThemeList": [ { "ID": "7643", "Title": "Om brandrisk och skogsbränder", "Text": "Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/stod-till-drabbade-och-narstaende/msb103692.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11442", "Title": "Lättläst", "Text": "Här hittar du \ntexter om kriser \npå lättläst svenska.\n ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_lattlast_103296.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/om-krisinformation/lattlast/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11520", "Title": "Weather warnings", "Text": "In Sweden the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) provides weather forecasts and issues weather warnings. When a weather warning is issued, it means that the weather may pose a risk to people and cause societal disruptions, such as traffic disruptions or power outages. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/english/parkbank.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/weather-warnings/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11602", "Title": "Engagera dig i en frivilligorganisation", "Text": "Framgångsrik krishantering bygger på ett gemensamt engagemang från organisationer, myndigheter, företag och enskilda människor. Läs mer om frivilligorganisationer och hur du kan engagera dig här. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/frivilligorganisationer/msb103568.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/frivilligorganisationer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11518", "Title": "Emergency warning", "Text": "Important public announcement, IPA (\"Viktigt meddelande till allmänheten\" or \"VMA\") is the system used to alert the Swedish public in case of accidents, serious events, or disruptions of important services. \n\nIPAs are distributed through radio and television, and apps like Krisinformation.se. An IPA may also be sent as a text message to mobile phones in the affected area.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/english/msb_vma-tuta_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/emergency-warning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11519", "Title": "Drinking water", "Text": "Tap water in Sweden is of high quality and is perfectly safe to drink. However, contaminations may occur. Read more about how to handle issues with the drinking water.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_vattendunkar.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/drinking-water/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11515", "Title": "Important phone numbers", "Text": "These phone numbers can be good to note down and keep in your wallet when you are in Sweden.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_ambulandshelikopter.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/Important-phone-numbers/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7061", "Title": "Vädervarningar", "Text": "När vädret kan medföra risker för allmänheten eller orsaka störningar kan SMHI utfärda en vädervarning. Här kan du läsa mer om vad varningarna innebär.\n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_ovader_103225.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/vad-ar-en-kris/vma-sa-varnas-allmanheten/smhis-system-for-vadervarningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7055", "Title": "Händelser i utlandet", "Text": "När du reser gör du det på eget ansvar. Här kan du läsa om vad en reseavrådan innebär, hur du kan förbereda din resa och få tips om hur du minskar riskerna för oönskade händelser när du är utomlands. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_grekland_culis09b650p.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/handelser-utomlands/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12052", "Title": "Regionernas ansvar", "Text": "Regionerna ansvarar bland annat för att fördela resurser inom hälso- och sjukvård, för att minska risken för allvarliga händelser och minska störningar i verksamheten.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/landsting/msb_ambulanshelikopter_103362.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/regioner/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }