{ "ThemeList": [ { "ID": "12534", "Title": "Skyddsrum – så funkar det", "Text": "Vid ett militärt angrepp ska Sveriges 65 000 skyddsrum snabbt kunna ge skydd åt miljontals svenskar. Så hur går det till i praktiken? Vi har pratat med MSB:s expert Lars Gråbergs. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/skyddsrum/lars_graberg_skyddsrum_foto_koubek.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/artiklar/skyddsrum---sa-funkar-det/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11411", "Title": "Stormar och oväder", "Text": "Sverige drabbas ibland av kraftiga oväder som bland annat kan leda till strömavbrott, trafikstörningar och teleavbrott. Här finns myndigheternas svar på frågor som rör stormar och oväder. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/krisinformation_vinterstorm.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/storm/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12013", "Title": "Preppa i mobilen", "Text": "Ska det bli stökigt väder? Var finns närmsta hjärtstartare? Varför tjuter Hesa Fredrik? Ibland kan viktig information finnas endast ett par knapptryck bort i telefonen. Vi har listat några appar som ökar din beredskap.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/dragarbild_appar_beskuren_ny.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/appar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "17049", "Title": "Vill du vaccinera dig?", "Text": "Är du under 18 år och vill vaccinera dig? Kolla på 1177.se vad som gäller där du bor – klicka på länken och börja med att välja din hemregion!", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/barn-och-foraldrar/vaccin_ung_johner_beskuren.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-vaccination-mot-covid-19/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15815", "Title": "Våra kommentarsregler", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/om-krisinformation.se/krisinfo_kontakta.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/om-krisinformation/krisinformation.se-i-sociala-medier/sa-har-funkar-vara-kommentarsfalt-i-sociala-medier/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "17053", "Title": "Så klarar djuren krisen", "Text": "Glöm inte bort hunden, katten eller marsvinet när du förbereder dig för kris. Husdjurspreppern Eva Ladberg ger sina bästa tips. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/djurens-krislada/temablock_startsida.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/artiklar/djurens-krislada/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15639", "Title": "Grass and wildfires", "Text": "Dry and sunny weather means that the risk of grass and wildfires is high in several parts of the country right now. Grass fires can spread very quickly and be difficult to extinguish.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/naturhandelser/temablock-eldningsforbud.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/gras--och-skogsbrand/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16878", "Title": "Arriving in Sweden from Ukraine", "Text": "Residence permit, accomodation and healthcare. Here is infor­ma­tion for persons arriving to Sweden from Ukraine.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2022-forsamrat-sakerhetslage/ima130769_farja_goteborg_stefanisaksson_johner_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2022/oro-for-omvarldslaget/arriving-in-sweden-from-ukraine/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16708", "Title": "Life-threatening injuries", "Text": "How to help someone who suffers from serious injuries. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/personskador/johner_sca31032_fotojenslindstrom.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/injuries/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16974", "Title": "Home preparedness", "Text": "In the event of a social crisis, help will first go to those who need it most. Plan to be able to manage without the help of society for a week, preferably longer if possible.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hemberedskap/krislada.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/home-preparedness/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12749", "Title": "Information about the coronavirus in other languages", "Text": "Covid-19 information from Swedish authorities in other languages.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16892", "Title": "Для прибулих до Швеції з України", "Text": "Інформація для прибулих до Швеції з України.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/covid-19/temablock-ukraina-sidan.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2022/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/ukrainska_ukraian/us-att-komma-till-sverige-fran-ukraina/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16576", "Title": "Aktuell information till barn", "Text": "På Lilla Krisinfo finns information om händelser och kriser till barn och unga från svenska myndigheter. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2022-forsamrat-sakerhetslage/johner_barn2_hogerpuff.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/lilla-krisinfo/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12555", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Vår samlingssida om covid-19. Här hittar du information om vaccination och vilka rekommendationer som gäller just nu.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_ima203284_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16577", "Title": "The war in Ukraine", "Text": "Information from the Swedish authorities regarding the war in Ukraine and its consequences. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2022-forsamrat-sakerhetslage/farja_par_culturacreative_johner_culis09bs2m2_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2022/oro-for-omvarldslaget/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12556", "Title": "Official information on the Covid-19 pandemic", "Text": "Vaccination and current recommendations. How to stay safe and help prevent the spread of the coronavirus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_ima203284_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16724", "Title": "Andra språk/Other languages", "Text": "Här har vi samlat information på olika språk om kriget i Ukraina och hur det påverkar Sverige. English: Information from authorities about the war in Ukraine in other languages. For information in English, click on \"English\" in the top right corner of this web site.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/ukraina/temablock-sprak-ukraina.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2022/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16945", "Title": "Se över din hemberedskap", "Text": "Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. Planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i en vecka, gärna längre om du har möjlighet.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/hemberedskap/krislada.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/home-preparedness/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16573", "Title": "Source criticism", "Text": "Being source critical means evaluating the information you find. Firstly, this means understanding that some sources have greater credibility than others and, secondly, being aware that the originator of the information has an objective.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/alarmerande-nyheter_2_artikelbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/source-criticism/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "16528", "Title": "Kriget i Ukraina", "Text": "Svenska myndigheters information kopplat till kriget i Ukraina.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2022-forsamrat-sakerhetslage/farja_par_culturacreative_johner_culis09bs2m2_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2022/oro-for-omvarldslaget/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }