[ { "Id": "20904", "NoticeType": 1, "Headline": "Höga temperaturer", "Preamble": "SMHI har utfärdat ett meddelande om höga temperaturer i Södermanland och nordöstra Götaland.", "BodyText": "Under måndag väntas den maximala dagstemperaturen nå upp mot ca 26 grader. Det kan skapa en ökad påfrestning på kroppen som kan ge problem för framförallt riskgrupper.", "ImageLink": "", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Links": [ { "Text": "Aktuella varningar och meddelanden hos SMHI", "Url": "https://www.smhi.se/vader/varningar-och-meddelanden/varningar-och-meddelanden/hoga-temperaturer" } ], "FeaturePages": [ { "Id": "17101", "Title": "Vätskebrist och uttorkning" } ], "ChangedDate": "2024-06-24T08:40:43+02:00", "SortOrder": 0, "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Södermanlands län", "Coordinate": "16.843261442554,58.9919145844318 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "58.9919145844318", "Longitude": "16.843261442554", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Östergötlands län", "Coordinate": "15.656615,58.311002 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "58.311002", "Longitude": "15.656615", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null } ], "Layout": { "BackgroundColor": "#ECF0F6", "Icon": "notices_heat", "RightAlignedIcon": false } }, { "Id": "20720", "NoticeType": 1, "Headline": "Risk för skogsbrand", "Preamble": "Risken för skogsbränder är stor eller mycket stor i nordöstra Östergötland, östra Svealand och Gästrikland. ", "BodyText": "Skogsbrand kan lätt uppstå och spridas i skog och mark. Iaktta stor försiktighet vid eldning utomhus. \n", "ImageLink": "", "ImageCaption": "", "VideoUrl": "", "VideoCaption": "", "YoutubeId": "", "Links": [ { "Text": "Aktuella varningar och meddelanden hos SMHI", "Url": "https://www.smhi.se/vader/varningar-och-meddelanden/varningar-och-meddelanden/brandrisk" }, { "Text": "SMHI:s brandriskprognos", "Url": "https://www.smhi.se/vader/prognoser/brandrisk" }, { "Text": "Förbered dig för gräs- och skogsbrand", "Url": "https://www.krisinformation.se/faktasidor-till-apparna/gras--och-skogsbrand/" } ], "FeaturePages": [], "ChangedDate": "2024-06-23T14:33:11+02:00", "SortOrder": 1, "Area": [ { "Type": "County", "Description": "Dalarnas län", "Coordinate": "14.3476850029242,60.9598205827823 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "60.9598205827823", "Longitude": "14.3476850029242", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Gävleborgs län", "Coordinate": "16.5695265628148,61.4418656555802 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "61.4418656555802", "Longitude": "16.5695265628148", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Stockholms län", "Coordinate": "18.5864866001132,59.3805007631902 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "59.3805007631902", "Longitude": "18.5864866001132", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Södermanlands län", "Coordinate": "16.843261442554,58.9919145844318 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "58.9919145844318", "Longitude": "16.843261442554", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Uppsala län", "Coordinate": "17.8253812620681,60.1972857507136 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "60.1972857507136", "Longitude": "17.8253812620681", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Västmanlands län", "Coordinate": "16.1638044837824,59.7474516513716 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "59.7474516513716", "Longitude": "16.1638044837824", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Örebro län", "Coordinate": "14.9718554020539,59.3575530215656 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "59.3575530215656", "Longitude": "14.9718554020539", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null }, { "Type": "County", "Description": "Östergötlands län", "Coordinate": "15.656615,58.311002 0", "CoordinateObject": { "Latitude": "58.311002", "Longitude": "15.656615", "Altitude": "0" }, "GeometryInformation": null } ], "Layout": { "BackgroundColor": "#FFCF00", "Icon": "warning_fire", "RightAlignedIcon": false } } ]