[ { "Identifier": "16248", "PushMessage": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Norrbottens inland och kustland. ", "Updated": "2021-10-17T21:10:38+02:00", "Published": "2021-10-16T14:15:15+02:00", "Headline": "Klass 2-varning för höga flöden i Norrbotten", "Preamble": "SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Norrbottens inland och kustland. ", "BodyText": "Uppdatering 17/10 21.00. SMHI har nedgraderat den tidigare klass 2-varningen till en varning klass 1.\nUrsprunglig text:\nVarningen är utfärdad för ån Keräsjoki och orsaken är stora nederbördsmängder.\nEn klass 2-varning kan innebära översvämningsproblem på utsatta ställen. För vissa biflöden till Keräsjoki kan varningen komma att höjas till klass 3, vilket är den högsta varningsklassen.", "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Norrbottens län", "Coordinate": "20.2481178645446,66.8633839653276 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "66.8633839653276", "Longitude": "20.2481178645446", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null }, { "Type": "PoI", "Description": "Keräsjoki", "Coordinate": "23.9399,65.8105", "CoordinateObject": { "Latitude": "65.8105", "Longitude": "23.9399", "Altitude": null }, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/oktober2/klass-2-varning-for-hoga-floden-i-norrbotten/", "Language": "sv", "Event": "News", "SenderName": "SMHI", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0 }, { "Identifier": "16245", "PushMessage": "Den som är fullvaccinerad, har haft covid-19 det senaste halvåret eller är under 6 år kan efter den 1 november, utan att testa sig, återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, meddelar Folkhälsomyndigheten. ", "Updated": "2021-10-14T14:23:59+02:00", "Published": "2021-10-14T14:23:59+02:00", "Headline": "Ändrade rekommendationer om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion", "Preamble": "Den som är fullvaccinerad, har haft covid-19 det senaste halvåret eller är under 6 år kan efter den 1 november, utan att testa sig, återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, meddelar Folkhälsomyndigheten. ", "BodyText": "De nya rekommendationerna innebär att barn i förskoleåldern (yngre än förskoleklass), de som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. Det är upp till varje individ att bedöma när man känner sig frisk.\nAlla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar. \n– Att stanna hemma när man är sjuk är självklart. Men med de nya rekommendationerna förtydligar vi vikten av att stanna hemma om man får luftvägsinfektioner och ger samtidigt mer vägledning kring när man kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter, säger avdelningschef Britta Björkholm.\nFolkhälsomyndigheten inför de nya rekommendationerna då myndigheten inte vill att rekommendationerna vid symtom ska vara mer långtgående än nödvändigt. Vaccinationsgraden i befolkningen har ökat och därmed har också risken för omfattande smittspridning och sjuklighet i covid-19 minskat, skriver Folkhälsomyndigheten. ", "Area": [ { "Type": "Country", "Description": "Sverige", "Coordinate": "16.596265846848,62.8114849680804 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "62.8114849680804", "Longitude": "16.596265846848", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/oktober2/andrade-rekommendationer-om-att-stanna-hemma-vid-symtom/", "Language": "sv", "Event": "News", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0 }, { "Identifier": "16244", "PushMessage": "Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern upp till förskoleklass inte testas. Det meddelar Folkhälsomyndigheten.", "Updated": "2021-10-14T14:21:08+02:00", "Published": "2021-10-14T14:21:08+02:00", "Headline": "Uppdaterade rekommendationer vid testning av covid-19", "Preamble": "Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern upp till förskoleklass inte testas. Det meddelar Folkhälsomyndigheten.", "BodyText": "Testning rekommenderas dock fortsatt vid symtom för alla ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19 samt för vård- och omsorgspersonal.  \nAndra grupper som fortsatt rekommenderas testning är personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.\nOvaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom.", "Area": [ { "Type": "Country", "Description": "Sverige", "Coordinate": "16.596265846848,62.8114849680804 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "62.8114849680804", "Longitude": "16.596265846848", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null } ], "Web": "https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/oktober2/uppdaterade-rekommendationer-om-testning/", "Language": "sv", "Event": "News", "SenderName": "Folkhälsomyndigheten", "Push": true, "BodyLinks": [], "SourceID": 0 } ]