{ "ThemeList": [ { "ID": "7643", "Title": "Om brandrisk och skogsbränder", "Text": "Brandrisken kan variera från dag till dag. Följ SMHI:s brandriskprognoser och kontrollera alltid med din kommun om eldningsförbud råder innan du eldar utomhus. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/stod-till-drabbade-och-narstaende/msb103692.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2018/forestfires2018/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11599", "Title": "Myndigheter med särskilt ansvar", "Text": "För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Det handlar om ett förebyggande arbete för att minska samhällets sårbarhet och om att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-m-sarskilt-ansvar/kustbevakningen/gratisbild-fr-kbv.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11633", "Title": "Forest fires 2019", "Text": "This is where you find verified emergency information about fire bans, fire risk, and forest fires in Sweden. ", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb104175.t5bf7e6f1.m1200.x6ede6109.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2019/forest-fires-2019/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11518", "Title": "Emergency warning", "Text": "Important public announcement, IPA (\"Viktigt meddelande till allmänheten\" or \"VMA\") is the system used to alert the Swedish public in case of accidents, serious events, or disruptions of important services. \n\nIPAs are distributed through radio and television, and apps like Krisinformation.se. An IPA may also be sent as a text message to mobile phones in the affected area.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/english/msb_vma-tuta_940x281.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/emergency-warning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11640", "Title": "Skogsbrandsrisken 2019", "Text": "Lägre temperaturer och nederbörd har minskat risken för gräs- och skogsbränder. Men lokalt kan brandrisken fortfarande vara stor. Var försiktig med eld i skog och mark och följ det aktuella läget på SMHI:s brandriskkarta. Här finns information om brandrisk, skogsbränder och eldningsförbud från ansvariga myndigheter.\n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb104175.t5bf7e6f1.m1200.x6ede6109.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2019/forest-fires-2019/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11519", "Title": "Drinking water", "Text": "Tap water in Sweden is of high quality and is perfectly safe to drink. However, contaminations may occur. Read more about how to handle issues with the drinking water.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_vattendunkar.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/drinking-water/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11515", "Title": "Important phone numbers", "Text": "These phone numbers can be good to note down and keep in your wallet when you are in Sweden.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_ambulandshelikopter.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/Important-phone-numbers/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "11666", "Title": "Låga grundvattennivåer kan ge vattenbrist", "Text": "För lite regn har lett till låga grundvattennivåer i delar av landet. Det kan leda till en besvärlig sommar för både kommuner och enskilda brunnsägare i drabbade områden. Här kan du följa läget.", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/ima156435ulfhuettnilssonjohner.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/disasters-and-incidents/2019/risk-for-vattenbrist-2019/", "Displaymode": 2, "Emergency": false }, { "ID": "8658", "Title": "Dricksvattenförsörjning", "Text": "Tillgång till friskt vatten är någonting som de flesta i vårt land tar för givet. Därför kan konsekvenserna också bli stora när det blir avbrott i dricksvattenförsörjningen. Här kan du läsa mer om dricksvattenförsörjning.\n", "ImageUrl": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/msb_vattendunkar.jpg", "LinkUrl": "https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-services/samhallets-ansvar/kommuner/dricksvattenforsorjning/", "Displaymode": 2, "Emergency": false } ] }