[ { "Id": "9507", "FeatureSection": 0, "Headline": "Att tänka källkritiskt", "Preamble": "Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/msb_facebook_1100x450.jpg", "ImageCaption": "Foto: Johan Eklund / MSB.", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=F5F-nETguTQ", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "F5F-nETguTQ", "Checklist": [ { "Title": "Innan du delar information kan du stämma av mot den här checklistan:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?", "Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.", "Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?", "Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?", "Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?", "Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet. " ] } ], "Facts": "Kom även ihåg att information som verkar vara “för bra för att vara sann” ofta är det.\n", "Links": [ { "Text": "Mer om källkritik", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik/" }, { "Text": "Om sociala medier i kris", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 0 }, { "Id": "17159", "FeatureSection": 0, "Headline": "Benbrott och andra frakturer", "Preamble": "Brott på skelettet, frakturer, uppstår oftast om någon ramlar eller krockar. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ramlat, har ont och inte kan använda armen eller stödja på benet eller foten.", "BodyText": "Benbrott uppstår ofta när en person halkar och när foten som hamnar under kroppen vrids. Om den som faller samtidigt tar stöd med handen kan kroppens tyngd även bryta handleden eller armen.\nEn fraktur kan vara öppen eller sluten. Vid öppna frakturer går huden sönder och benet kan sticka ut. Vid slutna frakturer finns det risk för inre blödningar.", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/personskador/johner_lenagranefelt_ima90075.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Symtom på en fraktur", "Preamble": null, "Bullets": [ "Smärta och svullnad", "Onormal rörlighet och felaktig position", "Yttre blödning vid öppna frakturer. Vid slutna frakturer kan en inre blödning ge upphov till svullnad.", "Vid lårbensbrott är den skadade kroppsdelen kortare än den friska, vänd utåt och går inte att röra." ] }, { "Title": "Första hjälpen vid en fraktur", "Preamble": "Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ramlat, har ont och inte kan använda armen eller stödja på benet eller foten. Sök vård på en akutmottagning om det är stängt.", "Bullets": [ "Larma 112 om frakturen är öppen så att skelettet har gått genom huden.", "Stoppa den yttre blödningen vid en öppen fraktur.", "Håll den skadade personen varm", "För att lindra smärtan är det bra om den skadade kroppsdelen hålls stilla. Undvik att stödja på benet eller använda armen.", "Felställningar ska inte korrigeras under några som helst omständigheter.", "Om man måste flytta den skadade eller om det tar lång tid för hjälpen att komma, kan man använda den andra foten eller handen för att stödja den skadade kroppsdelen. Det går också bra att använda något annat provisoriskt redskap, till exempel en bräda eller en käpp. I sådana fall ska stödet fördelas på båda sidor om frakturen över en frisk led.", "Om den skadade inte är vaken, men andas normalt, placera personen i stabilt sidoläge för att säkra andningen.", "Om du misstänker en fraktur i ryggraden ska du flytta den skadade endast om det är nödvändigt för att rädda hens liv." ] }, { "Title": "Flytta inte på den skadade i onödan", "Preamble": null, "Bullets": [ "Felställningar ska inte korrigeras under några som helst omständigheter.", "Om man måste flytta den skadade eller om det tar lång tid för hjälpen att komma, kan man använda den andra foten eller handen för att stödja den skadade kroppsdelen. Det går också bra att använda något annat provisoriskt redskap, till exempel en bräda eller en käpp. I sådana fall ska stödet fördelas på båda sidor om frakturen över en frisk led.", "Om den skadade inte är vaken, men andas normalt, placera personen i stabilt sidoläge för att säkra andningen.", "Om du misstänker en fraktur i ryggraden ska du flytta den skadade endast om det är nödvändigt för att rädda hens liv." ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "1177 om skador på armar och ben", "Url": "https://www.1177.se/Stockholm/olyckor--skador/skador-pa-armar-och-ben/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 1 }, { "Id": "15689", "FeatureSection": 0, "Headline": "Blödningar", "Preamble": "Om någon blöder kraftigt är det viktigt att du agerar snabbt. Här hittar du information om vad du behöver tänka på. ", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/stoppa-blodningen.jpg", "ImageCaption": "Om du ska stoppa en kraftig blödning är det trycket som stoppar flödet. Be någon hålla tryck på dina händer om du blir trött. Foto: Houdini.", "VideoUrl": "https://youtu.be/VId5aQWmCPY", "VideoCaption": "Så här stoppar du en blödning. ", "YoutubeId": "VId5aQWmCPY", "Checklist": [ { "Title": "Så stoppar du en blödning", "Preamble": "Om någon blöder kraftigt är det viktigt att du agerar snabbt. Här hittar du information om vad du behöver tänka på. \n", "Bullets": [ "Kraftigt flöde av blod eller en blödning som bildat en blodpöl stor som en tallrik är tecken på en livshotande blödning. ", "Larma 112 eller be någon annan göra det åt dig.", "Hitta blödningen. ", "Tryck rakt mot såret med raka armar. Ha gärna förband eller tyg mellan. Trycket begränsar eller stoppar blödningen.", "Blir du trött eller behöver hjälp, be någon att trycka på dina händer. ", "Håll tryck tills ambulanspersonal säger åt dig att släppa." ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Mer om att stoppa blödningar", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vid-personskador/att-stoppa-en-blodning/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:41:12+02:00", "SortOrder": 2 }, { "Id": "17084", "FeatureSection": 0, "Headline": "Brännskador ", "Preamble": "En ytlig brännskada läker oftast av sig själv, men blir du svårt bränd behöver du få vård på sjukhus.", "BodyText": "Hur allvarlig en brännskada är beror bland annat på hur stor del av huden som har skadats, hur djup brännskadan är och var den sitter.", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/personskador/msb_kokavatten_foto_thomas-henriksonslashmsbtillappen.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Första hjälpen vid brännskada", "Preamble": null, "Bullets": [ "Förhindra att skadan blir värre: släck elden, om möjligt genom att kväva den.", "Ta inte bort fastbrända kläder, det kan skada huden.", "Lindra smärtan genom att omedelbart spola den skadade huden med svalt vatten eller sänka ner den skadade kroppsdelen i vatten i maximalt 15 minuter. Svalt vatten kan förhindra att skadan går djupare ner i huden.", "Undvik att kyla ned kroppsdelar som inte är skadade så att du orsakar en generell nedkylning, speciellt viktigt är detta hos barn. Kyl inte längre än 15 minuter eftersom det ökar risken för att du blir nedkyld. Kyl heller aldrig en brännskada med is eller snö eftersom det kan förvärra skadan." ] } ], "Facts": "", "Links": [], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 3 }, { "Id": "12652", "FeatureSection": 2, "Headline": "Covid-19", "Preamble": "Här kan du läsa mer om hanteringen av utbrottet av covid-19 och vad du kan göra för att undvika att sprida smittan. ", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2020-coronavirus/johner_provror_appen.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Myndigheternas samlade information om covid-19", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:40:54+02:00", "SortOrder": 4 }, { "Id": "17088", "FeatureSection": 0, "Headline": "Drunkning ", "Preamble": "En person som håller på att drunkna klarar oftast inte att ropa på hjälp. Men du kan rädda liv genom att lära dig säkerhet vid vatten och träna på hjärtlungräddning.", "BodyText": "Tänk på att drunkningsolyckor kan ske även på grunt vatten, särskilt när det gäller barn.", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/personskador/johner_ima166514tillappen.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Checklista vid drunkningstillbud ", "Preamble": null, "Bullets": [ "Ta hjälp av andra: Om någon är nödställd i vattnet, uppmärksamma andra människor i närheten. Larma 112 eller ta hjälp att göra det.", "Rädda från land om möjligt. Försök stanna kvar på land och gör räddningen därifrån. Du kan kasta en livboj, en räddningslina eller något liknande till den nödställde och dra personen in till land. Prata alltid med den nödställde och håll ögonkontakt.", "Skydda dig själv om du simmar ut. En person i nöd, även ett litet barn, kan lätt dra ner dig under ytan om du simmar ut för att rädda någon. Därför ska du alltid ha något mellan dig och den du ska hjälpa, till exempel en livboj. Det brukar kallas ”den förlängda armen”.", "Lär dig hjärtlungräddning (HLR). Det kan ta tid för ambulansen att ta sig till en badplats. Att någon annan kan inleda hjärtlungräddning är ofta avgörande för hur stor chansen är att personen överlever. Inled alltid HLR även om en person är kall, blöt och ser livlös ut.", "Börja med att ge fem inblåsningar och blås lite hårdare än normalt tills bröstkorgen höjer sig. Fortsätt därefter med HLR omväxlande 30 kompressioner och två inblåsningar (30:2) utan avbrott tills ambulans eller räddningstjänst tar över." ] } ], "Facts": "", "Links": [], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 5 }, { "Id": "17156", "FeatureSection": 0, "Headline": "Förgiftning", "Preamble": "Förgiftningsolyckor i hemmet kan orsakas av exempelvis hushållskemikalier, läkemedel, alkohol, tobak och växter. Invänta aldrig symtom om du misstänker förgiftning. Ring genast 112 och begär Giftinformationscentralen.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/personskador/2021_jl__dsc4337.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Första hjälpen vid akut läge", "Preamble": null, "Bullets": [ "En person med andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper ska omedelbart till sjukhus. Ring 112 för ambulans.", "En medvetslös person läggs i stabilt sidoläge så att tungan eller kräkning inte täpper till svalget och orsakar kvävning.", "Om personen andas onormalt eller inte alls, larma 112 och starta hjärt-lungräddning, HLR." ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Mer om förgiftning", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vid-personskador/forgiftning/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 6 }, { "Id": "17151", "FeatureSection": 0, "Headline": "Gräs- och skogsbrand", "Preamble": "En liten gnista kan leda till en stor skogsbrand. Du ska därför alltid vara försiktig när du eldar ute i naturen, speciellt under sommarens torra perioder.", "BodyText": "Håll koll på brandrisk och eldningsförbud. Det kan vara straffbart att starta en brand.", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/brand.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Elda säkert", "Preamble": null, "Bullets": [ "Elda aldrig om det råder eldningsförbud. Information om eldningsförbud hittar du hos kommunen eller länsstyrelsen.", "Ta reda på brandrisken för området, tillexempel via appen Brandrisk Ute.", "Elda på en säker plats. Underlaget bör vara av grus eller sand och eldstaden väl avgränsad. Se till att ha vatten i närheten och inte lämna kvar någon glöd.", "Om elden sprider sig – ring alltid 112!" ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Mer information om gräs- och skogsbränder", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/gras--och-skogsbrand/" }, { "Text": "MSB:s app Brandrisk Ute", "Url": "https://www.msb.se/sv/om-msb/informationskanaler/appar/brandrisk-ute/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 7 }, { "Id": "17206", "FeatureSection": 0, "Headline": "Hemberedskap", "Preamble": "Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.", "BodyText": "Vid en kris kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen.", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/contentassets/602e2b0db48e4fbfba12f8c7f03dd31b/krisberedskap-varme.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": null, "Preamble": null, "Bullets": [ "Mat", "Dricksvatten", "Värme", "Kommunikation", "Läkemedel och första hjälpen-kit", "Toalettbesök och hygien", "Belysning - till exempel ficklampor och stearinljus", "Pengar - en mindre summa kontanter i olika valörer", "Transporter - ha en fulltankad bil om möjligt och alternativa färdmedel" ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Mat och matlagning", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hemberedskap/mat-vid-kris/" }, { "Text": "Dricksvatten", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hemberedskap/vatten-vid-kris/" }, { "Text": "Värme", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hemberedskap/varme-vid-kris/" }, { "Text": "Kommunikation", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hemberedskap/varme-vid-kris/" }, { "Text": "Läkemedel och första hjälpen-kit", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hemberedskap/husapotek/" } ], "ChangedDate": "2022-06-30T08:14:33+02:00", "SortOrder": 8 }, { "Id": "11144", "FeatureSection": 1, "Headline": "Hjärtstopp", "Preamble": "Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte pumpa blod till hjärnan. Efter bara några minuter drabbas kroppens viktiga organ av syrebrist. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Genom att lära dig hjärt-lungräddning kan du rädda liv.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/hjartstartare_app_egen.jpg", "ImageCaption": "Hjärtstartare. Foto: Jeanna Ullén.", "VideoUrl": "https://youtu.be/AjrlIzDuA0c", "VideoCaption": "Här ser du vad du ska göra om någon får hjärtstopp.", "YoutubeId": "AjrlIzDuA0c", "Checklist": [ { "Title": "Om någon har drabbats av hjärtstopp:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Larma 112 och berätta var du är och vad som har hänt.", "Utför hjärt-lungräddning för att skapa blodcirkulation på den drabbade tills vårdpersonal anländer.", "Använd en hjärtstartare om du har tillgång till en sådan. Maskinen känner själv av om hjärtat slår och ger en strömstöt om det behövs.", "Lämna inte platsen innan hjälp har anlänt. Följ ambulanspersonalens, polisens och räddningstjänstens instruktioner. " ] } ], "Facts": "", "Links": [], "ChangedDate": "2022-06-29T12:42:47+02:00", "SortOrder": 9 }, { "Id": "17203", "FeatureSection": 0, "Headline": "Händelser i utlandet", "Preamble": "Det är alltid du själv som är ytterst ansvarig när du är utomlands, även vid en olycka eller kris. ", "BodyText": "Du kan förbereda dig inför en utlandsvistelse eller krissituation utomlands.", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/personskador/utlandsresa.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Förbered dig för utlandsresan", "Preamble": null, "Bullets": [ "Teckna rese- och sjukersättning.", "Kontrollera att ditt pass är giltigt. Vissa länder kräver att passet är giltigt 6 månader vid hemresa.", "Läs på om ditt resmål. Sveriges ambassader har reseinformation på Sweden Abroad.", "Ta reda på om det finns en reseavrådan. Tillexempel via appen UD Resklar.", "Anmäl dig till svensklistan." ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Vid en krissituation utomlands", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-utomlands/" }, { "Text": "Svensklistan", "Url": "https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/inf%C3%B6r-resan/anm%C3%A4l-dig-till-svensklistan/" }, { "Text": "Sweden Abroad", "Url": "https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/" }, { "Text": "UD Resklar", "Url": "https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T13:10:40+02:00", "SortOrder": 10 }, { "Id": "9081", "FeatureSection": 0, "Headline": "Internetavbrott", "Preamble": "Ibland, till exempel om strömmen försvinner, kan det hända att internet slutar fungera. Gör så här för att få information när internet ligger nere:", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-gor-samhallet/om-krisen-kommer/information-3.jpg", "ImageCaption": "Samhällsinformation utan internet. Grafik: Krisinformation.se/TT.", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=r5am5KsdKno&feature=youtu.be", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "r5am5KsdKno&feature=youtu.be", "Checklist": [ { "Title": null, "Preamble": null, "Bullets": [ "Lyssna på samhällsinformation via Sveriges Radio P4 lokalradio.", "Ring 112 vid nödsituationer. 113 13 är informationsnumret. 114 14 är polisens nummer vid icke-akuta händelser och 1177 är sjukvårdsrådgivningens nummer.", "Fråga kommunen vart du ska vända dig för samhällsinformation. Ofta finns det informationstavlor vid samlingspunkter som affärer, bibliotek och bensinstationer.", "Kontakta din internetleverantör för att få information om hur länge IT-störningen väntas pågå." ] } ], "Facts": "", "Links": [], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 11 }, { "Id": "16627", "FeatureSection": 0, "Headline": "Kriget i Ukraina", "Preamble": "I länken nedan har vi samlat information från svenska myndigheter om vad vi vet om kriget i Ukraina just nu. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/handelser-och-kriser/2022-forsamrat-sakerhetslage/orolig_handelsesida_johner.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Information om kriget i Ukraina", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 12 }, { "Id": "9053", "FeatureSection": 0, "Headline": "Strömavbrott - när det händer", "Preamble": "Den här texten går att läsa även om internet har slutat fungera. Det kan vara bra att komma ihåg, ifall det blir ett strömavbrott och kommunikationerna slutar fungera.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/elavbrott2_app_msb103331.jpg", "ImageCaption": "Elda i kamin eller kakelugn om du kan när strömmen har gått. Foto: Johan Eklund/MSB", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=RRjf8XpICYw", "VideoCaption": "Hantera ett strömavbrott i lägenhet.", "YoutubeId": "RRjf8XpICYw", "Checklist": [ { "Title": "Om du råkar ut för ett strömavbrott:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Lyssna på Sveriges Radio P4 lokalradion, använd bilradion om du saknar annan radio.", "Tappa upp vatten eftersom vattnet kan sluta rinna i kranen.", "Avdela ett rum där familjen vistas, då håller ni värmen längre.", "Lägg extra mattor och filtar på golvet för att hålla värmen.", "Bygga en koja av möbler, filtar och madrasser för att hålla värmen.", "Täta fönster- och dörrspringor med tejp, filtar eller plast för att spara på värmen.", "Laga mat på på campingkök eller grill om inte ugn och spis fungerar.", "Töm frysen om elavbrottet inträffar på vintern och lägg känsliga matvaror utomhus om temperaturen är tillräckligt låg.", "Elda i kakelugn eller kamin. Öppna fönstren och vädra ibland, det går åt mycket syre när man eldar.", "Håll kontakt med grannar och se till att de också klarar sig." ] } ], "Facts": "\nI Sverige har det inträffat flera omfattande strömavbrott. Ett exempel är när stormen Gudrun drog in över Sydsverige 2005, då 730 000 abonnenter blev utan el.\nOm du drabbas av ett oplanerat elavbrott i minst 12 timmar har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning. Ditt elbolag ska i så fall informera dig om rätten till ersättning\nVid större elavbrott informerar kommunen, räddningstjänsten och elnätsföretagen om hur drabbade kan få hjälp.\n", "Links": [ { "Text": "Sveriges Radios P4-kanaler", "Url": "https://sverigesradio.se/kanaler" }, { "Text": "Teracom: Frekvenstabeller för radio", "Url": "https://www.teracom.se/privat/Support/frekvenstabeller-radio/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 13 }, { "Id": "9534", "FeatureSection": 0, "Headline": "Sociala medier i kriser", "Preamble": "Vid olyckor och andra allvarliga händelser bör du handla på samma sätt i sociala medier som du skulle göra om du var på plats. ", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/msb1037102.jpg", "ImageCaption": "Vet du att det du vill dela på sociala medier är sant? Foto: Johan Eklund/MSB.", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Om du använder sociala medier i kriser:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Dela inte bilder på människor eller personuppgifter om drabbade.", "Var källkritisk och sprid inte rykten.", "Använd inte hashtaggar och kanaler som de ansvariga aktörerna använder" ] }, { "Title": "Fundera även på", "Preamble": null, "Bullets": [ "hur du kan veta att det du vill dela är sant", "vems intressen som ditt inlägg gynnar", "om du kommer att stå för det du har skrivit efter händelsen." ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Råd om sociala medier i händelser", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:42:26+02:00", "SortOrder": 14 }, { "Id": "9052", "FeatureSection": 0, "Headline": "Strömavbrott - förbered dig", "Preamble": "Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och betalningssystem. Därför är det bra att vara förberedd redan innan strömmen försvinner.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/elavbrott_app_msb103331.jpg", "ImageCaption": "Det är bra att vara väl förberedd redan innan strömmen försvinner.", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=fmGTJitx1CE&feature=youtu.be", "VideoCaption": "Här är några tips om hur du förbereder dig för elavbrott", "YoutubeId": "fmGTJitx1CE&feature=youtu.be", "Checklist": [ { "Title": "Saker som alltid är bra att ha hemma:", "Preamble": null, "Bullets": [ "batteri- eller solcellsdriven radio", "ficklampor och reservbatterier", "stearinljus och tändstickor/tändare", "dunkar eller behållare att spara dricksvatten i", "livsmedel som inte kräver uppvärmning", "extra element eller värmare som drivs av exempelvis fotogen", "telefonlistor uppskrivna på papper", "hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar", "husapotek med det allra viktigaste", "kontanter", "laddade extrabatterier (powerbank) till mobilen." ] } ], "Facts": "\nDe flesta elavbrott orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.\n", "Links": [ { "Text": "Sveriges Radios P4-kanaler", "Url": "https://sverigesradio.se/kanaler" }, { "Text": "Energimyndigheten om vad du behöver för att klara ett elavbrott", "Url": "https://www.energimyndigheten.se/elavbrott/" }, { "Text": "MSB om din beredskap för elavbrott", "Url": "https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:42:07+02:00", "SortOrder": 15 }, { "Id": "17200", "FeatureSection": 0, "Headline": "Stöd vid oro", "Preamble": "Alla reagerar olika i oroliga tider. Upplever du att oron påverkar ditt liv finns det saker du kan göra för dig själv.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/startpage/temablock/webboro3.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Ta hand om dig själv", "Preamble": null, "Bullets": [ "Fortsätt med vanliga rutiner så gott det går.", "Försök hålla dig sysselsatt med saker du mår bra av.", "Testa att begränsa din nyhetskonsumtion om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt.", "Sätt ord på dina känslor. Flera organisationer erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. " ] } ], "Facts": " ", "Links": [ { "Text": "Kontaktuppgifter till stödorganisationer", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/stod-vid-oro/" } ], "ChangedDate": "2022-06-30T13:54:59+02:00", "SortOrder": 16 }, { "Id": "17219", "FeatureSection": 0, "Headline": "Terrorattentat - vid pågående dödligt våld", "Preamble": "Det är viktigt att du har förberett dig på hur du ska agera om du mot förmodan skulle vara i närheten av, eller drabbas av, ett terrorattentat.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/detta-kan-handa/terrorism/johner_terror_scandinav_cr0r.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Fly", "Preamble": null, "Bullets": [ "Lämna platsen och uppmana andra att följa med", "Sätt dig i säkerhet", "Notera nödutgångar" ] }, { "Title": "Sök skydd", "Preamble": null, "Bullets": [ "Om du inte kan fly – sök skydd", "Lås in dig om möjligt, sök skydd bakom något och håll dig nära golv och väggar", "Var uppmärksam", "Var tyst och stäng av ljud och vibration på telefonen", "Ring inte i onödan till personer i riskområdet" ] }, { "Title": "Larma 112", "Preamble": null, "Bullets": [ "Ring 112 – berätta var du är och vad som har hänt", "Berätta om platsen – var finns förövaren/förövarna och vilka vapen har de?", "Om möjligt, varna andra i din omgivning" ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Webbutbildning: Så bör du agera vid ett terrorattentat", "Url": "https://webbutbildning.msb.se/utb/terrorberedskap/player.htm?nw=true#page1606378789108" } ], "ChangedDate": "2022-07-04T11:36:14+02:00", "SortOrder": 17 }, { "Id": "11851", "FeatureSection": 0, "Headline": "Trafikstörningar", "Preamble": "Att transportsystem fungerar är viktigt för samhället. Här får du tips på länkar som leder dig till aktuell trafikinformation.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/vintertrafik_app_johner_ima174893.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": null, "Preamble": "Här kan du läsa om vad som kan påverka din resa och hur du kan förbereda dig för trafikstörningar i bland annat väg-, tåg- och färjetrafik.", "Bullets": [ "Trafikverket har alltid aktuell trafikinformation. ", "Lyssna efter trafikinformation på Sveriges Radio P4. ", "Håll koll på aktuell trafikinformation hos din researrangör. Det är dit du vänder dig vid förseningar och inställda avgångar. ", "Vädret kan påverka din resa. Följ väderläget inför och under din resa." ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Trafikverkets trafikinformation", "Url": "https://www.trafikverket.se/" }, { "Text": "Sveriges Radio P4 Trafikområde", "Url": "https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=183&artikel=4755357" }, { "Text": "SMHI:s vädervarningar", "Url": "http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=none,page=wpt-warning-alla" }, { "Text": "SMHI:s väderläge", "Url": "https://www.smhi.se/q/Stockholm/2673730" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:39:12+02:00", "SortOrder": 18 }, { "Id": "9404", "FeatureSection": 0, "Headline": "Viktiga telefonnummer", "Preamble": "De här telefonnumren kan vara bra att skriva ner och ha i plånboken eller hemma.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/viktigatelefonnummer_appen.jpg", "ImageCaption": "Sveriges viktigaste telefonnummer. Grafik: Krisinformation.se/TT.", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=QJUotVUG7qE&feature=youtu.be", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "QJUotVUG7qE&feature=youtu.be", "Checklist": [ { "Title": "Telefonnummer att spara", "Preamble": null, "Bullets": [ "112 nödnummer vid fara för liv, egendom och miljön", "11414 polisens nummer vid icke-akuta händelser", "1177 sjukvårdsrådgivning", "11313 informationsnummer vid olyckor och kriser" ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "När ska du ringa 112?", "Url": "https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 19 }, { "Id": "11020", "FeatureSection": 0, "Headline": "Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)", "Preamble": "VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. ", "BodyText": "Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ även händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Du kan också ringa SOS Alarms informationsnummer 113 13 om du har frågor eller vill veta mer om händelsen.", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/msb_vma-tuta_103753_app.jpg", "ImageCaption": "Foto: MSB", "VideoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=eiJFIQOmwmA", "VideoCaption": "Här får du veta vad VMA är och vad du ska göra om ett VMA utfärdas där du befinner dig.", "YoutubeId": "eiJFIQOmwmA", "Checklist": [ { "Title": "Du kan få VMA i flera kanaler:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Radio och tv.", "Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier. ", "Notis från Sverige Radios app SR Play.", "Talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området (om räddningsledaren har valt det).", "Sms till din mobil om den är registrerad i det drabbade området, eller om den används i närheten (om räddningsledaren har valt det)." ] } ], "Facts": "Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. \nUtomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.\nUtomhusvarningssystemet för viktigt meddelande testas fyra gånger per år. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva.\n", "Links": [ { "Text": "Läs mer om VMA på krisinformation.se", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/vma-sa-varnas-allmanheten/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:43:16+02:00", "SortOrder": 20 }, { "Id": "17101", "FeatureSection": 0, "Headline": "Vätskebrist och uttorkning", "Preamble": "Vid uttorkning behöver kroppen omedelbart få i sig vätska. Ibland krävs sjukhusvård med dropp. Tillståndet är vanligast bland små barn, äldre personer eller personer som har ansträngt sig hårt fysiskt när det är väldigt varmt.", "BodyText": "Den som har drabbats av vätskebrist ska dricka något på en gång. Undvik mycket söta drycker och lightdrycker som kan ge diarré och göra att personen blir mer uttorkad.\nVätskeersättning finns att köpa på apotek och innehåller lämpliga mängder av salter och socker.\nVid symptom på överhettning och förhöjd kroppstemperatur (över 40 grader); svalka personen med vatten tills kroppstemperaturen sjunker.\nKälla: 1177 Vårdguiden och HLR-rådet.", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/uttorkning-johner-app.png", "ImageCaption": "Drick ordentligt med vatten när det är varmt. Foto: Johnér. ", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Symtom på vätskebrist eller uttorkning:", "Preamble": null, "Bullets": [ "törst,", "muntorrhet, ", "trötthet,", "mindre eller mörkfärgad urin,", "hög puls, ", "förvirring,", "medvetslöshet. ", "" ] }, { "Title": "Personer som påverkas extra mycket av värme: ", "Preamble": null, "Bullets": [ "äldre personer över 65 år", "de med sjukdomar som demenssjukdom, hjärtsvikt, njursjukdom eller diabetes", "små barn", "gravida", "personer med funktionsnedsättning", "de som utför fysiskt krävande arbete eller motion under längre tid. ", "" ] }, { "Title": "Tips vid värmebölja", "Preamble": null, "Bullets": [ "Sänk inomhustemperaturen eller ordna en sval miljö. Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.", "Drick mer. Vänta inte på att du blir törstig utan drick ändå. Ät vätskerik mat som till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. ", "Svalka dig. En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.", "Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.", "" ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Mer om uttorkning", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vid-personskador/vatskebrist-och-uttorkning/" }, { "Text": "Mer om hög temperatur", "Url": "https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hoga-temperaturer/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:37:53+02:00", "SortOrder": 21 }, { "Id": "9073", "FeatureSection": 0, "Headline": "Översvämning - förbered dig", "Preamble": "Översvämningar är vanligast i samband med vårfloden, men kan också orsakas av regn. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/hga_fl1msb.jpg", "ImageCaption": "Vet du risken för översvämning där du bor? Foto: Johan Eklund/MSB", "VideoUrl": "https://youtu.be/Fjg-ppy4avg?list=PLC30065439492B727", "VideoCaption": "Skydda ditt hus mot översvämning.", "YoutubeId": "Fjg-ppy4avg?list=PLC30065439492B727", "Checklist": [ { "Title": "Det här kan du göra för att förbereda dig:", "Preamble": null, "Bullets": [ "Fråga kommunen hur stor risken för översvämning är där du bor.", "Fundera ut bästa läget för en tillfällig barriär. Den ska skydda det som är viktigast om vattnet skulle stiga.", "Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg. ", "Följ SMHI:s väderprognoser om du misstänker risk för översvämning i ditt område. ", "Ta reda på hur vattennivåerna är under normala förhållanden – så att du kan se när vattnet börjar stiga. " ] } ], "Facts": "\nKlimatförändringarna kommer att påverka delar av Sverige på olika sätt.\nI vissa delar av landet kommer följderna troligen att bli kraftigt ökad nederbörd med ökad risk för översvämningar.\nLokala skyfall med översvämningar av dag- och avloppssystem kan också bli vanligare.\nKommunen kan berätta hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Informationen finns ofta på kommunens webbplats.\nI områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller vid dammbrott.\n", "Links": [ { "Text": "Skydda ditt hus mot översvämning", "Url": "https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/" }, { "Text": "SMHI om översvämningar", "Url": "http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/oversvamningar-1.5949" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:40:38+02:00", "SortOrder": 22 }, { "Id": "9401", "FeatureSection": 0, "Headline": "Översvämning - när det händer", "Preamble": "Här kan du läsa om vad du kan göra för att undvika risker om det blir en översvämning där du är.", "BodyText": "", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/oversvamning_app_msb103581.jpg", "ImageCaption": "Översvämning i Kristinehamn 2014. Foto: Johan Eklund/MSB.", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Checklist": [ { "Title": "Vid en översvämning bör du", "Preamble": null, "Bullets": [ "inte gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg", "se upp för trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock som kan finnas dolda under vattnet", "bygga tillfälliga barriärer för att stoppa mindre översvämningar. Du kan exempelvis använda sandsäckar. Tänk på att tillfälliga barriärer belastar marken, bygg därför inte barriärer där de kan orsaka skred", "säkerställa balansen mellan trycket på insidan och utsidan av källaren innan du länspumpar den. För att försäkra dig om att du kan tömma källaren på vatten kan du låta en byggnadskonstruktör eller geotekniker undersöka källarens konstruktion. " ] } ], "Facts": "", "Links": [ { "Text": "Lyssna på \"Vattnet stiger\" - en podcast från MSB", "Url": "https://www.youtube.com/watch?v=uW_82qLYN3Q" }, { "Text": "Civilförsvarsförbundets råd om översvämning", "Url": "http://www.civil.se/tips-rad/oversvamning/" } ], "ChangedDate": "2022-06-29T12:41:37+02:00", "SortOrder": 23 } ]