{ "ThemeList": [ { "ID": "10529", "Title": "Myndigheter med ett särskilt ansvar", "Text": "För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. En kris kan få konsekvenser för och beröra flera samhällssektorer. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Läs mer här.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-m-sarskilt-ansvar/kustbevakningen/gratisbild-fr-kbv.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "10421", "Title": "Omvärldsbevakning", "Text": "Här kan du läsa vår omvärldsbevakning, där vi följer medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Vi omvärldsbevakar varje dag för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/om-krisinformation.se/omvarldsbevakning/msb103733-2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/om-krisinformation/for-myndigheter-och-andra-aktorer/omvarldsbevakning/vecka-16-2018", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "10368", "Title": "Civilt försvar", "Text": "Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Här kan du läsa mer.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/civilt-forsvar/msb102999-folksamling-foto-johan-eklund-msb-redigerad-beskuren.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "7643", "Title": "Gräsbränder", "Text": "En gräsbrand kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs. Här finns information om gräs- och skogsbränder. Foto: Johan Eklund/MSB.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb103223-gras-foto-johan-eklund-msb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "10599", "Title": "Risk för stor vårflod", "Text": "Den stora mängden snö i delar av landet gör att det finns risk för en stor vårflod i år. Därmed finns också risk för översvämningar. Men flera faktorer påverkar. Här kan du följa utvecklingen. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2018-varflod/msb_varflod_103600.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2018/varflod", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "8731", "Title": "Sportlov", "Text": "Sportlovsveckorna pågår och det innebär mycket trafik på många vägar. Förbered din resa genom att följa trafikläget hos Trafikverket och väderutvecklingen hos SMHI. Håll koll på lavinrisken om du ska ut på fjället.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/transportstorningar/msb_essingeleden_104027_jpg.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/vinterovader", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }