[ { "Identifier": "16532", "PushMessage": "SMHI har utfärdat en orange varning för vind i kombination med snöfall på Upplands- och Roslagskusten. Varningen gäller från natt mot söndag den 30 januari och fram till söndag eftermiddag.\n", "Updated": "2022-01-28T16:44:37+01:00", "Published": "2022-01-28T16:44:37+01:00", "Headline": "SMHI: Orange varning för vind i kombination med snöfall", "Preamble": "SMHI har utfärdat en orange varning för vind i kombination med snöfall på Upplands- och Roslagskusten. Varningen gäller från natt mot söndag den 30 januari och fram till söndag eftermiddag.\n", "BodyText": "SMHI skriver att det ser ut att bli rejält blåsigt, upp till stormstyrka. Samtidigt väntas ett snöfall som ger risk för drivbildning. \nHur kan det påverka mig?\n\nMycket begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd och vägar som inte har hunnit snöröjas.\nFörseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.\nSannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.\nSkador på byggnader och risk för flygande föremål.\nOmfattande skogsskador.\n", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Stockholms län", "Coordinate": "18.5864866001132,59.3805007631902 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Uppsala län", "Coordinate": "17.8253812620681,60.1972857507136 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/januari/varning_vind_snofall/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "SMHI", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "16531", "PushMessage": "Uppdatering 28/1 kl. 20.10: Meddelandet gäller inte längre.", "Updated": "2022-01-28T20:11:43+01:00", "Published": "2022-01-28T16:14:04+01:00", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten i Stenungsund", "Preamble": "Uppdatering 28/1 kl. 20.10: Meddelandet gäller inte längre.", "BodyText": "Ursprunglig text: Det brinner i ett industrihotell på Gärdesvägen i Stenungsund, Västra götalands län.\nDen kraftiga röken påverkar boende i området. Räddningstjänsten är på plats och släckningsarbete pågår med flertalet räddningsenheter.\nRäddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.\n{0}", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Västra Götalands län", "Coordinate": "12.5683270324139,58.2996085483095 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/januari/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-stenungsund/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "SverigesRadio", "Push": true, "BodyLinks": [ { "Text": "Följ Sveriges Radio P4 Göteborg för mer information.", "Url": "https://sverigesradio.se/goteborg" } ], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "16523", "PushMessage": "SMHI har utfärdat en orange varning för stora delar av västkusten, Skåne, sydvästra Småland samt Gotland på grund av vind med stormbyar. På Skagerrak och Kattegatt väntas stormvindar. Varningarna gäller från lördag eftermiddag till och med söndag kväll.", "Updated": "2022-01-28T13:12:24+01:00", "Published": "2022-01-28T13:12:24+01:00", "Headline": "SMHI: Orange varning för stormbyar", "Preamble": "SMHI har utfärdat en orange varning för stora delar av västkusten, Skåne, sydvästra Småland samt Gotland på grund av vind med stormbyar. På Skagerrak och Kattegatt väntas stormvindar. Varningarna gäller från lördag eftermiddag till och med söndag kväll.", "BodyText": "Från och med lördag eftermiddag väntas blåsigt väder med stormbyar som kan leda till omkringflygande föremål, nedfallna träd och mycket begränsad framkomlighet på vägarna. Här kan du läsa vad som gäller för de olika områdena.\nStora delar av västkusten, Skåne och sydvästra Småland\nFrån lördag kväll väntas västliga till nordvästliga stormbyar. Vinden ser ut att kulminera kring midnatt med byvindar som då kan nå över 30 m/s. Därefter avtar vinden långsamt under söndag morgon och förmiddag.\nVarningen gäller från 29 januari kl. 15.00 till 30 januari kl. 12.00.\nGotland\nFrån lördag kväll västlig vind med stormbyar på 25-29 m/s. Under natten mot söndag vrider vinden till nord och avtar tillfälligt till mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Frampå söndagen nordlig vind med stormbyar 25-29 m/s. Vinden kulminerar på eftermiddagen. Söndag kväll avtagande.\nVarningen gäller från 29 januari kl. 18.00 till 30 januari kl. 22.00.\nHur kan det påverka mig?\n\nMycket begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.\nFörseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.\nSannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.\nSkador på byggnader och risk för flygande föremål.\nOmfattande skogsskador\n\nSkagerrak och Kattegatt\nPå Skagerrak väntas västliga eller nordvästliga vindar på mellan 25 och 28 m/s. För Kattegatt väntas västliga eller nordvästliga vindar på upptill 25 m/s. De hårda vindarna kan innebära problem för sjöfarten. ", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Gotlands län", "Coordinate": "18.6877629071764,57.6148343532392 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Kronobergs län", "Coordinate": "14.5716048196925,56.794184550435 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Skåne län", "Coordinate": "13.5339954630322,55.8614466949293 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Västra Götalands län", "Coordinate": "12.5683270324139,58.2996085483095 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/januari/smhi-orange-varning-for-stormbyar/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "SMHI", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "16501", "PushMessage": "Uppdatering 26/1 kl 16.05 Meddelandet gäller inte längre, faran är över.", "Updated": "2022-01-26T15:19:35+01:00", "Published": "2022-01-26T15:19:00+01:00", "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten ", "Preamble": "Uppdatering 26/1 kl 16.05 Meddelandet gäller inte längre, faran är över.", "BodyText": "Det brinner i en radhuslänga på Stora Helleviksgatan med kraftig rökutveckling. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på {0}.", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Västra Götalands län", "Coordinate": "12.5683270324139,58.2996085483095 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/januari/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-udddevalla-komun/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "", "Push": true, "BodyLinks": [ { "Text": "Sveriges Radio P4 Väst", "Url": "https://sverigesradio.se/vast" } ], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "16500", "PushMessage": "Folkhälsomyndigheten bedömer att den stora smittspridningen av covid-19 kan nå sin topp de närmaste veckorna. Smittspridningen har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. De åtgärder som infördes i december och januari behöver därför finnas kvar i ytterligare två veckor. Sedan tror myndigheten att de successivt kan avvecklas.", "Updated": "2022-01-26T13:58:35+01:00", "Published": "2022-01-26T13:58:35+01:00", "Headline": "Flera åtgärder mot covid-19 kan komma att avvecklas 9 februari", "Preamble": "Folkhälsomyndigheten bedömer att den stora smittspridningen av covid-19 kan nå sin topp de närmaste veckorna. Smittspridningen har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. De åtgärder som infördes i december och januari behöver därför finnas kvar i ytterligare två veckor. Sedan tror myndigheten att de successivt kan avvecklas.", "BodyText": "Folkhälsomyndigheten ser att även om behovet av slutenvård stiger, så har det inte ökat i samma takt som smittspridningen jämfört med tidigare vågor. Statistik från sjukvården visar också att antalet allvarligt sjuka personer i behov av intensivvård inte stiger trots det kraftigt ökande antalet fall och det ökande antalet fall inom slutenvården. Det beror dels på att vaccinerna ger ett gott skydd mot svår sjukdom, dels på att omikron generellt ger mildare symtom än tidigare virusvarianter.\n– Åtgärderna mot smittspridningen av covid-19 ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Om vaccinationstäckningen fortsätter att öka samtidigt som påverkan på samhällsviktiga funktioner och utvecklingen av sjukligheten av covid-19 inte väsentligt förändras så bedömer jag att ett flertal av åtgärderna kan avvecklas den 9 februari. Det är fortsatt viktigt skydda dem som är mest sårbara för sjukdomen och att alla som har möjlighet vaccinerar sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.\nFolkhälsomyndighetens fattar beslut om plan för avveckling av åtgärder i början av nästa vecka. Då återkommer myndigheten också med mer detaljer kring avvecklingen.", "Area": [ { "Type": "Country", "Description": "Sverige", "Coordinate": "16.596265846848,62.8114849680804 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/januari/flera-atgarder-mot-covid-19-kan-komma-att-avvecklas-9-februari/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "16499", "PushMessage": "Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet, UD, beslutat att ändra reseavrådan för Ukraina. ", "Updated": "2022-01-25T15:47:55+01:00", "Published": "2022-01-25T15:47:00+01:00", "Headline": "Ändrad avrådan för resor till Ukraina ", "Preamble": "Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet, UD, beslutat att ändra reseavrådan för Ukraina. ", "BodyText": "Utrikesdepartementet avråder från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk. UD avråder även från icke-nödvändiga resor till övriga delar av Ukraina.\n \n Avrådan gäller tills vidare.\n\nMer om avrådan hos {0}\nVad som gäller vid en {1}\n", "Area": [ { "Type": "Country", "Description": "Sverige", "Coordinate": "16.596265846848,62.8114849680804 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null }, { "Type": "Country", "Description": "Ukraina", "Coordinate": "31.3695330803563,48.9730179682021 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/januari/ud-avrader-fran-vissa-resor-till-ukraina/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "", "Push": true, "BodyLinks": [ { "Text": "Utrikesdepartementet", "Url": "https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ukraina---avradan/" }, { "Text": "reseavrådan", "Url": "https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ukraina---avradan/" } ], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false }, { "Identifier": "16496", "PushMessage": "SMHI har utfärdat en orange varning för Norrbottens läns fjälltrakter på grund av kraftig vind i kombination med snöfall på kalfjället. Varningen gäller från lördag kväll till natten mot måndag och personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.", "Updated": "2022-01-22T13:30:45+01:00", "Published": "2022-01-22T13:30:45+01:00", "Headline": "SMHI utfärdar orange varning för Norrbottens läns fjälltrakter", "Preamble": "SMHI har utfärdat en orange varning för Norrbottens läns fjälltrakter på grund av kraftig vind i kombination med snöfall på kalfjället. Varningen gäller från lördag kväll till natten mot måndag och personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.", "BodyText": "Under lördag kväll börjar den västliga eller sydvästliga vinden tillta till hård eller mycket hård, 18-24 m/s. Vinden avtar tillfälligt söndag morgon och förmiddag, men från eftermiddagen återigen riktigt blåsigt och framförallt under kvällen och natten till måndag kan vinden nå stormstyrka på utsatta platser. Utöver vinden väntas tidvis kraftigt snöfall.\nPersoner avråds starkt från att ge sig ut på fjället och räddningsinsatser i fjällmiljö försvåras. Det väntas bli mycket svårt att förflytta sig, resa och förankra tält samt mycket svårt att orientera sig på grund av kraftigt nedsatt sikt. Det är också stor risk för förfrysning.\nVarningen gäller 22 januari kl. 18.00 – 24 januari kl. 10.00", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Norrbottens län", "Coordinate": "20.2481178645446,66.8633839653276 0", "CoordinateObject": null, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/2022/januari/smhi-utfardar-orange-varning-norrbottens-lans-fjalltrakter/", "Language": "sv-SE", "Event": "News", "SenderName": "SMHI", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0, "IsVma": false, "IsTestVma": false } ]