[ { "Id": "15761", "NoticeType": 2, "Headline": "Tänk på ingen ikon-notis", "Preamble": "VMA-tuta ingress", "BodyText": "VMA-tuta bröd test", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/msb_vma-tuta_103753_app.jpg", "ImageCaption": "Tutan", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Links": [], "FeaturePages": [ { "Id": "11020", "Title": "Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)" } ], "ChangedDate": "2021-04-14T10:34:43+02:00", "SortOrder": 0, "Area": [], "Layout": { "BackgroundColor": "#008982", "Icon": null, "RightAlignedIcon": false } }, { "Id": "15760", "NoticeType": 2, "Headline": "Tänk på höger-notis", "Preamble": "Höger ingress", "BodyText": "Höger bröd TEST", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/msb_facebook_1100x450.jpg", "ImageCaption": "Fejjan", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Links": [], "FeaturePages": [ { "Id": "9534", "Title": "Tänk på detta om du använder sociala medier i kriser" } ], "ChangedDate": "2021-04-14T10:32:20+02:00", "SortOrder": 1, "Area": [], "Layout": { "BackgroundColor": "#008982", "Icon": "notices_drink_water", "RightAlignedIcon": true } }, { "Id": "15759", "NoticeType": 2, "Headline": "Tänk på vänster-notis", "Preamble": "vänster TEST ingress", "BodyText": "Vänster bröd", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/elavbrott2_app_msb103331.jpg", "ImageCaption": "Brasa", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Links": [], "FeaturePages": [ { "Id": "9053", "Title": "Om strömmen har gått" }, { "Id": "9052", "Title": "Förbered dig för elavbrott" }, { "Id": "9081", "Title": "Information när internet inte fungerar" } ], "ChangedDate": "2021-04-14T10:30:40+02:00", "SortOrder": 2, "Area": [], "Layout": { "BackgroundColor": "#008982", "Icon": "notices_cold", "RightAlignedIcon": false } }, { "Id": "15758", "NoticeType": 1, "Headline": "Grå test-störning", "Preamble": "Grå ingress TEST", "BodyText": "Grått bröd", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/storm_app_msb102896.jpg", "ImageCaption": "stormen", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Links": [], "FeaturePages": [ { "Id": "9401", "Title": "Om det blir översvämning" }, { "Id": "9073", "Title": "Förbered dig för översvämning" } ], "ChangedDate": "2021-04-14T10:35:35+02:00", "SortOrder": 3, "Area": [], "Layout": { "BackgroundColor": "#ECF0F6", "Icon": "warning_wind", "RightAlignedIcon": false } }, { "Id": "15757", "NoticeType": 1, "Headline": "Gul test-störning", "Preamble": "Gul ingress TEST", "BodyText": "Gult bröd", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/viktigatelefonnummer_appen.jpg", "ImageCaption": "Telefon", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Links": [], "FeaturePages": [], "ChangedDate": "2021-04-14T10:36:45+02:00", "SortOrder": 4, "Area": [], "Layout": { "BackgroundColor": "#FFCF00", "Icon": "warning_high_temperature", "RightAlignedIcon": false } } ]