[ { "Identifier": "16002", "PushMessage": "Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat. Syftet är främst att skydda ungdomarna mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.", "Updated": "2021-06-22T13:16:53+02:00", "Published": "2021-06-22T13:16:00+02:00", "Headline": "Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder", "Preamble": "Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat. Syftet är främst att skydda ungdomarna mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.", "BodyText": "Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4. Det väntas kunna ske någon gång i augusti.\n– Det främsta argumentet för vaccination från 16 år är nyttan för den enskilda individen. Unga löper visserligen mindre risk än äldre att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken finns, både för akut allvarlig sjukdom och för långvariga besvär, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.\nAndra skäl för Folkhälsomyndighetens ställningstagande är att vaccinationerna ytterligare skulle minska risken för smittspridning bland i första hand ungdomar, men också andra åldersgrupper i samhället.\n\nFolkhälsomyndigheten kommer så snart som möjligt att meddela när regionerna samlat kan börja erbjuda vaccin till personer födda från 2005. Tillgången till vaccin påverkar startdatum.\nFolkhälsomyndigheten rekommenderar också från och med nu en utvidgning av vaccination till barn med vissa medicinska tillstånd från 12 års ålder enligt den lista som Svenska Barnläkarföreningen tagit fram.\n", "Area": [ { "Type": "Country", "Description": "Sverige", "Coordinate": "16.596265846848,62.8114849680804 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/juni/vaccination-mot-covid-19-erbjuds-fran-16-ars-alder/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten, regeringen", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "15978", "PushMessage": "Uppdatering 21 juni 14.28: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.", "Updated": "2021-06-21T11:20:33+02:00", "Published": "2021-06-21T11:20:00+02:00", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Varberg, Hallands län", "Preamble": "Uppdatering 21 juni 14.28: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.", "BodyText": "Ursprunligt meddelande: Det brinner i en industri på Batterivägen. Kraftig rök går in mot Varberg. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.För mer information lyssna på {0}.", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Hallands län", "Coordinate": "12.6015644088259,56.9792904944626 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-varberg-i-varbergs-kommun-hallands-lan/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "", "Push": true, "BodyLinks": [ { "Text": "Sveriges Radio P4 Halland", "Url": "https://sverigesradio.se/halland/" } ], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "15976", "PushMessage": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för extremt höga temperaturer i Kalmar län utom Öland. Varningen gäller fram till onsdag. ", "Updated": "2021-06-20T16:52:28+02:00", "Published": "2021-06-20T16:52:28+02:00", "Headline": "Klass 2-varning för extremt höga temperaturer i Kalmar län", "Preamble": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för extremt höga temperaturer i Kalmar län utom Öland. Varningen gäller fram till onsdag. ", "BodyText": "Temperaturen kommer fortsätta att vara över 30 grader i Kalmar län, utom Öland. Extrem värme kan innebära stora hälsoproblem för vissa grupper som till exempel äldre, sjuka och spädbarn. \nKlass 2 är den allvarligaste varningsklassen för höga temperaturer. SMHI har utfärdat varningen på grund av att den höga temperaturen kommer att hålla i sig en längre period, fram till onsdag. ", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Kalmar län", "Coordinate": "16.4380172241515,57.1227021283545 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/juni/klass-2-varning-for-extremt-hoga-temperaturer-i-kalmars-lan/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "SMHI", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "15972", "PushMessage": "Uppdatering 18 juni 20.50: Varningen om branden i Husumfabriken är återtagen och gäller inte längre. ", "Updated": "2021-06-18T13:43:44+02:00", "Published": "2021-06-18T13:43:44+02:00", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Husum", "Preamble": "Uppdatering 18 juni 20.50: Varningen om branden i Husumfabriken är återtagen och gäller inte längre. ", "BodyText": "Ursprunglig text: Viktigt meddelande till allmänheten i Husum i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Det brinner i en lokal i industriområdet. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Västernorrland.", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Västernorrlands län", "Coordinate": "17.4746156872365,63.0331399333598 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "PoI", "Description": "Husum", "Coordinate": "19.17311,63.32702", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-husum/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "Sveriges_Radio", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "15956", "PushMessage": "SMHI varnar för en period med mycket höga temperaturer. På flera håll i landet väntas temperaturen gå över 30 grader från och med idag.", "Updated": "2021-06-18T10:00:58+02:00", "Published": "2021-06-18T10:00:58+02:00", "Headline": "SMHI varnar för mycket höga temperaturer", "Preamble": "SMHI varnar för en period med mycket höga temperaturer. På flera håll i landet väntas temperaturen gå över 30 grader från och med idag.", "BodyText": "\nSMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket höga temperaturer i Sörmlands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Skåne län utom Österlen. Det innebär en dygnstemperatur på 30 grader eller mer i tre dagar i följd. Extrem värme kan innebära stora hälsoproblem för vissa grupper som till exempel äldre, sjuka och spädbarn.\nVärmen påverkar tågtrafiken\nFör att minska belastningen på tågrälsen och förhindra solkurvor i värmen har Trafikverket beslutat att sänka hastigheten på flera järnvägar under fredag och lördag. Det kommer innebära förseningar och resenärer uppmanas att hämta trafikinformation från respektive tågbolag. Tåg kan även ställas in med kort varsel. Läs om vilka sträckor som påverkas i länken nedan.\n", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Jönköpings län", "Coordinate": "14.4078392636927,57.5329752646767 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Kalmar län", "Coordinate": "16.4380172241515,57.1227021283545 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Kronobergs län", "Coordinate": "14.5716048196925,56.794184550435 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Skåne län", "Coordinate": "13.5339954630322,55.8614466949293 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Södermanlands län", "Coordinate": "16.843261442554,58.9919145844318 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Östergötlands län", "Coordinate": "15.656615,58.311002 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/juni/smhi-varnar-for-mycket-hoga-temperaturer/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "SMHI", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "15952", "PushMessage": "Uppdatering 16/6 21.13: Meddelandet gäller inte längre. ", "Updated": "2021-06-16T21:14:32+02:00", "Published": "2021-06-16T19:51:00+02:00", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Eskilstuna kommun, Södermanlands län", "Preamble": "Uppdatering 16/6 21.13: Meddelandet gäller inte längre. ", "BodyText": "Ursprunglig text: Det brinner i en elbil på Dingergatan med giftig rök som följd. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.\nFör mer information lyssna på {0}.", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Södermanlands län", "Coordinate": "16.843261442554,58.9919145844318 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "Municipality", "Description": "Eskilstuna", "Coordinate": "16.512778,59.370556 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "PoI", "Description": "Eskilstuna", "Coordinate": "16.52961,59.37025", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/juni/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-sodermanlands-lan/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "", "Push": true, "BodyLinks": [ { "Text": "Sveriges Radio P4 Sörmland", "Url": "https://sverigesradio.se/sormland/" } ], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false } ]