{ "Changed": [ { "Id": "10372", "Headline": "Webbutbildning i terrorberedskap", "Preamble": "För att minska risken att komma till skada vid väpnade angrepp är det viktigt att veta hur du ska agera vid ett attentat. Här får du lära dig mer. \n", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/contentassets/cb4f91d8a6304508b2a940aee09b4262/johner_minnesplats_7april2017_ima160844.jpg" }, "ImageCaption": "Fly, sök skydd, larma. Här får du tips om hur du bör agera vid ett attentat. ", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=MmtYkaUUEA0", "VideoCaption": "Webbutbildning: Så bör du agera vid attentat", "Checklist": [ { "Title": "Gör så här:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Sätt dig själv i säkerhet.", "Sätt mobilen i ljudlöst läge så att gärningsmän inte kan höra var du är.", "Följ polisens och räddningstjänstens uppmaningar.", "Hjälp de som behöver hjälp eller befinner sig i fara.", "Varna de som befinner sig nära. " ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "MSB: Webbutbildning – så ska du agera.", "Url": "https://webbutbildning.msb.se/utb/terrorberedskap/player.htm?nw=true#page1606378789108" } ], "ChangedDate": "2021-09-17T15:53:44+02:00", "SortOrder": 0 }, { "Id": "9053", "Headline": "Om strömmen har gått", "Preamble": "Den här texten går att läsa även om internet har slutat fungera. Det kan vara bra att komma ihåg, ifall det blir ett strömavbrott och kommunikationerna slutar fungera.", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/elavbrott2_app_msb103331.jpg" }, "ImageCaption": "Elda i kamin eller kakelugn om du kan när strömmen har gått. Foto: Johan Eklund/MSB", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=RRjf8XpICYw", "VideoCaption": "Hantera ett strömavbrott i lägenhet.", "Checklist": [ { "Title": "Om du råkar ut för ett strömavbrott:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Lyssna på Sveriges Radio P4 lokalradion, använd bilradion om du saknar annan radio.", "Tappa upp vatten eftersom vattnet kan sluta rinna i kranen.", "Avdela ett rum där familjen vistas, då håller ni värmen längre.", "Lägg extra mattor och filtar på golvet för att hålla värmen.", "Bygga en koja av möbler, filtar och madrasser för att hålla värmen.", "Täta fönster- och dörrspringor med tejp, filtar eller plast för att spara på värmen.", "Laga mat på på campingkök eller grill om inte ugn och spis fungerar.", "Töm frysen om elavbrottet inträffar på vintern och lägg känsliga matvaror utomhus om temperaturen är tillräckligt låg.", "Elda i kakelugn eller kamin. Öppna fönstren och vädra ibland, det går åt mycket syre när man eldar.", "Håll kontakt med grannar och se till att de också klarar sig." ] } ], "Facts": "\nI Sverige har det inträffat flera omfattande strömavbrott. Ett exempel är när stormen Gudrun drog in över Sydsverige 2005, då 730 000 abonnenter blev utan el.\nOm du drabbas av ett oplanerat elavbrott i minst 12 timmar har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning. Ditt elbolag ska i så fall informera dig om rätten till ersättning\nVid större elavbrott informerar kommunen, räddningstjänsten och elnätsföretagen om hur drabbade kan få hjälp.\n", "Links": [ { "Text": "Sveriges Radios P4-kanaler", "Url": "https://sverigesradio.se/kanaler" }, { "Text": "Teracom: Frekvenstabeller för radio", "Url": "https://www.teracom.se/privat/Support/frekvenstabeller-radio/" } ], "ChangedDate": "2022-01-29T10:08:18+01:00", "SortOrder": 1 }, { "Id": "12652", "Headline": "Information om covid-19", "Preamble": "Här kan du läsa mer om hanteringen av utbrottet av covid-19 och vad du kan göra för att undvika att sprida smittan. ", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_appen.jpg" }, "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "Checklist": [], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Myndigheternas samlade information om covid-19", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/" } ], "ChangedDate": "2021-11-03T12:42:46+01:00", "SortOrder": 2 }, { "Id": "11851", "Headline": "Trafikstörningar", "Preamble": "Att transportsystem fungerar är viktigt för samhället. Här får du tips på länkar som leder dig till aktuell trafikinformation.", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/vintertrafik_app_johner_ima174893.jpg" }, "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "Checklist": [ { "Title": null, "Preamble": "Här kan du läsa om vad som kan påverka din resa och hur du kan förbereda dig för trafikstörningar i bland annat väg-, tåg- och färjetrafik.", "Bullets": [ "Trafikverket har alltid aktuell trafikinformation. ", "Lyssna efter trafikinformation på Sveriges Radio P4. ", "Håll koll på aktuell trafikinformation hos din researrangör. Det är dit du vänder dig vid förseningar och inställda avgångar. ", "Vädret kan påverka din resa. Följ väderläget inför och under din resa." ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Trafikverkets trafikinformation", "Url": "https://www.trafikverket.se/" }, { "Text": "Sveriges Radio P4 Trafikområde", "Url": "https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=183&artikel=4755357" }, { "Text": "SMHI:s vädervarningar", "Url": "http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=none,page=wpt-warning-alla" }, { "Text": "SMHI:s väderläge", "Url": "https://www.smhi.se/q/Stockholm/2673730" } ], "ChangedDate": "2020-03-06T21:04:52+01:00", "SortOrder": 3 }, { "Id": "11144", "Headline": "Vid hjärtstopp", "Preamble": "Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte pumpa blod till hjärnan. Efter bara några minuter drabbas kroppens viktiga organ av syrebrist. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Genom att lära dig hjärt-lungräddning kan du rädda liv.", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/hjartstartare_app_egen.jpg" }, "ImageCaption": "Hjärtstartare. Foto: Jeanna Ullén.", "VideoUrl": "https://youtu.be/AjrlIzDuA0c", "VideoCaption": "Här ser du vad du ska göra om någon får hjärtstopp.", "Checklist": [ { "Title": "Om någon har drabbats av hjärtstopp:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Larma 112 och berätta var du är och vad som har hänt.", "Utför hjärt-lungräddning för att skapa blodcirkulation på den drabbade tills vårdpersonal anländer.", "Använd en hjärtstartare om du har tillgång till en sådan. Maskinen känner själv av om hjärtat slår och ger en strömstöt om det behövs.", "Lämna inte platsen innan hjälp har anlänt. Följ ambulanspersonalens, polisens och räddningstjänstens instruktioner. " ] } ], "Facts": "", "Links": [], "ChangedDate": "2021-04-14T10:39:02+02:00", "SortOrder": 4 }, { "Id": "11020", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)", "Preamble": "VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. ", "BodyText": "Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ även händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Du kan också ringa SOS Alarms informationsnummer 113 13 om du har frågor eller vill veta mer om händelsen.", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/msb_vma-tuta_103753_app.jpg" }, "ImageCaption": "Foto: MSB", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=eiJFIQOmwmA", "VideoCaption": "Här får du veta vad VMA är och vad du ska göra om ett VMA utfärdas där du befinner dig.", "Checklist": [ { "Title": "Du kan få VMA i flera kanaler:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Radio och tv.", "Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier. ", "Notis från Sverige Radios app SR Play.", "Talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området (om räddningsledaren har valt det).", "Sms till din mobil om den är registrerad i det drabbade området, eller om den används i närheten (om räddningsledaren har valt det)." ] } ], "Facts": "Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. \nUtomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.\nUtomhusvarningssystemet för viktigt meddelande testas fyra gånger per år. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva.\n", "Links": [ { "Text": "Läs mer om VMA på krisinformation.se", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/vma-sa-varnas-allmanheten/" } ], "ChangedDate": "2022-04-07T18:02:12+02:00", "SortOrder": 5 }, { "Id": "9534", "Headline": "Tänk på detta om du använder sociala medier i kriser", "Preamble": "Vid olyckor och andra allvarliga händelser bör du handla på samma sätt i sociala medier som du skulle göra om du var på plats. ", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/msb1037102.jpg" }, "ImageCaption": "Vet du att det du vill dela på sociala medier är sant? Foto: Johan Eklund/MSB.", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "Checklist": [ { "Title": "Om du använder sociala medier i kriser:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Dela inte bilder på människor eller personuppgifter om drabbade.", "Var källkritisk och sprid inte rykten.", "Använd inte hashtaggar och kanaler som de ansvariga aktörerna använder" ] }, { "Title": "Fundera även på", "Preamble": null, "Bullets": [ "hur du kan veta att det du vill dela är sant", "vems intressen som ditt inlägg gynnar", "om du kommer att stå för det du har skrivit efter händelsen." ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Råd om sociala medier i händelser", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser/" } ], "ChangedDate": "2022-01-31T09:59:15+01:00", "SortOrder": 6 }, { "Id": "9507", "Headline": "Att tänka källkritiskt", "Preamble": "Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren.", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/msb_facebook_1100x450.jpg" }, "ImageCaption": "Foto: Johan Eklund / MSB.", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=F5F-nETguTQ", "VideoCaption": "", "Checklist": [ { "Title": "Innan du delar information kan du stämma av mot den här checklistan:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?", "Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.", "Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?", "Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?", "Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?", "Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet. " ] } ], "Facts": "Kom även ihåg att information som verkar vara “för bra för att vara sann” ofta är det.\n", "Links": [ { "Text": "Mer om källkritik", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik/" }, { "Text": "Om sociala medier i kris", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser/" } ], "ChangedDate": "2022-01-31T09:37:36+01:00", "SortOrder": 7 }, { "Id": "9404", "Headline": "Viktiga telefonnummer", "Preamble": "De här telefonnumren kan vara bra att skriva ner och ha i plånboken eller hemma.", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/viktigatelefonnummer_appen.jpg" }, "ImageCaption": "Sveriges viktigaste telefonnummer. Grafik: Krisinformation.se/TT.", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=QJUotVUG7qE&feature=youtu.be", "VideoCaption": "", "Checklist": [ { "Title": "Telefonnummer att spara", "Preamble": null, "Bullets": [ "112 nödnummer vid fara för liv, egendom och miljön", "11414 polisens nummer vid icke-akuta händelser", "1177 sjukvårdsrådgivning", "11313 informationsnummer vid olyckor och kriser" ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "När ska du ringa 112?", "Url": "https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/" } ], "ChangedDate": "2020-03-06T21:04:52+01:00", "SortOrder": 8 }, { "Id": "9401", "Headline": "Om det blir översvämning", "Preamble": "Här kan du läsa om vad du kan göra för att undvika risker om det blir en översvämning där du är.", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/oversvamning_app_msb103581.jpg" }, "ImageCaption": "Översvämning i Kristinehamn 2014. Foto: Johan Eklund/MSB.", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "Checklist": [ { "Title": "Vid en översvämning bör du", "Preamble": null, "Bullets": [ "inte gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg", "se upp för trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock som kan finnas dolda under vattnet", "bygga tillfälliga barriärer för att stoppa mindre översvämningar. Du kan exempelvis använda sandsäckar. Tänk på att tillfälliga barriärer belastar marken, bygg därför inte barriärer där de kan orsaka skred", "säkerställa balansen mellan trycket på insidan och utsidan av källaren innan du länspumpar den. För att försäkra dig om att du kan tömma källaren på vatten kan du låta en byggnadskonstruktör eller geotekniker undersöka källarens konstruktion. " ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Lyssna på \"Vattnet stiger\" - en podcast från MSB", "Url": "https://www.youtube.com/watch?v=uW_82qLYN3Q" }, { "Text": "Civilförsvarsförbundets råd om översvämning", "Url": "http://www.civil.se/tips-rad/oversvamning/" } ], "ChangedDate": "2022-01-31T09:39:08+01:00", "SortOrder": 9 }, { "Id": "9081", "Headline": "Information när internet inte fungerar", "Preamble": "Ibland, till exempel om strömmen försvinner, kan det hända att internet slutar fungera. Gör så här för att få information när internet ligger nere:", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/information-3.jpg" }, "ImageCaption": "Samhällsinformation utan internet. Grafik: Krisinformation.se/TT.", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=r5am5KsdKno&feature=youtu.be", "VideoCaption": "", "Checklist": [ { "Title": null, "Preamble": null, "Bullets": [ "Lyssna på samhällsinformation via Sveriges Radio P4 lokalradio.", "Ring 112 vid nödsituationer. 113 13 är informationsnumret. 114 14 är polisens nummer vid icke-akuta händelser och 1177 är sjukvårdsrådgivningens nummer.", "Fråga kommunen vart du ska vända dig för samhällsinformation. Ofta finns det informationstavlor vid samlingspunkter som affärer, bibliotek och bensinstationer.", "Kontakta din internetleverantör för att få information om hur länge IT-störningen väntas pågå." ] } ], "Facts": "", "Links": [], "ChangedDate": "2020-03-06T21:04:52+01:00", "SortOrder": 10 }, { "Id": "9073", "Headline": "Förbered dig för översvämning", "Preamble": "Översvämningar är vanligast i samband med vårfloden, men kan också orsakas av regn. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom.", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/hga_fl1msb.jpg" }, "ImageCaption": "Vet du risken för översvämning där du bor? Foto: Johan Eklund/MSB", "VideoUrl": "https://youtu.be/Fjg-ppy4avg?list=PLC30065439492B727", "VideoCaption": "Skydda ditt hus mot översvämning.", "Checklist": [ { "Title": "Det här kan du göra för att förbereda dig:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Fråga kommunen hur stor risken för översvämning är där du bor.", "Fundera ut bästa läget för en tillfällig barriär. Den ska skydda det som är viktigast om vattnet skulle stiga.", "Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg. ", "Följ SMHI:s väderprognoser om du misstänker risk för översvämning i ditt område. ", "Ta reda på hur vattennivåerna är under normala förhållanden – så att du kan se när vattnet börjar stiga. " ] } ], "Facts": "\nKlimatförändringarna kommer att påverka delar av Sverige på olika sätt.\nI vissa delar av landet kommer följderna troligen att bli kraftigt ökad nederbörd med ökad risk för översvämningar.\nLokala skyfall med översvämningar av dag- och avloppssystem kan också bli vanligare.\nKommunen kan berätta hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Informationen finns ofta på kommunens webbplats.\nI områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller vid dammbrott.\n", "Links": [ { "Text": "Skydda ditt hus mot översvämning", "Url": "https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/" }, { "Text": "SMHI om översvämningar", "Url": "http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/oversvamningar-1.5949" } ], "ChangedDate": "2022-01-31T09:42:17+01:00", "SortOrder": 11 }, { "Id": "9052", "Headline": "Förbered dig för elavbrott", "Preamble": "Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och betalningssystem. Därför är det bra att vara förberedd redan innan strömmen försvinner.", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/elavbrott_app_msb103331.jpg" }, "ImageCaption": "Det är bra att vara väl förberedd redan innan strömmen försvinner.", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=fmGTJitx1CE&feature=youtu.be", "VideoCaption": "Här är några tips om hur du förbereder dig för elavbrott", "Checklist": [ { "Title": "Saker som alltid är bra att ha hemma:", "Preamble": null, "Bullets": [ "batteri- eller solcellsdriven radio", "ficklampor och reservbatterier", "stearinljus och tändstickor/tändare", "dunkar eller behållare att spara dricksvatten i", "livsmedel som inte kräver uppvärmning", "extra element eller värmare som drivs av exempelvis fotogen", "telefonlistor uppskrivna på papper", "hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar", "husapotek med det allra viktigaste", "kontanter", "laddade extrabatterier (powerbank) till mobilen." ] } ], "Facts": "\nDe flesta elavbrott orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.\n", "Links": [ { "Text": "Sveriges Radios P4-kanaler", "Url": "https://sverigesradio.se/kanaler" }, { "Text": "Energimyndigheten om vad du behöver för att klara ett elavbrott", "Url": "https://www.energimyndigheten.se/elavbrott/" }, { "Text": "MSB om din beredskap för elavbrott", "Url": "https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/" } ], "ChangedDate": "2022-01-29T10:08:55+01:00", "SortOrder": 12 }, { "Id": "15689", "Headline": "Att stoppa en blödning", "Preamble": "Om någon blöder kraftigt är det viktigt att du agerar snabbt. Här hittar du information om vad du behöver tänka på. ", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/stoppa-blodningen.jpg" }, "ImageCaption": "Om du ska stoppa en kraftig blödning är det trycket som stoppar flödet. Be någon hålla tryck på dina händer om du blir trött. Foto: Houdini.", "VideoUrl": "https://youtu.be/VId5aQWmCPY", "VideoCaption": "Så här stoppar du en blödning. ", "Checklist": [ { "Title": "Så stoppar du en blödning", "Preamble": "Om någon blöder kraftigt är det viktigt att du agerar snabbt. Här hittar du information om vad du behöver tänka på. \n", "Bullets": [ "Kraftigt flöde av blod eller en blödning som bildat en blodpöl stor som en tallrik är tecken på en livshotande blödning. ", "Larma 112 eller be någon annan göra det åt dig.", "Hitta blödningen. ", "Tryck rakt mot såret med raka armar. Ha gärna förband eller tyg mellan. Trycket begränsar eller stoppar blödningen.", "Blir du trött eller behöver hjälp, be någon att trycka på dina händer. ", "Håll tryck tills ambulanspersonal säger åt dig att släppa." ] } ], "Facts": "", "Links": [], "ChangedDate": "2021-03-30T10:15:41+02:00", "SortOrder": 13 }, { "Id": "16627", "Headline": "Information om kriget i Ukraina", "Preamble": "I länken nedan har vi samlat information från svenska myndigheter om vad vi vet om kriget i Ukraina just nu. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.", "BodyText": "", "Images": { "Normal": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2022-forsamrat-sakerhetslage/orolig_handelsesida_johner.jpg" }, "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "Checklist": [], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Information om kriget i Ukraina", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/" } ], "ChangedDate": "2022-03-02T19:16:19+01:00", "SortOrder": 14 } ], "All": [ "10372", "9053", "12652", "11851", "11144", "11020", "9534", "9507", "9404", "9401", "9081", "9073", "9052", "15689", "16627" ], "Timestamp": "2022-05-20T11:43:17.2749669+02:00" }