[ { "Id": "19359", "NoticeType": 2, "Headline": "Källkritik", "Preamble": "Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Här kan du läsa mer om källkritik.", "BodyText": "Källkritik har på senare år blivit en allmänt spridd kunskap. För inte så länge sedan var det en kunskap som främst var viktig för forskare och journalister. Men i dagens medielandskap har det blivit allt viktigare för enskilda att sålla informationen. När de etablerade medierna bara är en av många källor till information har ansvaret i högre grad flyttats över till den enskilda individen.\nAtt vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Den här texten har också ett syfte, att öka kunskapen om källkritik.", "ImageLink": "https://www.krisinformation.se/globalassets/bilder-till-appen-1100-x-450/smartphone_app_msb103712.jpg", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Links": [], "FeaturePages": [ { "Id": "9507", "Title": "Källkritik" } ], "ChangedDate": "2023-09-22T14:10:54+02:00", "SortOrder": 0, "Area": [ { "Type": "Country", "Description": "Sverige", "Coordinate": "16.596265846848,62.8114849680804 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "62.8114849680804", "Longitude": "16.596265846848", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null } ], "Layout": { "BackgroundColor": "#008982", "Icon": "notices_announcement", "RightAlignedIcon": false } } ]