{ "ThemeList": [ { "ID": "15622", "Title": "Drugs and treatment", "Text": "Drugs and treatment information from the authorities regarding Covid-19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_ima203284_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/covid-19-drugs-and-treatment/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15615", "Title": "Skydda dig mot vaccinbedrägerier", "Text": "I samband med vaccinationen mot covid-19 utnyttjar bedragare viljan hos många att vaccinera sig. Här hittar du tips om hur du skyddar dig. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccin-sida/dator_johnertillstartsidan.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/frauds/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15624", "Title": "Vaccination in Sweden", "Text": "What do vaccines contain? Is any vaccination compulsory in Sweden? How are side-effects monitored? Find out more in the section about vaccination in Sweden. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/vaccination_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/vaccination/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15620", "Title": "Covid-19 vaccination", "Text": "Information about what to consider with regard to Covid-19 vaccination.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccin-sida/corona-vaccin_johner_sca26185.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/about-the-vaccines/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15618", "Title": "Vaccine scams", "Text": "How to protect yourself from vaccine scams. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccin-sida/dator_johnerbeskuren.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/frauds/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15621", "Title": "When is it my turn?", "Text": "About the prioritisation of groups. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccin-sida/nummerlapp_johner_sca10286.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/when-is-it-my-turn/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15619", "Title": "Risks and side-effects", "Text": "About risks and side-effects in connection with vaccination against Covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccin-sida/arm-plaster_johner_plap318m763114.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/about-risks-and-side-effects/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15551", "Title": "Hur många har vaccinerats?", "Text": "Följ antalet genomförda vaccinationer mot covid-19 på nationell och regional nivå via Folkhälsomyndighetens webbplats. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccin-sida/vaccin-statistik.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13533", "Title": "Restriktioner och förbud", "Text": "Restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sverigesriksdag_riksdagshuset-rv-sommar_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/restriktioner-och-forbud/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15302", "Title": "Följ de nationella råden", "Text": "Sedan den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Här har vi listat de råd du är skyldig att följa. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/hall_avstand_tunnelbana_temablock_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/national-regulations/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12818", "Title": "Så minskar vi smittspridningen", "Text": "Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/johner_tvatta_handernaima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/sa-minskar-vi-smittspridningen/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15384", "Title": "Andreas döstädade lägenheten innan han åkte till sjukhuset", "Text": "Fyrtioåriga Andreas Karlsson hamnade aldrig på IVA. Men minnena från påskveckan med andnöd och dödsångest finns kvar. Och fortfarande lever han med sviterna av covid-19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/andreas-karlsson-blev-allvarligt-sjuk-i-covid-19/ante_temablock_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/manniskan-i-krisen/andreas-dostadade-lagenheten-innan-han-akte-in-till-sjukhuset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15328", "Title": "Följ de nationella råden", "Text": "Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sverigesriksdag_riksdagshuset-rv-sommar_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/national-regulations/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15386", "Title": "Restriktioner och förbud", "Text": "Förutom de nationella råden gäller flera restriktioner och förbud som kan påverka dig. Bland annat förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. \n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sverigesriksdag_riksdagshuset-rv-sommar_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/restriktioner-och-forbud/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12833", "Title": "Om du känner oro", "Text": "Hur du kan ta hand om din eller andras psykiska hälsa under denna kris. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_mork-gang_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/om-du-kanner-dig-orolig-pa-grund-av-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15294", "Title": "Information om covid-19 via SMS", "Text": "Måndagen den 14 december skickades ett sms till Sveriges befolkning för att påminna om de nya skärpta nationella råden. Inga personuppgifter har samlats in i samband med utskicket. Läs mer här. \n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/alarmerande-nyheter_2_artikelbild.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/sms-om-covid-19/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15407", "Title": "IVA-sjuksköterskan Anna: \"Stor oro inför julhelgen\"", "Text": "Anna Allenbrant har sedan i våras kämpat hårt för att ge vård till de som blir allra svårast sjuka i covid-19. Nu är hon och kollegorna i stort behov av ledighet över julhelgen, men chanserna är minimala. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/iva-sjukskoterska/ssk_tema_msk.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/manniskan-i-krisen/iva-sjukskoterskan-stor-oro-infor-julen/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15146", "Title": "Samhällets ansvar vid smittspridning", "Text": "Läs mer om vilka myndigheter som kan bli inblandade i arbetet med att spåra och stoppa smitta.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/samhallets-beredskap/folkhalsomyndigheten_laboratorium_p4-4.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/samhallets-beredskap/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15144", "Title": "Skärpta regionala råd", "Text": "Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren kan tillfälligt införa skärpta allmänna råd i en region. Här kan du se vad som gäller där du bor. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_tom_buss.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/regional-guidelines-and-restrictions/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15145", "Title": "Regional information om coronaviruset", "Text": "Här samlar vi information från regionala myndigheter om smittspridning och åtgärder som rör utbrottet av covid-19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_sjukhus-orebro_nat74562.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/regional-information-about-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15603", "Title": "Risker och biverkningar", "Text": "Vaccin mot covid-19 kan precis som andra läkemedel ge biverkningar. Vanligast är lokala biverkningar runt stället där du fått sprutan.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccin-sida/arm-plaster_johner_plap318m763114.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/about-risks-and-side-effects/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15595", "Title": "Andra språk/other languages", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15490", "Title": "Ansvarsfördelning i arbetet med vaccination mot covid-19", "Text": "Läs om vilken myndighet som har ansvar för vad kopplat till vaccin.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sjukhus-orebro_nat74562_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/allocation-of-responsibility-for-vaccinations/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15218", "Title": "Vad är vaccin?", "Text": "Läs om hur vaccin fungerar, vad det innehåller och vilka säkerhetskrav som finns vid framställningen. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/vaccination_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/manniskor-och-smitta/vaccin/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15593", "Title": "När får jag vaccineras?", "Text": "Vaccineringen mot covid-19 sker i olika faser. Läs om vilka grupper som ingår i respektive fas och hur du kan få reda på när det är din tur. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccin-sida/nummerlapp_johner_sca10286.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/when-is-it-my-turn/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15531", "Title": "Allocation of responsibility for vaccinations", "Text": "Here you will find information on the responsibilities of the various authorities involved in Covid-19 vaccination efforts. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sjukhus-orebro_nat74562_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/allocation-of-responsibility-for-vaccinations/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15599", "Title": "Om vaccinerna", "Text": "Läs om vilka godkända vaccin som finns mot covid-19, hur de skyddar och vad du ska tänka på efter vaccination. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccin-sida/corona-vaccin_johner_sca26185.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/about-the-vaccines/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11411", "Title": "Stormar och oväder", "Text": "Sverige drabbas ibland av kraftiga oväder som bland annat kan leda till strömavbrott, trafikstörningar och teleavbrott. Här finns myndigheternas svar på frågor som rör stormar och oväder. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/krisinformation_vinterstorm.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/storm/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12466", "Title": "Om krisen kommer", "Text": "Är du förberedd på en kris? Ett råd är att se över hur du kan få tillgång till vatten, värme, mat och information vid en kris. Här finns mer information om hur du kan förbereda dig om samhället inte fungerar som det ska.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/om-krisen-kommer_temablock_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12013", "Title": "Preppa i mobilen", "Text": "Ska det bli stökigt väder? Var finns närmsta hjärtstartare? Varför tjuter Hesa Fredrik? Ibland kan viktig information finnas endast ett par knapptryck bort i telefonen. Vi har listat några appar som ökar din beredskap.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/dragarbild_appar_beskuren_ny.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/appar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14357", "Title": "Många äldre får hjälp med matleveranser – så funkar det", "Text": "Många äldre behöver hjälp att handla mat och mediciner under pandemin.\nI stora delar av landet kan man få stöd av frivilliga. Men hur går det till? Vi har pratat med Christian Lindell på Frivilliga resursgruppen. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/msb_frg_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/manniskan-i-krisen/Manga-aldre-far-hjalp-att-handla/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12820", "Title": "Du som är 70+", "Text": "Här hittar du råd, rekommendationer och stöd för äldre. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_70plus_ima187414_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/du-som-ar-over-70-ar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14147", "Title": "Om du behöver hjälp", "Text": "Här finns information om hur du kan få hjälp och stöd.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-block.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/if-you-need-help/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14605", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/msb104264-ny.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/vattenbrist/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14012", "Title": "Om du vill hjälpa till", "Text": "Just nu behöver många hjälp och stöd. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/if-you-would-like-to-help/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14617", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15449", "Title": "ماسک دهان", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13392", "Title": "اطلاعات و حمایت به اقوام", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_ljus.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb6-anhoriga-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13385", "Title": "اگر شما می خواهید کمک کنید.", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb8-hjalpa-till-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13374", "Title": "به این روش شما شیوع سرایت را کاهش می دهید.", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/johner_tvatta_handernaima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb1-smittspridning-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15326", "Title": "مقررات و کلی سختگیرانه تر ملی رهنمودهای", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/hall_avstand_tunnelbana_temablock_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb24-nationella-rad-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14936", "Title": "واکسن، دارو و درمان", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccinspruta_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb21-vaccin-lakemedel-och-behandling-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13375", "Title": "اشخاصی که بالاتر از ۷۰ سال هستند و گروههای دیگر در معرض خطر.", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_70plus_ima187414_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb2-70-och-riskgrupper-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14683", "Title": "مدارس و مهد کودک", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_skola_masma51351.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb18-skola-och-barnomsorg/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13964", "Title": "ورزش و تمرین", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/idrott_johner_ima131136.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb11-idrott-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13394", "Title": "کودکان و والدین", "Text": "Bland annat tips och råd om hur du kan prata med barn om covid-19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/barn-corona/johner_barn_ima193248_medium.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb7-barn-och-foraldrar-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13965", "Title": "خبرها مربوط به ویروس کرونا است.", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_presskonferens.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/nyhetsarkiv-farsi/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14336", "Title": "نقد و بررسی منبع و مأخذ اطلاعات", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_masma78504.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb16-kallkritik/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14002", "Title": "نمونه گیری", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_ima203284_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb12-provtagning-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13376", "Title": "سفرهای خارج از کشور", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_barn-flygplats_ima169988_foto-anna-rostrom.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb4-utrikesresor-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13395", "Title": "استخدامی ها، کارفرما و شرکت ها", "Text": " ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_bokforing_scandinav_mmec.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb9-anhoriga-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14084", "Title": "اطلاعات در مورد فیلم", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_infoskarm_scandinav_uh30.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/filmer-farsi/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14096", "Title": "محدودیت ها و ممنوعیت", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sverigesriksdag_riksdagshuset-rv-sommar_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb13-regler-och-forbud-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13377", "Title": "سفرهای داخلی در کشور و حمل و نقل با وسایل نقلیه عمومی", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_tagkupe_scandinav_twpe-foto-per-hanstorp.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb3-inrikesresor-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13391", "Title": "اگر شما احساس نگرانی می کنید", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_mork-gang_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb5-oro-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14286", "Title": "اگر شما نیاز به کمک دارید", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-block.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb15-du-som-behover-hjalp-fa/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14844", "Title": "اطلاعات منطقه ای در مورد ویروس کرونا", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sjukhus-orebro_nat74562_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb19-regional-information-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15277", "Title": "از ماسک دهان به درستی استفاده کنید", "Text": "سازمان بهداشت عمومی سوئد در حال حاضر استفاده گسترده از ماسک دهان در جامعه را توصیه نمی کند. اما اگر هنوز هم میخواهید از ماسک دهان استفاده کنید مهم است که این کار به درستی انجام شود.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/farsi_corona/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13967", "Title": "Nyheter på lättläst svenska", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/presskonferens.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/nyhetsarkiv-lattlast/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14004", "Title": "Tester för covid-19", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_ima203284_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb12-lakemedel-ll/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14667", "Title": "Skola och barnomsorg", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_skola_masma51351.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb18-skola-och-barnomsorg/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13493", "Title": "Du som är över 70 år eller annan riskgrupp", "Text": "Regler för den som är 70 år eller äldre. \nEller som har en sjukdom som kan vara en risk för covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_70plus_ima187414_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/du-som-ar-over-70-ar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14179", "Title": "Till dig som behöver hjälp", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-block.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb15-om-du-behover-hjalp/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13962", "Title": "Hjälpa till", "Text": "Många behöver hjälp nu. Kan du hjälpa till?", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb8-hjalpa-till/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13970", "Title": "Så minskar vi smittspridningen", "Text": "Tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du är sjuk.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_handtvatt_ima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/sa-minskar-vi-smittspridningen/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13494", "Title": "Utrikesresor", "Text": "Just nu bör du inte resa till ett annat land om det inte är nödvändigt.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_barn-flygplats_ima169988_foto-anna-rostrom.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb4-utrikesresor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14846", "Title": "Regional information", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sjukhus-orebro_nat74562.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb19-regional-information-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14013", "Title": "Regler och förbud", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sverigesriksdag_riksdagshuset-rv-sommar_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb13-regler-och-forbud/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15376", "Title": "Nya hårdare regler för hela Sverige", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/hall_avstand_tunnelbana_temablock_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb24-de-nya-raden/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14924", "Title": "Vaccin, medicin och behandling", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccinspruta_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb21-vaccin-lakemedel-och-behandling-ll/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15446", "Title": "Munskydd", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13976", "Title": "Idrott och träning", "Text": "Råd till dig som idrottar och tränar. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/idrott_johner_ima131136.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb-11-idrott-och-traning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13510", "Title": "Stöd till anhöriga", "Text": "Här finns information för dig som är anhörig \ntill någon som dör i covid-19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_ljus.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb6-anhoriga/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13495", "Title": "Inrikesresor och kollektivtrafik", "Text": "Information till dig som reser och pendlar till jobbet. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_tagkupe_scandinav_twpe-foto-per-hanstorp.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb3-inrikesresor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13969", "Title": "Till anställda och företag", "Text": "Här hittar du information om företag, anställda och att vara hemma när man är sjuk. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_bokforing_scandinav_mmec.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb9-anstallda/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13509", "Title": "Känner du dig orolig?", "Text": "Här hittar du information om vad du kan göra \nom du känner dig orolig", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_mork-gang_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/for-dig-som-ar-orolig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13512", "Title": "Barn och föräldrar", "Text": "Information till barn och unga om covid-19. \nOch tips om hur en vuxen kan prata med barn om covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/barn-corona/johner_barn_ima193248_medium.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb7-barn-och-foraldrar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13436", "Title": "መገሻ ውሽጣዊ ሃገርን ሕዝባዊ መጐዓዓዝያን", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_tagkupe_scandinav_twpe-foto-per-hanstorp.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb3-inrikesresir-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14845", "Title": "ዞባዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ”ኮሮና-ቪሩስ”", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sjukhus-orebro_nat74562_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb19-regional-information-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14023", "Title": "ሓበሬታ ኣብ ፊልም", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_infoskarm_scandinav_uh30.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/filmer-informationsverige.se/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14338", "Title": "ህየሳ ምንጪ", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_masma78504.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb16-kallkritik/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13450", "Title": "ረብሻ ወይ ጭንቀት ምስ ዝስመዓካ", "Text": " ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_mork-gang_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb5-oro-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13451", "Title": "ሰራሕተኛታት፡ ወሃብቲ ስራሕን ትካላትን", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_ljus.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb6-anhoriga-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13975", "Title": "ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላትን", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/idrott_johner_ima131136.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb11-idrott-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13444", "Title": "ክትሕግዝ ምስ ትደሊ", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb8-hjalpa-till-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13952", "Title": "ምስ ቫይረስ ኮረና ዝተተሓዙ ዜናታት", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_presskonferens.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/nyhetsarkiv-tigrinja/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14099", "Title": "ቀየድትን ከልከልትን ትእዛዛት", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sverigesriksdag_riksdagshuset-rv-sommar_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb13-regler-och-forbud-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13433", "Title": "ምስፍሕፋሕ ተላባዒ ለበዳ ብኸምዚ ክድረት ይኽእል", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/johner_tvatta_handernaima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb1-smittspridning-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15371", "Title": "ሓደስቲ ጥብቂ ሃገራውያን ምኽርታት", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/hall_avstand_tunnelbana_temablock_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb24/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14006", "Title": "ምውሳድ ቅምሶ", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_ima203284_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb12-provtagning-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14190", "Title": "ሓገዝ እንተ ደሊኻ", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-block.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb15-du-som-behover-hjalp-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13434", "Title": "ዕድሜኦም ልዕሊ 70 ዝኾኑን ካልኦት ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጒጅለታትን", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_70plus_ima187414_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb2-70-och-riskgrupper-to/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14684", "Title": "ቤትትምህርቲን ሓልዮት መዋዕለ-ሕጻናትን", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_skola_masma51351.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb18-skola-och-barnomsorg/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13453", "Title": "ቈልዑን ወለድን", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/barn-corona/johner_barn_ima193248_medium.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb7-barn-och-foraldrar-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13435", "Title": "ናብ ወጻኢ ሃገር መገሻ", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_barn-flygplats_ima169988_foto-anna-rostrom.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb4-utrikesresor-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13454", "Title": "ሰራሕተኛታት፡ ወሃብቲ ስራሕን ትካላትን", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_bokforing_scandinav_mmec.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb9-anhoriga-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14938", "Title": "ክታበት፡ መድሃኒትን ክንክንን", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccinspruta_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb21-vaccin-lakemedel-och-behandling-ti/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15450", "Title": "መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15280", "Title": "ነቲ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ብቕኑዕ መገዲ ኣዘውትሮ", "Text": "ኣብዚ እዋን'ዚ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኣብቲ ማሕበረሰብ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ብብዝሒ ንኺዝውተር ኣይመክርን እዩ። ንስኻ ግን ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ከተዘውትር እንተ ደሊኻ፡ ብግቡእ መገዲ ክትጥቀመሉ ኣገዳሲ እዩ። ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/tigrinja_corona/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14569", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14333", "Title": "Iska hubinta macluumaadka", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_masma78504.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb16-kallkritik/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13258", "Title": "Safarrada gudaha iyo gaadiidka dadweynaha", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_tagkupe_scandinav_twpe-foto-per-hanstorp.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb3-inrikesresor-och-kollektivtrafik/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13272", "Title": "Haddii aad welwel qabtid", "Text": " ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_mork-gang_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb5-oro/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14941", "Title": "Tallaal, daawo iyo daaweyn", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccinspruta_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb21-vaccin-lakemedel-och-behandling-so/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14681", "Title": "Iskoolka iyo xannaannada carruurta", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_skola_masma51351.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb18-skola-och-barnomsorg/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13879", "Title": "Warar la xiriira feyruska corona", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_presskonferens.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/nyhetsarkiv-somaliska/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14074", "Title": "Macluumaad ku aaddan filin", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_infoskarm_scandinav_uh30.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/filmer-somaliska/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15320", "Title": "Till temablocken: Xeerarka qaran ee laga sii adkeeyay iyo talobixinta guud", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/hall_avstand_tunnelbana_temablock_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb24-nationella-rad-so/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14000", "Title": "Saambi qaadid", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_ima203284_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb12-provtagning-so/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13273", "Title": "Macluumaad iyo taageero ku socda xigtada", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_ljus.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb6-anhoriga/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13266", "Title": "Haddii aad rabtid in aad wax caawisid", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb8-hjalpa-till/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14094", "Title": "Xadeyn iyo mamnuucid", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sverigesriksdag_riksdagshuset-rv-sommar_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb13-regler-och-forbud/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13255", "Title": "Sidan ayaad faafidda ku yareyn kartaa", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/johner_tvatta_handernaima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb1-smittspridning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14842", "Title": "Macluumaad gobaleed ku aaddan fayruska corona", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sjukhus-orebro_nat74562_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb19-regional-information-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15447", "Title": "Af dhowre/af gashi", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13256", "Title": "Dadka ka waaweyn 70jirka iyo dadka kale ee khatarta ku jira", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_70plus_ima187414_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/70ar-och-riskgrupper/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13275", "Title": "Carruur iyo waaliddiin", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/barn-corona/johner_barn_ima193248_medium.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb7-barn-och-foraldrar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14184", "Title": "Haddii aad caawimaad u baahantihid", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-block.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb15-du-som-behover-hjalp-so/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13257", "Title": "Safarrada dibadda", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_barn-flygplats_ima169988_foto-anna-rostrom.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb4-utrikesresor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13276", "Title": "Shaqaale, shaqabixiye iyo shirkado", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_bokforing_scandinav_mmec.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb9-anstallda-och-foretag/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13980", "Title": "Isboorti iyo tababar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/idrott_johner_ima131136.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb11/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15273", "Title": "Af dhowre/af gashi si sax ah u isticmaal", "Text": "Wakhtigan hadda la joogo ayaanay Folkhälsomyndigheten soo jeedineynin guud ahaan isticmaalka af dhowre/af gashi ee bulshada dhexdeeda. Haddii si kastaba ha ahaatee aad dalbato isticmaalka af dhowre/af gashi, ayaa waxa muhiim ah in taas si sax ah loo sameeyo. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/somaliska_corona/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15271", "Title": "إستخدام الكمامات بشكل صحيح", "Text": "لا توصي وكالة الصحة العامة السويدية حاليًا باستخدام الكمامات على نطاق واسع في المجتمع. هذا و إن إخترت أن تستعمل الكمامة ، فمن المهم أن تفعل ذلك بشكل صحيح.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/arabiska_corona/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15275", "Title": "Doğru şekilde maske kullanmak", "Text": "İsveç Halk Sağlığı Kurumu (Folkhälsomyndigheten) şu an için toplumda yaygın şekilde maske kullanılmasını tavsiye etmiyor. Buna rağmen maske kullanmayı tercih ediyorsanız bunun doğru şekilde yapılması önemli.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14078", "Title": "Bilgilendirme filmleri", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_infoskarm_scandinav_uh30.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/filmer-turkiska/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14934", "Title": "Aşı, ilaç ve tedavi", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccinspruta_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb21-vaccin-lakemedel-och-behandling-tu/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13316", "Title": "70 yaş üstü kişiler ve diğer risk grupları", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_70plus_ima187414_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/70-ar-och-riskgrupper/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13335", "Title": "Çocuklar ve ebeveynler", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/barn-corona/johner_barn_ima193248_medium.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/cocuklar-ve-ebeveynler/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13981", "Title": "Spor ve kondisyon antrenmanı", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/idrott_johner_ima131136.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb11-idrott-tr/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14186", "Title": "Yardıma ihtiyacınız varsa", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-block.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb15-du-som-behover-hjalp-tr/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13874", "Title": "Korona virüsü ile bağlantılı haberler", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/presskonferens.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/nyhetsarkiv-turkiska/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13317", "Title": "Yurtdışı seyahatleri", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_barn-flygplats_ima169988_foto-anna-rostrom.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/utrikesresor/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14339", "Title": "Kaynak eleştirisi", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_masma78504.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb16-kallkritik/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13336", "Title": "Çalışanlar, işverenler ve şirketler", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/contentassets/1fba210d86e54593afb3f3688375f410/johner_bokforing_scandinav_mmec.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/anstallda-foretag/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14682", "Title": "Okul ve çocuk bakımı", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_skola_masma51351.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb18-skola-och-barnomsorg/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13318", "Title": "Yurtiçi seyahat ve toplu taşıma", "Text": "Seyahat yapanlar ve günlük yolcular için bilgiler", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_tagkupe_scandinav_twpe-foto-per-hanstorp.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/inrikesresor-och-kollektivtrafik/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13332", "Title": "Eğer endişeleriniz varsa", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_mork-gang_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/oro/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14095", "Title": "Kısıtlamalar ve yasaklar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sverigesriksdag_riksdagshuset-rv-sommar_temablock.png", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb13-regler-och-forbud/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13326", "Title": "Yardım etmek istiyorsanız", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/frg-corona-2.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/hjalpa-till/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14843", "Title": "Korona virüsü hakkında bölgesel bilgiler", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sjukhus-orebro_nat74562_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb19-regional-information-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15322", "Title": "Katılaştırılmış ulusal düzenlemeler ve genel tavsiyeler", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/hall_avstand_tunnelbana_temablock_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb24-nationella-rad-tu/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13333", "Title": "Akrabalar için bilgi ve destek", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_ljus.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/anhoriga/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13315", "Title": "Salgının yayılmasını nasıl azaltırsınız", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta/johner_tvatta_handernaima139260.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb1-sa-minskar-du-smittspridningen/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15448", "Title": "Maske", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14008", "Title": "Test yaptırma", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_ima203284_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/turkiska_corona/tb12-provtagning-tr/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14568", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14567", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14833", "Title": "Så klarar Märta-Lena isoleringen under coronapandemin", "Text": "Många äldre är isolerade i sina hem på grund av coronapandemin. Märta-Lena Schwaiger är 78 år och bor i Enskededalen utanför Stockholm. Hon har varit hemma sedan i mitten av mars. Här kan du läsa mer om vad hon gjort för att hantera isoleringen.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/marta-lena-temablock_melker_dahlstrand.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/manniskan-i-krisen/marta-lena-har-varit-hemma-under-pandemin/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14565", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14563", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14561", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14559", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15263", "Title": "Använd munskydd på rätt sätt", "Text": "Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte\natt alla använder munskydd.\nMen du själv kan välja att använda munskydd.\nDå är det viktigt att du använder det på rätt sätt. \n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/Lattlast1/tb23-anvanda-munskydd-pa-ratt-satt/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15226", "Title": "Munskydd", "Text": "Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten resenärer födda år 2004 och tidigare att ha munskydd i kollektivtrafiken. Läs om munskydd och hur du använder det här.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/munskyddsca22097.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/sa-minskar-vi-smittspridningen/use-masks-correctly/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15202", "Title": "Coronaambassadörer ska få ungdomar att tänka till", "Text": "Följ råden! Annars riskerar ni distansundervisning och ännu ett missat studentfirande. Det är Filip Molinders budskap till sina jämnåriga. Han är en av ett 30-tal gymnasieelever som utbildats till coronaambassadörer av Länsstyrelsen i Kalmar. Läs intervjun med Filip här.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/filip-coronaambassador/filip_molinder_2_temablock.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/manniskan-i-krisen/filip-informerar-ungdomar-om-riskerna-med-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14557", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13755", "Title": "Så pratar du med barn om coronaviruset", "Text": "Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/barn-corona/johner_barn_ima193248.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12783", "Title": "Viktiga telefonnummer", "Text": "Här har vi listat fler telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset, eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_tomt-torg_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/important-telephone-numbers/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "13600", "Title": "Viktiga telefonnummer", "Text": "Här har vi listat fler telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset, eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_tomt-torg_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/important-telephone-numbers/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12639", "Title": "Så pratar du med barn om coronaviruset", "Text": "Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/barn-corona/johner_barn_ima193248.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14572", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14554", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12784", "Title": "Om du känner dig orolig", "Text": "Här har vi samlat information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/msb_mork-gang_104693_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/om-du-kanner-dig-orolig-pa-grund-av-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15628", "Title": "Stötta ditt barn under krisen", "Text": "Många barn är oroliga och påverkas av pandemins konsekvenser. Läs om hur du som vuxen kan hjälpa till. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/artiklar/barn-corona/johner_barn_ima193248.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14552", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14551", "Title": "Samlad information om coronaviruset", "Text": "Här hittar du bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheter.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12337", "Title": "Krishanteringens grunder", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/krishanteringens-grunder/msb_oversvamning_102869.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/krishanteringens-grunder/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12338", "Title": "Vad är en kris?", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/vad-ar-en-kris/fotojohaneklundmsb.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12339", "Title": "Civilt försvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/civilt-forsvar/msb102999-folksamling-foto-johan-eklund-msb-redigerad-beskuren.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/civilt-forsvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12335", "Title": "Samhällets ansvar", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/msb_godochelthomashenrikson.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12336", "Title": "Om krisen kommer", "Text": "", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/msb_krisberedskapsveckan_53a2995.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12062", "Title": "Attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017", "Text": "Här hittar du samlad information om attentatet i Stockholm den 7 april 2017 då en lastbil körde in i en folkmassa. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12048", "Title": "Skogsbränderna 2018", "Text": "Läs mer om de stora och svårsläckta skogsbränderna som drabbade Sverige under sommaren 2018.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2018-brandrisk/sdltd06a3b9-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11599", "Title": "Myndigheter med särskilt ansvar", "Text": "För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Det handlar om ett förebyggande arbete för att minska samhällets sårbarhet och om att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-m-sarskilt-ansvar/kustbevakningen/gratisbild-fr-kbv.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15204", "Title": "Ansträngd vård på många håll", "Text": "Sjukvården är hårt belastad på många håll just nu. Hjälp till genom att följa de nationella och regionala rekommendationer som finns. Begränsa antalet kontakter. Undvik onödiga risker. Läs mer om vad som gäller där du befinner dig.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_sjukhus-orebro_nat74562_740x281.jpg", "LinkUrl": "", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15639", "Title": "Risk för gräsbrand i delar av Sverige", "Text": "I snöfria områden kan det råda risk för gräsbrand under våren. Var försiktig när du eldar i naturen. Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Här hittar du tips på hur du eldar säkert. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/grasbrand_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/sa-forbereder-du-dig/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "15292", "Title": "Slow down the spread of Covid-19", "Text": "Here you can find the recommendations that apply concerning how to behave in order to slow down the spread of Covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_handtvatt_ima139260_1200x628.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/sa-minskar-vi-smittspridningen/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14916", "Title": "Vaccine, medicine and treatment", "Text": "Information and links about vaccines, medicines and treatment of Covid-19.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/vaccinspruta_johner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12749", "Title": "Information about the coronavirus in other languages", "Text": "Covid-19 information from Swedish authorities in other languages.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12555", "Title": "Aktuell och bekräftad information om coronaviruset", "Text": "Vår samlingssida om covid-19. Här hittar du bland annat information om regionala rekommendationer, hur du kan undvika att sprida smittan och vilka restriktioner och förbud som gäller. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "14385", "Title": "Visiting Sweden during the Covid-19 pandemic", "Text": "The Covid-19 pandemic affects travelling, accommodation, and other activities in Sweden. Here you can find information about restrictions and regulations you need to be aware of if you are planning a stay in Sweden. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/johner_stockholms-slott_ima158047_740x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12556", "Title": "Official information on the Covid-19 outbreak", "Text": "Here you find information to the public from the responsible Swedish authorities about the coronavirus and the outbreak of Covid-19. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/sdlpvfu9gvtyvw-nh.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "12747", "Title": "Andra språk/Other languages", "Text": "Här har vi samlat myndigheternas information om covid-19 på olika språk. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/temablock-info-olika-sprak_utan-sprak.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/andra-sprakother-languages/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }