{ "ThemeList": [ { "ID": "12466", "Title": "Om krisen kommer", "Text": "Är du förberedd på en kris? Ett råd är att se över hur du kan få tillgång till vatten, värme, mat och information vid en kris. Här finns mer information om hur du kan förbereda dig om samhället inte fungerar som det ska.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/om-krisen-kommer_temablock_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14544", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12062", "Title": "Attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017", "Text": "Här hittar du samlad information om attentatet i Stockholm den 7 april 2017 då en lastbil körde in i en folkmassa. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15292", "Title": "Slow down the spread of Covid-19", "Text": "Here you can find the recommendations that apply concerning how to behave in order to slow down the spread of Covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_handtvatt_ima139260_1200x628.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sa-minskar-vi-smittspridningen/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15204", "Title": "Extremt ansträngd vård på många håll", "Text": "På flera håll är sjukvården extremt hårt belastad på grund av fortsatt hög spridning av covid-19. Regionerna vädjar till allmänheten att fortsätta följa de rekommendationer som finns för att inte fler ska hamna på intensiven. I flera län gäller inte lättnader för vaccinerade. Läs mer om vad som gäller där du befinner dig.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sjukhus-orebro_nat74562_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15228", "Title": "Om vaccinering mot covid-19", "Text": "Här hittar du myndigheternas information om vaccinering mot covid-19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sh1506051596-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14592", "Title": "Brandberedskap med skopande flyg", "Text": "Sverige har fyra vattenskopande flygplan för brandbekämpning i skog och mark. Det finns även helikoptrar i beredskap strategiskt placerade där de bedöms behövas bäst.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/skopande_plan_luften.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14916", "Title": "Vaccine, medicine and treatment", "Text": "Information and links about vaccines, medicines and treatment of Covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccinspruta_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12749", "Title": "Information about the coronavirus in other languages", "Text": "Covid-19 information from Swedish authorities in other languages.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14385", "Title": "Visiting Sweden during the Covid-19 pandemic", "Text": "The Covid-19 pandemic affects travelling, accommodation, and other activities in Sweden. Here you can find information about restrictions and regulations you need to be aware of if you are planning a stay in Sweden. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_stockholms-slott_ima158047_740x281.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14347", "Title": "Alla med symtom bör testa sig", "Text": "För att öka smittspårningen och minska smittspridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom att testa sig för pågående infektion. Det gäller även unga och barn i skolåldern ned till förskoleklass. Läs mer om tester för covid-19 och vad som gäller i din region. \n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_ima203284_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/lakemedel-behandling-och-provtagning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12555", "Title": "Aktuell och bekräftad information om coronaviruset", "Text": "Vår samlingssida om covid-19. Här hittar du bland annat information om regionala rekommendationer, hur du kan undvika att sprida smittan och vilka restriktioner och förbud som gäller. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12556", "Title": "Official information on the Covid-19 outbreak", "Text": "Here you find information to the public from the responsible Swedish authorities about the coronavirus and the outbreak of Covid-19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12747", "Title": "Andra språk/Other languages", "Text": "Här har vi samlat myndigheternas information om covid-19 på olika språk. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }