{ "ThemeList": [ { "ID": "12420", "Title": "Om Krisinformation.se", "Text": "Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/om-krisinformation.se/reklamkampanj/msb-logga_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/om-krisinformation/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12432", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vintervader/johner_anna_kern_ima164723_webb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12433", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vintervader/johner_maskotbildbyra_masma70296_webb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12435", "Title": "Trafik i vinterväglag", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/johner_vintertrafik.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/trafik-i-vintervaglag/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12416", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/msb_oversvamning_stromsund_103229.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12417", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/msb_oversvamning_103575.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12418", "Title": "Dammhaverier", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/sdlsy330610-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/dammhaverier/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12337", "Title": "Krishanteringens grunder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/krishanteringens-grunder/msb_oversvamning_102869.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/krishanteringens-grunder/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12338", "Title": "Vad är en kris?", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/vad-ar-en-kris/fotojohaneklundmsb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12339", "Title": "Civilt försvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/civilt-forsvar/msb102999-folksamling-foto-johan-eklund-msb-redigerad-beskuren.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12335", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/msb_godochelthomashenrikson.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12336", "Title": "Om krisen kommer", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/msb_krisberedskapsveckan_53a2995.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12321", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb_ras_103573.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12322", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb-raddningtjansten.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12305", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner-dropp-ima115840.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12304", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner_dricka_vattenplap1396m1463542.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12299", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/eldningsforbud_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12300", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/samansvar_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12283", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/it-storningar/jonher_it_sca5462.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/internetsakerhet/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12284", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/it-storningar/jonher_it_ima88904.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/internetsakerhet/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12277", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12071", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/caluvafoto_johner_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/sa-forbereder-du-dig-for-stromavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12074", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/samhall_ansvar.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/samhallets-ansvar-vid-stromavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12062", "Title": "Attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017", "Text": "Här hittar du samlad information om attentatet i Stockholm den 7 april 2017 då en lastbil körde in i en folkmassa. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12048", "Title": "Skogsbränderna 2018", "Text": "Läs mer om de stora och svårsläckta skogsbränderna som drabbade Sverige under sommaren 2018.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2018-brandrisk/sdltd06a3b9-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7643", "Title": "Om brandrisk och skogsbränder", "Text": "Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/stod-till-drabbade-och-narstaende/msb103692.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12240", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/karntekniska-olyckor/sz57434a-fukushima_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/karntekniska-olyckor/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12239", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/karntekniska-olyckor/lanringhals.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/karntekniska-olyckor/din-beredskap-for-karntekniska-olyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12276", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2017-attentatet-drottninggatan/sdltbcde699-nh2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12280", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/msb_ambulanspersonal_103364.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12279", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/johner_tvatta_handernaima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/din-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12252", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/samhallets-beredskap/sz1d5cf5.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12251", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/msb_livsmedelsbutik_104210.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12233", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/kemikalieolyckor/samhallets-beredskap/msb_saltsyra_103255.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/kemikalieolyckor/samhallets-beredskap-for-kemikalieolyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12232", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/kemikalieolyckor/din-beredskap/msb_farligt_gods_103280.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/kemikalieolyckor/din-beredskap-for-kemikalieolyckor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12445", "Title": "Översvämning", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/lan_msb102869fotojohaneklundmsb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12446", "Title": "Vinteroväder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vintervader/johner_maskotbildbyra_masma24439_webb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12447", "Title": "Blixtnedslag och åska", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/aska-och-blixt/johner_blixt_ima182682.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/aska/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12443", "Title": "Stormar och oväder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/msb_storm_elstolpe_102892.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12448", "Title": "Gräs- och skogsbränder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/skogs-och-grasbrander/samansvar_skogsbrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12450", "Title": "Solstormar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/solstormar-och-rymdobjekt/nasa_jpl_solstorm.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/solstormar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12444", "Title": "Ras och skred", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/msb_ras_102872.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12449", "Title": "Höga temperaturer", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/hog-temperatur-samt-skogsbrand/johner_dricka_vattenplap1396m1463542.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/hoga-temperaturer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12451", "Title": "Objekt från rymden", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/solstormar-och-rymdobjekt/nasa_bild-pa-jorden_1100x450.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/objekt-fran-rymden/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12360", "Title": "Trafik i vinterväglag", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/johner_vintertrafik.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/trafik-i-vintervaglag/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12242", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/samhallets-beredskap/msb_tagspar_104019_3.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12241", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/msb_tagresenarer_102913.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12248", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/samhallets-beredskap/msb_telemast-hus_102926.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12247", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/din-beredskap/johner_mobil_58770.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/din-beredskap-for-telestorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11599", "Title": "Myndigheter med särskilt ansvar", "Text": "För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Det handlar om ett förebyggande arbete för att minska samhällets sårbarhet och om att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-m-sarskilt-ansvar/kustbevakningen/gratisbild-fr-kbv.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12313", "Title": "Telestörningar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/telestorningar/din-beredskap/johner_mobil_58770.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/telestorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12314", "Title": "Transportstörningar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/msb_tagresenarer_102913.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12315", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/msb_storm_elstolpe_102892.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12311", "Title": "Strömavbrott", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/caluvafoto_johner_toppbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/stromavbrott-ny/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12312", "Title": "Värmeavbrott", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/johner_brasa_ima03920.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12245", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/samhallets-beredskap-for-varmeavbrott/msb_varmeledning_103093.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12244", "Title": "Så förbereder du dig", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/johner_brasa_ima03920.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/varmeavbrott/din-beredskap-for-varmeavbrott/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12365", "Title": "About Swedish healthcare for visitors", "Text": "If you are on a visit in Sweden and become ill, call 1177 for information from a registered nurse about illnesses and where to find your nearest healthcare centre. In case of emergency, call 112 for an ambulance. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/english/johner_dropport115840.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/information-about-swedish-healthcare-for-people-visiting-sweden/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12593", "Title": "Höga vattennivåer i södra Sverige", "Text": "Delar av södra Sverige har drabbats hårt av de senaste dagarnas regnande. Det är mycket höga flöden i många vattendrag vilket även har lätt till översvämmade vägar och fastigheter. Här har vi sammanställt information och länkar från ansvariga myndigheter. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/oversvamning/lan_msb102869fotojohaneklundmsb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/high-water-flows-in-southern-sweden/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12555", "Title": "Myndigheterna om det nya coronaviruset", "Text": "Enligt Folkhälsomyndigheten är sannolikheten mycket låg att det nya coronaviruset kommer att spridas i Sverige. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12529", "Title": "Stöd till anhöriga efter flygkraschen i Iran", "Text": "Utrikesdepartementet har bekräftat att det fanns svenskar med på planet som kraschade i Iran. Här har vi sammanställt information och länkar kring hur du som anhörig kan få hjälp och stöd från svenska myndigheter. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-flygkraschen-i-iran/ljus_johner_ima102309.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/Plane-crash-in-Iran/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12556", "Title": "Official information on the new coronavirus", "Text": "The Public Health Agency of Sweden considers the risk of the coronavirus, 2019-nCoV, spreading to Sweden to be very low. Here you can find information from competent authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12532", "Title": "Support for relatives following the plane crash in Iran", "Text": "The Ministry for Foreign Affairs has confirmed that there were Swedish citizens onboard the plane that crashed in Iran. We have compiled information and links here to show where relatives can find help and support from Swedish government agencies.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-flygkraschen-i-iran/ljus_johner_ima102309.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/Plane-crash-in-Iran/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11515", "Title": "Important phone numbers", "Text": "These phone numbers can be good to note down and keep in your wallet when you are in Sweden.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_ambulandshelikopter.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/Important-phone-numbers/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7061", "Title": "Vädervarningar", "Text": "När vädret kan medföra risker för allmänheten eller orsaka störningar kan SMHI utfärda en vädervarning. Här kan du läsa mer om vad varningarna innebär.\n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_ovader_103225.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/smhis-system-for-vadervarningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12595", "Title": "High waterflows in southern Sweden", "Text": "Parts of southern Sweden have been hit hard by the rain of recent days. There are very high flows in many watercourses which has resulted in flooded roads and properties. Find more information here.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-hoga-floden/msb_oversvamning_102869.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/high-water-flows-in-southern-sweden/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12413", "Title": "About social media in emergencies", "Text": "Should an accident or other serious event occur, try to use common sense when commenting on social media platforms. Try to evaluate the sources of information. Do not share pictures of or details about those affected. \n\n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/msb103710.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/using-social-media-during-a-crisis/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "8731", "Title": "Tips inför sportlovet", "Text": "Sportlovsveckorna pågår och det innebär mycket trafik på många vägar. Förbered din resa genom att följa trafikläget hos Trafikverket och väderutvecklingen hos SMHI. Håll koll på lavinrisken om du ska ut på fjället.\n \n ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/din-beredskap/johner_vintertrafik.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/transportstorningar/din-beredskap-for-transportstorningar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }